12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 27, 2016

12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı " Şube öğretmenler kurulu, ilkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir. "

12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı Toplanma Zamanı: Yönetmeliğe uygun hazırlanmıştır. Arkadaşlar...Bildiğiniz üzere ŞÖKK ve Zümre Toplantı Tutanağı birbirine karıştırılan kavramlardır. ŞÖKK sadece öğrenci değerlendirilir.Sizlere de faydası olması amacıyla kendi hazırladığım ŞÖKK paylaşıyorum. Umarım işinize yarar. Herkese saygılar.

12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı -1
12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı-2
12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı -3
12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı -4
12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı -5
12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı -6
12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı -7
12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı-8
12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı-9
12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı -10

12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı (şök) dosyası, 12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı bölümünde bulunmaktadır. 12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı (şök)12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı (şök) indir


Şube öğretmenler kurulu toplantısına aynı sınıfta görev yapan öğretmenler ile gerekli görüldüğünde rehber öğretmen, veli, sınıf başkanı ve sınıf temsilcisi katılabilir. Şebe öğretmenler kurulu toplantısı birinci dönemin ikinci ayında ikinci dönemin ya birinci yada ikinc haftasında yapılır. Birde yıl sonunda toplanabilir Gerekli görülde öğretmen yada rehber öğretmenin isteği ile okul idaresinin onayı ile şube öğretmenler kurulu toplanabilir

12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci (Değişik ibare:RG-20/08/2007-26619) dönemin ikinci ayında, ikinci (Değişik ibare:RG-20/08/2007-26619) dönemin birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

12. Sınıf 1. Dönem 1. Şube Öğretmenler Kurulu Tutanağı nda Hangi Konuları Görüşür? Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 96.maddesinde de belirtildiği üzere o şubeye kayıtlı öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek karara bağlanması gerekir.

Yani Şubedeki öğrencilerin genel bir değerlendirmesi yapılarak kararlar alınması doğru değildir. Öğrencilerin tek tek değerlendirilmesi gerekir. Aşağıda örneği verilen çizelgenin Şube Öğretmenler Kurulu toplantısından önce Şube Rehber Öğretmenlerine verilerek şubede yer alan öğrencilerin Ad-Soyadları ve Numaraları yazılmış bir halde toplantıya getirmeleri sağlanmalıdır.Çizelgede yer alan tüm öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkileri ve başarı durumları değerlendirilmeli ilgili alanlara yazılmalıdır. Problemli öğrencilere uygulanacak çözüm metodları ve görevli birim , personel belirtilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder