Tezkire-i Şuara (Şairler Tezkiresi) - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 27, 2015

Tezkire-i Şuara (Şairler Tezkiresi)

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Tezkire-i Şuara (Şairler Tezkiresi)


Tezkire klasik Türk edebiyatı şair ve yazarlarının şiirlerini ve hayatlarını kapsayan edebiyat antolojisi görevi gören bir kitaptır. Tezkiretü’ş-Şuara, Tezkire-i Şuara veya tezkire adlarıyla anılan eserler devrin şairlerinin zaman içinde unutulup gitmelerini önlemek, hatırlanmalarına vesile olmak amacıyla yazılmış eserlerdir. İçlerinde en az yüz civarında şair bulunur ve bu yönleriyle şekil olarak günümüzdeki “yazarlar veya şairler sözlüğü”  gibi eserlere benzerler. Konularını şairlerin hayatları, kişilikleri, edebi faaliyetleri ve eserleri oluşturmaktadır. Tezkireler (çok ayrıntılı olmamakla beraber) biyografi eserleri olarak da kabul edilebilir.

Tezkireler çağının bir edebiyat ve kültür ürünüdür. Yazıldığı çağın sosyal, kültürel, ürünüdür. Yazıldığı çağın sosyal, kültürel, sanatsal ortamını içerir. Aynı zamanda günümüz araştırmaları için değerli birer belge ve kaynak durumundadırlar. Şair tezkiresi yazma geleneği XV. Yüzyılda Çağatay sahasında Ali Şir Nevai tarafından kaleme alınan “Mecalisü’n Nefais” ile Anadolu sahasında ise Sehi Bey’in yazdığı “Heşt Behişt” adlı tezkireyi sırasıyla Latifi’nin kendi adıyla yazdığı “Latifi Tezkiresi”; Ahdi’nin “Gülşen-i Şuara”; Aşık Çelebi’nin ” Meşa’irü’ş-Şu’ara” Hasan Çelebi’nin “Kınalızade Tezkiresi”; Beyani’nin yine kendi adıyla anılan “Beyani Tezkiresi”; Riyazi’nin “Riyazü’ş-Şu’ara”;Kafzade Faizi’in “Zübdetül Eşar “; Yümninin “Yummi Tezkiresi” adlı eserleri izler.