Gizemcilik hakkında araştırma yaparak bu hareketin sanat ve edebiyatta ne gibi ilkelere sahip olduğunu belirleyiniz - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 12, 2015

Gizemcilik hakkında araştırma yaparak bu hareketin sanat ve edebiyatta ne gibi ilkelere sahip olduğunu belirleyiniz

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Gizemcilik hakkında araştırma yaparak bu hareketin sanat ve edebiyatta ne gibi ilkelere sahip olduğunu belirleyiniz


GİZEMCİLİK

Akılla kavranamayan doğaüstü güç ya da güçlerin varlığına inanmaya, bunlara sezgi ve sevgi yoluyla ulaşılabileceğini savunmaya dayalı dinsel-düşünsel öğreti; mistisizm.
 Coşku ve esrime (vecd) içinde Tanrı'ya erişme, dünyasal varlıktan geçerek Tanrı'da yok olma çaba ve törenleri, gizemciliğin uygulama alanını oluşturur. 

Konfüçyüsçülük ve Taoculuk, Brahmancılık, Hermesçilik, Orfeosçuluk ve Pithagorasçılık gibi İlkçağ dinlerinden kaynaklanan gizemcilik, Orta Çağ'da Bernard de Claiarvaux, J. Tauler, Ackhart, Böhme, Swedenborg gibi düşünürlerce bir felsefe olarak geliştirildi. 

Temelde idealist felsefelerin tümü gizemci ögeler taşır.

 İnsanın gönül yoluyla mutlak varlık olan Tanrı'yla bir olma durumunu amaçlayan, bu yolda bir yaşama biçimini ve kişiliğin aşama aşama gelişimini öngören tasavvuf da gizemcidir. Bu bağlamda vahdeti vücut inancı gizemciliğin düşünsel, tarikatlar da eylemsel yanını oluşturur. Eski Türk edebiyatında tümüyle gizemsel eğilimler egemendir. Gerek dine dayalı dünya görüşünün belirleyiciliği gerekse tasavvufun etkisi bunun temel nedenidir.