9. sınıf tarih dersi İslam tarih ve uygarlığı Ünitesi İslam’ın doğuşu ve ilk İslam devletleri Ünite içi soru ve cevapları 4. ünite. - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2014

9. sınıf tarih dersi İslam tarih ve uygarlığı Ünitesi İslam’ın doğuşu ve ilk İslam devletleri Ünite içi soru ve cevapları 4. ünite.

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. sınıf tarih dersi İslam tarih ve uygarlığı Ünitesi İslam’ın doğuşu ve ilk İslam devletleri Ünite içi soru ve cevapları 4. ünite.

Tarih Derslerine kaynak sitesinin değerli ziyaretçileri 9. Sınıf tarih dersi Kısaca İslam tarihi Ünitesinin Ünite içi soru ve cevapları hazır hale geldi.
Diğer cevapları daha önceden sizlerin faydasına sunmuştuk. Fakat bazı ziyaretçilerimiz halen bulmakta zorlanıyorlar. Cevaplar ayrı ayrı verilmiştir. Bunları anasayfa ilgili derslerin menüsünden bulabilirsiniz.İslam tarihi Ünitesi ile ilgili 40’dan fazla soruyu sizler için cevaplandırdık. İhtiyacınız olan soruyu aşağıdan bulabilirsiniz.

9. sınıf tarih dersi İslam tarih ve uygarlığı Ünitesi İslam’ın doğuşu ve ilk İslam devletleri Ünite içi soru ve cevapları 4. ünite.

1- Yukarıdaki Haritaya göre İslamiyetin doğduğu 7. Yy’da dünyada hangi devletler vardır
Cevap: Göktürkler, Sasaniler, Bizans gibi güçlü devletlerin yanında avrupa da ve asyada çeşitli devletler vardı.
2- "Bütün dünyanın Müslümanları Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed'in gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli. Tüm Müslümanlar Hz. Muhammed'i örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli; İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler."
Atatürk Bu sözü İle HZ. Muhammedin hangi yönünü vurgulamıştır.
Cevap: Atattürk bu sözü ile HZ Muhammedin Liderliğini ve Önderliğini tüm insanlığa örnek oluşunu kast etmiştir.
3- Mabet, Mecusilik, Haniflik, Skolastik, İslamiyet, Panayır, Putperestlik, yukarıdaki kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır.
Cevap:kelimelerin manalrını şu şekilde açıklayabiliriz.
Mabet: İbadethane
Mecusilik: İranda ateşe tapanların dini
Haniflik: Cahiliye dönemi arap yarım adasında HZ İbrahimin dinine inanaların oluşturduğu grup
Slolastik: Ortaçağ Avrupasında Kilisenin dayattığı düşünce sistemi.
İslamiyet: 610 yılında HZ Muhammed'e  gönderilen son din.
Panayır: Cahiliye dönemi arap yarımadasında düzenlenen ticari şenlikler.
Putpereslik: Putatapıcılık

4- İslamiyet’in doğuşu sırasında Doğu romanın Gücü hakkında neler söylenebilir. Sayfa 103
Cevap: Doğu roma İslamiyetin doğuşu sırasında en güçlü Hristiyan devletti.
5- Arap yarımadasının halkının çoğunluğunu  Arapların oluşturmasına rağmen aynı dönemde birden fazla devletin kurulmasının nedeni neler olabilir.
Cevap: Kabilecelik anlayışının etkisi ile bir araya gelememe olarak gösterilebilir.
6- Aşağıdaki Fotoğraflar incelendiğinde Arabistan coğrafyası Mekke halkını ekonomik ve sosyal yönden nasıl etkilemiş olabilir.
Cevap: Kabenin Mekke'de olması ve Çöl hayatının olması ekonomik yönden olumlu etkilemiş mekkeliler ticaretle uğraşmışlardır.
7-Arap toplumunun Cahiliye dönemi yaşantılarına ait hangi çıkarımlarda bulunulabilir.
Cevap: araplarda kabilecelik anlayışı vardır. Araplarda Kadının sosyal hayatta yeri yoktur. Ticaretle uğraşırlar belirli bölgelerde tarım yapılır ve medeni yani şehirlerde yaşayanlar ve bedeviler çölde göçebe yaşayan olmak üzere ikiye ayrılırlar.
8- Yukarıdaki metne göre Mekke ve çevresinde Panayırlar düzenlenmesinin sebepleri neler olabilir.
Cevap: Ticari hayatı canlandırmak Arap halkları arasında hoş görü ve bağlılığı artırmak olabilir

On dört asır evvel yine bir böyle geceydi
Kumdan ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi!
Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler;
Halbuki kaç bin senedir bekleşmedelerdi!
Nereden görecekler göremezlerdi tabii;
Bir kerre zuhur ettiği çöl en sapa yerdi;
Bir kerre de ma'mure-i dünya o zamanlar,
Buhranlar içindeydi bugünden de beterdi.
Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!

9-Yukarıdaki şiirde İslamiyet öncesi Arabistan’ın durumu anlatılmaktadır. Buna göre

İslamiyet öncesi Arabistan da İnsanlar arasındaki ilişkiler hakkında neler söylenebilir.
Cevap: İnsanlarda zengin fakir ayrımı olduğu gibi güçlülerin otoritesi hakimdir. Menfaat ve adam kayırmacılık had safhadadır. Sayfa 106
Kumdan Oyun On dördü Bir Öksüz Çıkıverdi İfadesi ile Kast edilen kimdir.
Cevap: Peygamber Efendimiz SAV kastedilmektedir.
10- Mekkeliler Hazreti Muhammedin Hakemliğine neden savunmuşlardır.
Cevap: Çünkü Peygamber Efendimiz SAV Peygamber olmadan önce de güvenilir bir kişidir ve bu  sebeple Muhammedül Emin ünvanını bile vermişlerdir.
11-Hz Muhammedin Faaliyetlerini rapor halinde yazınız.
Cevap: Bu soru araştırma sorusu olduğu için uzun cevaplanması gerekir ama kısaca açıklayacak olursak. 610 yılında vahiy gelmiştir. 615 yılında Müslümanların habeşistana göçü gerçekleşmiştir. İslama inananlar müşriklerin çeşitli işkencelerine maruz kalmışlar ve 622 yılında da Peygamber Efendimiz SAV hicret etmiştir.
12- Hz Muhammedin Kararlı cevabı Kendine İnananları nasıl etkilemiş olabilir. Sayfa 107.
Cevap: Olumlu yönde etkilemiş ve insanların davalarına ve liderlerine olan bağlılığı artmıştır.
13- İslamiyetin yayılışı sırasında müşriklerin baskıya yönelmelerinin sebepleri nelerdir. Sayfa 108.
Cevap: İslamın yayılışının normal yönden engelleyememeleridir.
14-Metne göre Medine’de Hicretle birlikte toplum hayatında ne gibi değişim yaşanmış olabilir. Sayfa109.
Cevap: Toplumsal barış sağlanmış ve birbirine düşman olan evs ve hazrec kabileleri bile barış içinde yaşamışlardır.
15-Medine Sözleşmesini Medine halkının birlik ve beraberliği açısından değerlendiriniz sayfa 110
Cevap: Medine halkı medine sözleşmesine göre Dinleri inançları ve idealleri bir olmasa bile evrensel kurallar etrafında birlikte yaşamayı kabul etmişlerdir.
16- Savaş Alanı olarak neden Bedir kuyularının çevresi tercih edilmiş olabilir.
Cevap: Çölde savaş esnasında en çok ihtiyaç duulacak maddetabiki de sudur. Bu sebeple su kuyularını kontrol eden taraf mutlaka üstünlüğü elinde bulunduracak ve rakibine karşı avantaj elde edecektir.
17- Bedir yöresinin coğrafi konumu hakkında neler söylenebilir.
Cevap: Ticaret kervanlarının geçtiği bir yer olması açısından stratejik ve jeopolitik bir öneme sahiptir.
18- Bedir savaşında esirlere uygulanan kurtuluş yönteminin amaçları neler olabilir.
Cevap: Bu yöntem İslamın Eğitim ve Öğretime verdiği önemi gösterir. Müslümanlar arasında okuma ve yazmayı artırarak Kur’anı Kerim’i daha rahat okuyup anlamalrını sağlamaktır.
19- Hz Muhammedin Savaş Öncesi danışma meclisini toplayıp bu meclisin kararına uyması ne anlama gelir.
Cevap: Meşverete yani istişareye yani çoğunluğun kararına saygı duymanın önemli olduğu anlamına gelir.
20- Müslümanların Uhud savaşında İstenilen başarıyı elde edememelerinin sebepleri neler olabilir.Sayfa 111.
Cevap: Stratejik bölgeye yerleştirilen okçuların yerlerini terk etmeleri ve Müslümanların bir kısmının savaş tam kazanılmadan ganimet için acele etmelerinden kaynaklanır.

21- Hudeybiye Anlaşmasının imzalandığı dönemde yaşamış olsaydınız antlaşmayı nasıl değerlendirirsiniz.
Cevap: Bu soru herkesin kendine göre değerlendirmesi gereken bir sorudur. Ancak şu kadarını söylemek gerekirse zahirde yani göründüğü kadarı ile Müslümanların aleyhine bir durum vardır ki; bir çok Müslüman bunu değerlendirmekte zorluk çekebilirdi.

22-Hz Muhammed ve Müslümanların kendi Aleyhlerinde olsa bile anlaşma maddelerine uymaları o dönemde toplumlar arası ilişkiyi nasıl etkilemiş olabilir.
Cevap: Bu dönemde bir çok Müslüman Görünürde aleyhlerine de olsa peygamberlerinin kararlarına saygı duymuşladır. Bu da Lidere duyulan güveni gösteririr.

23- Hudeybiye barışı islamiyetin yayılışını nasıl etkilemiştir. Sayfa 113.
Cevap: Yukarıda da iade edildiği gibi Hudeybiye anlaşması sanılanın aksine kısa süreli bir barış ortamı sağlamış ve bu müddet içinde Müslümanlar kendilerini Sözlü Olarak ifade etme imkanı bulmuşlardır.

24- Hz Muhammed (SAV) Temel İnsan haklarıyla İslamiyetin kutsal değerleri arasında nasıl bir bağ kurmaktadır.
Cevap: İslamiyet insanlara en  temel hakları sağlamaktadır. 

25- HZ Muhammed’in İnsanlara arasındaki farklılıklar bakışı hakkında neler söylenebilir.
Cevap: Tüm İnsanlar insan olarak eşittir. Siyah ya da beyaz veya sarı olmak fark etmez Önemli olan Takvadır. Takva nedir dersek oda Allaha yakınlıktır.

26- HZ. Muhammedin İfade ettiği suç ce suçlu kavramlarını evrensel hukuk kuralları açısından değerlendiriniz.  Sayfa 115
Cevap: Peygamber Efendimizin Saydığı suçlar zaten insanlık için yapılmaması gereken suçlardandır. Evrensel hukuk kurallarının bu gün tanımladığı suçlar HZ. Peygamber ta o zaman saymıştır.


27-HZ Ebubekir’in komutanlarına yaptığı tavsiyeleri devlet yönetimi açısından değerlendiriniz. Sayfa 116
Cevap: Bir devlet adamının uyması gereken temel kuralları hatırlatmıştır.

28- Hz Ömer Döneminde yapılan çalışmaları Devlet teşkilatlanması açısından değerlendiriniz.
Cevap: Bir devletin  tam devlet olarak kabul edilmesi için teşkilatlanması lazımdır. HZ. Ömer Zamanında yapılana faaliyetler bu teşkilatlanmayı sağlamıştır.

29- Muaviyenin HZ Alinin Halifeliğini kabul etmeyişinin nedenleri neler olabilir.
Cevap:bu aslında çok sebeplere bağlanabilir ama temal sebe HZ. Osmanın katillerinin bulunamaması olarak söylenebilir. 
30- HZ ALi döneminde Meydana gelen İç karışıklıklar İslam Tarihini nasıl etkilemiş olabilir. Sayfa 119
Cevap: İslam tarihini olumsuz olarak etkilemiştir. İsşam Dünyası bundan sonra HZ Ali taraftarlar, Muaviye taraftarları ve Hariciler olmak üzere 3'e ayrılmıştır.

31- Tarık Bin Ziyadın İspanyaya geçtikten sonra gemileri yaktırmasının sebepleri neler olabilir.
Cevap: İslamiyeti yaymak için yola çıkmış bir ordunun geri dönem ümitlerini yok etmek için yapmıştır. Böylece Geri dönem ihtimalleri kalmayan askerler sadece kazanmayı düşünmüşlerdir.

32- Septe boğazının adının kalıcı olarak değişmesinde neler etkili olmuştur. Sayfa 121
Cevap:  Tarık bin Ziyad gibi Ünlü ve başarılı bir komutanın Buradaki başarısı ve burayı şereflendirmiş olmasıdır.


33- Ömer bin Abdulaziz’in diğer Emevi halifelerinden farklı bir yöntem uygulamasının sonuçları neler olabilir.

34- Dört Halife ve Emeviler dönemini devlet teşkilatlanması açısından karşılaştırınız
35- Endülüste Kültür ve sanat alanındaki gelişmeler Hristiyan halkın yaşayışına nasıl yansımıştır.
36- El hamra Sarayının içinin ve dışının farklı özellikler göstermesinin sebebi ne olabilir.
37- Endülüs Emevi Devletinin Avrupa tarihine en çok hangi Alanlarda katkıda bulunmuştur.
38- Samarra’nın  fotoğrafına dikkatle bakıldığında
Mimari tarzda ne gibi değişklikler olmuştur.
Bu mimari eserin yapılma sebebi ne olabilir
Eski Fotoğrafta da görüldüğü gibi neden şehir dışında bir yer seçilmiş olabilir. Sayfa 126
39- Aşağıdaki tarih şeridine göre Abbasi Devleti ile çağdaş Olan devletleri belirtiniz.
40- Moğol Asıllı İlhanlıların kültür merkezlerini tahrip etmeleri İslam kültür ve medeniyetinin gelişimini etkilemiş olabilir.1. Ünite Tarih Bilimine Giriş Ünitesi Cevapları
1 Ünite Sayfa 4'ten 19'a kadar olan Ünite içi bölüm soruları ve cevapları için Tıklayınız.
1. Ünite: Tarih yazıcılı Konusu  sayfa 21,22,24 cevapları için Tıklayınız. 
1. Ünite Tarihin Faydalandığı Bilim dalları konusu cevapları için Tıklayınız hazırlanıyor
1. Ünite Sonu değerlendirme Çalışmaları için Tıklayınız

2. Ünite Uygarlığın doğuşu ve İlk uygarlıklar Ünitesi Cevapları
2. Ünite Sayfa 40,41,42,43,44  Tarihi Çağlara giriş konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite. sayfa 43'ten 64 kadar ilk çağ uygarlıkları konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite Sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 68 ve 69. sayfa  cevapları için Tıklayınız

3. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve İlk Türk devletleri Ünitesi Cevapları

4. islam Tarihi ve İlk İslam Tarihi  Ünitesi Cevapları

5. Ünite Tük islam Devletleri

6. Ünite Türkiye Tarihi 11- ve 13. yylar Ünitesi
2- Konu Türkiye selçuklu devleti Konusu cevpları  sayfa 170- 192 sayfalar arası  TIKLA


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder