15. yy. dan 19. Yy. ın Ortalarına Kadar Anadolu’da Sosyal, Siyasi ve Kültürel Yapı - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 27, 2015

15. yy. dan 19. Yy. ın Ortalarına Kadar Anadolu’da Sosyal, Siyasi ve Kültürel Yapı

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
15. yy. dan 19. Yy. ın Ortalarına Kadar Anadolu’da Sosyal, Siyasi ve Kültürel Yapı

15.yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri’nden sonra, Çelebi Mehmed’in tahta çıkışıyla siyasi, ekonomik bakımlardan olduğu gibi, kültür ve medeniyet sahalarında da hızlı bir ilerlemenin başladığı görülür. En hızlı ve verimli gelişmenin edebiyat alanında olduğunu söyleyebiliriz. Bu asırda destandan halk hikayeciliğine geçişin en önemli ürünü olan Dede Korkut Hikayeleri yazıya geçirilmiştir.

15. yüzyılın ikinci yarısında ve 16. Yy. da Osmanlı Devleti, en güçlü dönemini yaşamaktadır. Bunun sonucu olarak da siyasal, askeri, ekonomik, bilimsel ve teknik alanlarda Avrupa’ya karşın üstün durumdadır. 15.yy da Avrupa devletlerinin siyasal birliklerini kuramamış olmaları, kendi aralarında ki mücadeleleri, 16.yy.daki mezhep kavgaları, Osmanlı devletinin güçlenmesine ve Avrupa da hızla ilerlemesine yol açmıştır.

17. yy. ile ilgili olarak deneyimsiz padişahların idaresinin yarattığı olumsuzluklar, Osmanlı yöneticisi sınıfının yetkinliğinin giderek azalması, devşirme sisteminin bozulması, uzun süren ve başarı elde edilemeyen savaşlar, Celali isyanları, ekonomik problemler, dini çatışmalar, sosyal hayatı önemli oranda etkileyen yasaklar bütün Osmanlı tarihi kitaplarında söz konusu edilir.

Yenileşme dönemi olarak da adlandırılan Tanzimat Dönemi, en önemli gelişmeyi edebiyat alanında göstermiştir. Bu dönemde batı tarzında ki edebi türlerin ilk yerli örnekleri verilmiştir.