9. sınıf tarih dersi 5 Ünite 1. konu soru ve cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2014

9. sınıf tarih dersi 5 Ünite 1. konu soru ve cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. sınıf tarih dersi 5 Ünite 1. konu soru ve cevapları


9. sınıf Tarih Dersi 5 Ünite 1. konu soru ve cevaplarını burada bulabileceksiniz. Eğer diğer konulara bakmak isterseniz tüm Tarih 1 kitabı cevaplarını BURADAN bulabilirsiniz. Sayfa 134 ve 138 arası tüm soruları bu sayfada bulabileceksiniz. Aradığınız şeyi bulamadığınızı düşünüyorsanız lütfen arama bölümünü kullanınız.

1-Aşağıdaki temel kavramları açıklayınız.
A- Mavareünnehir :  Maveraünehir, Amu Derya (Ceyhun), Sird Derya (Seyhun) nehirleri arasında kalan ünlü Türk ülkesi. Bu tarihi belde bugün, Özbekistan, Kalpakistan'ın bir bölümü ile; Tacikistan, Kırgızistan'ın güney kısmını; Kızılkum Çölü ile Kazakistan'ın bir kısmını içine almaktadır. 660.000 km2 yüzölçümü vardır. Bölgede, çoğunluğunu Türklerin teşkil ettiği 16 milyon insan yaşamaktadır.
B-Göktanrı           : Orta Asya Türk devletlerinin inandığı din
C-Uçmağ              Cennet       
D-Tamu                 : Cehennem
E-Kubbe                : Türk İslam mimarisinde Yuvarlak çatı
F- Kümbet            : Türk İslam sanatında dört duvarlı ve üzeri kubbeyle örtülü olanlarına türbe, silindir ya da çokgen biçimli olan üzeri koni biçiminde çatıyla örtülü olanlarına kümbet denir
G-Kemer               : Mimarlıkta iki sütun veya ayağı birbirine üstten yarım çember, basık eğri, yonca yaprağı vb. biçimlerde bağlayan ve üzerine gelen duvar ağırlıklarını, iki yanındaki ayaklara bindiren tonoz bağlantıdır
H-Türkmen           : Müslümanlığı kabul eden Oğuzlara Türkmen denilmiştir.

2-İnsanlara feyz ruhu vermiş olan dinimiz son dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa gerçeğe tamamen uyuyor ve uygun düşüyor. Eğer akla mantığa ve gerçeğe uygun olmasaydı bununla diğer ilahi tabiat kanunları arasında çelişki olması gerekirdi. Çünkü tüm evren kanunlarını yapan Allahtır.
Atatürk'ün sözünde hareketle Türklerin İslam dinini benimsemelerinin sebepleri sizce neler olabilir.
Cevap: İslam dininin en son ve mükemmel din olması 
  
3- Yukarıdaki görselde Semerkanttaki Registan medresesi görülmektedir. Görselde İslam öncesi döneme göre kültürel değişimi ifade eden hangi unsurlar görülmektedir?
Cevap: İslam öncesi Dönemde Medrese vs gibi yerleşik hayatı ifade eden Mimari eserlere rastlanmıoyrusu. burada ise islamın etkisiyle geçilen yerleşik yaşamanın izleri görünmektedir. Görselde ki medrese de islam anlayışına ait minare görünmektedir.
4-Talas savaşının Türk ve Dünya tarihi açısından sonuçları nelerdir.
Cevap: Talas savaşının Türk tarihi açısından sonucu Türklerin kitleler halinde Müslüman olmaya başlamasıdır. Talas Savaşının Dünya tarihi açısından sonucu ise Kağıdın ilk defa Avrupa'da ve dünya da üretilmeye başlanmasıdır. Böylelikle medeniyetin daha hızlı yayılmasına katkı sağlanmıştır.
5-Kağıt üretimiyle medeniyetin yayılması arasında nasıl bir ilişki olabilir?
Cevap: Kağıdın yaygınlaşması Bilim adamlarının fikirlerinin kitaba dönüşmesi ve daha çok sayıda baskı yapılarak daha fazla insana ulaşmasıdır.

6-Türklerin Müslüman Arap ordularında yer almaları onların Müslüman Araplarla ilşikilerini nasıl etkilemiş olabilir.
Cevap: Olumlu manada etkilemiş ve Türklerin İslama hizmetlerine neden olmuş ve Türkler Yıllarca İslam dünyasının liderliğini üstlenmişler ve İslamın yayılmasına katkı sağlamışlardır.

7- Yukarıdaki bilgilere göre Türklerin İslamiyeti benimseme sebepleri neler olabilir.  sayfa 135.
Cevap: İslam dini ile Türklerin dini ve sosyal yaşantısının büyük oranda benzerlikler arzetmesidir. Ayrıntılar 9. sınıflar tarih ders kitabının 135 sayfasında tabloda bulunabilir.

8- Türklerin İslamiyete olan hizmetleri Türk- İslam ve dünya tarihinde hangi gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur.
Cevap:Batıda unutulmuş olan medeniyetlerin eserleri İslam medeniyeti sayesinde tekrar Avrupaya taşındı.

9- Türklerin Müslüman olması İslam Dünyasını nasıl etkilemiştir.
Cevap: Türkler Yıllarca İslam dünyasının liderliğini üstlenmişler ve İslamın yayılmasına katkı sağlamışlardır.

10- Orta Asyada Türk İslam sanatının Özellikleri hakkında neler söylenebilir. sayfa 136.
Cevap: Orta Asya Türk Devletlerinde Göçebe hayat dolayısıyla Taşınabilir Malzemelerden sanat anlayışı gelişmiştir. Ayrıca hayvancılıkla çok uğraşmalarından dolayı Sanat anlayışında Hayvan Uslubü Denilen süsleme rağbet görmüştür.
11- Abbasi devletinin durumundan yola çıkarak Çöküş dönemine giren devletlerin genel özellikleri hakkında neler söylenebilir.
Cevap: Çöküş Dönemine giren devletlerde Eğer sınırlar çok geniş ise merkezden uzaklaştıkça otorite zayıflar ve uçlarda yeni devletler ortaya çıkmaya başlar. Abbasilerde Tavaifi Mülük Denilen devletler ortya çıkmıştır.

12- Yukarıdaki şemadan hareketle Türk Mısır ilişkiler hakkında hangi çıkarımlarda bulunulabilir.
13- Tolun oğulları devletinin coğrafi konumunu yazınız
14- Tolunoğulları ile siyasi mücadelede bulunabilecek devletleri yazınız. sayfa 137
15-Yukarıdaki metinde bahsedilen hizmetleri gerçekleştiren Tolunoğullarının bölge halkı üzerinde ne gibi etkileri olabilir.1. Ünite Tarih Bilimine Giriş Ünitesi Cevapları
1 Ünite Sayfa 4'ten 19'a kadar olan Ünite içi bölüm soruları ve cevapları için Tıklayınız.
1. Ünite: Tarih yazıcılı Konusu  sayfa 21,22,24 cevapları için Tıklayınız. 
1. Ünite Tarihin Faydalandığı Bilim dalları konusu cevapları için Tıklayınız hazırlanıyor
1. Ünite Sonu değerlendirme Çalışmaları için Tıklayınız

2. Ünite Uygarlığın doğuşu ve İlk uygarlıklar Ünitesi Cevapları
2. Ünite Sayfa 40,41,42,43,44  Tarihi Çağlara giriş konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite. sayfa 43'ten 64 kadar ilk çağ uygarlıkları konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite Sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 68 ve 69. sayfa  cevapları için Tıklayınız

3. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve İlk Türk devletleri Ünitesi Cevapları

4. islam Tarihi ve İlk İslam Tarihi  Ünitesi Cevapları

5. Ünite Tük islam Devletleri

6. Ünite Türkiye Tarihi 11- ve 13. yylar Ünitesi
2- Konu Türkiye selçuklu devleti Konusu cevpları  sayfa 170- 192 sayfalar arası  TIKLA


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder