Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi Anlam - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 24, 2015

Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi Anlam

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi Anlam


Öğretici metinler belli bir amaç doğrultusunda yazılır. Öğretici metinlerde yazarın amacı belli bir nesneyi, bir kavramı, bir olayı açıklamak, anlatmak, bildirmek ve okuyucuyu uyarmak, harekete geçirmektir. Öğretici metinlerde anlam da bu amaca uygun olarak ortaya konur.

Öğretici metinlerde yazar, metni oluştururken ( bilgi vermeyi ve öğretmeyi amaç edindiğinden) sözcükleri gerçek anlamlarıyla kullanır.

Yazar dil ve anlatım özelliklerini, somut gerçekliklere, varlık, olay ve durumlara bağlı olarak oluşturur.

Amaç anlaşılmak olduğundan öğretici metinlerde düşsel öğelere ve imgelere mümkün olduğu kadar yer verilmez.

Öğretici metinlerde dil göndergesel işleviyle kullanılır, yani anlatılmak istenenler doğrudan ve anlaşılır bir anlatımla ortaya konur.

Öğretici metinlerde anlam; okuyucu, zaman ve mekana göre değişmez ancak yazarın düşüncelerine okuyucunun mutlaka katılması gerektiği gibi bir zorunluluk da yoktur.

Kısacası öğretici metinlerden herkes aynı anlamı çıkarır ancak o konuda farklı düşüncelere sahip olabilir.