Tarihi Metinlerin Genel Özellikleri - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 24, 2015

Tarihi Metinlerin Genel Özellikleri

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Tarihi Metinlerin Genel Özellikleri


Tarih; toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları yer ve zaman göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilimdir.

İnsanların geçmişi öğrenme istekleri tarih biliminin doğmasın ı sağlamıştır. Tarih bilimi insan topluluklarının yaşayışlarını, mücadelelerini, siyasi olaylarını, kültür ve uygarlıklarını inceler.

Tarih bu olayları incelerken sebep sonuç ilişkileri üzerinde durur. Olayları ilişkilendirir. Olayın geçtiği yeri ve zamanı belirler. Olayları belgelere dayalı olarak anlatır.

Bilgiyi aktarmak amaçlandığından tarihi metinlerde yalın ve duru bir anlatıma başvurulur.

Tarihi olay ve belgelerden hareketle oluşturulan öğretici metinlere tarihi metin denir. Bu metinlerde yorum ya da izlenimler değil nesnel bilgiler aktarılır.

Tarihi metinlerle tarihi bir olayı ele alan edebi metinler karıştırılmamalıdır. Edebi metinler kurmacadır tarihi metinler ise belge niteliği taşır ve nesnel verilere bağlı olarak oluşturulur. Bu durumda tarihi bir olayı ele alan roman ve öyküler tarihi metin değil, sanat eseridir. Bu metinlerde amaç öğretmek, nesnel bilgi vermek değil; sanat, güzellik yaratmaktır.