9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları Sayfa 8 - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mart 29, 2014

9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları Sayfa 8

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları Sayfa 8

9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı , 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları 9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı , 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

07. Sayfa    08. Sayfa     13. Sayfa    21. Sayfa
                                        >>ileri        <<Geri


* Not: Cevap Kağıtları, Çözdüğünüz Soruları Kontrol Etmeniz Amacıyla Eklenmiştir.A-Aşağıdakiçoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (s7-8)
1)Televizyon veya buzdolabı tamircisinin kullandığı bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bilimsel bilgi     B)Teknik bilgi     C)Sanat bilgisi      D)Gündelik bilgi     E)Dini bilgi 
2)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?
A)Nesneldir     B)Deneyseldir     C)Evrenseldir     D)Kesindir     E)Dogmatiktir
3)"Kekik suyu mide ağrısına iyi gelir."
"Bulutlara bakarak yağmur yağıp yağmayacağını tahmin edebiliriz."
Yukarıda verilen örnekler hangi bilgi türüne aittir?
A)Bilimsel bilgi     B)Gündelik bilgi     C)Felsefi bilgi     D)Teknik bilgi     E)Dini bilgi
4)I-Tüm bilimlerin eleştirisidir.
II-Düşünme üzerine düşünmedir.
III-Cevaplardan çok, sorular önemlidir.
IV-Sistemli ve düzenli bilgiyi ortaya koymak esastır.
Yukarıda verilen açıklamalar hangi bilgi türüne aittir?
A)Bilimsel bilgi     B)Sanat bilgisi     C)Felsefi bilgi     D)Dini bilgi     E)Gündelik bilgi
5)Aşağıdakilerden hangisi sanat bilgisi örneğidir?
A)Metaller elektriği iletir.
B)İnsan, evrenin biricik varlığıdır.
C)Davranışlarımız, toplumsal değerlerin ürünüdür.
D)Peygamberlere inanma, imanın şartlarındandır.
E)Şair evlenmesi, batılı anlamda ilk tiyatro eseridir.
6)"Temizlik imandandır."
"İnsanlara yardım etmek sevaptır."
Yukarıdaki ifadeler hangi bilgi türüne aittir?
A)Teknik bilgi     B)Bilimsel bilgi     C)Sanatsal bilgi     D)Dini bilgi    E)Felsefi bilgi
7)Galileo (Galile)'nin ortaya koyduğu "Hız, düşme zamanı ile orantılıdr." yargısının tek bir düşme olayı için değil, bütün düşme olayları için geçerli olması, bilimsel bilginin hangi özelliği ile ilgilidir?
A)Genellenebilir olması     B)Olanı olduğu gibi aktarması     C)Kendi içinde tutarlı olması     D)Deney ve gözleme dayanması     E)Birikimli olarak
8)I.Yaşamı kolaylaştırır
II.Kesin ve değişmezdir
III.Bilimin uygulanması sonucu ortaya çıkar
IV.Dogmatiktir
Yukarıdaki özelliklerden hangileri teknolojik bilgiye ait bir özellik değildir?
A)I-II     B)I-III     C)II-IV     D)III-IV     E)I-IV 
B)Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları (D), yanlış ılanları (Y)harfi ile işaretleyiniz. 
1) Bilim adamının görüşleri objektif olmalıdır.     (   D   )
2) Bilginin sınırı vardır, biz ancak belli bilgilere ulaşırız.     (  Y   )
3) Ahlak, toplumlarda iyi ve kötü kavramlarını kendine konu edinir.     (  D   )
4) "Soğuk havada yünlü giyilir." bilgisi, gündelik bilgi örneğidir.     (   D  )
5) "Bu sinema filminin konusu hoşuma gitmedi." bilgisi, sanat bilgisidir.     (  Y   )
6) Bilimsel bilgi asla değişmez.     (  Y   )
C)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
1) "İnsan değerli bir varlıktır." bilgisi ……….felsefi………… bilgi örneğidir.
2) "Dünyada yerçekimi ivmesi yaklaşık 10m/s2dir."bilgisi ……..bilimsel……… bilgi örneğidir.
3) İnsan ile nesne arasında kurulan bağ sonucu ortaya çıkan ürüne …….bilgi……… denir.
4) Televizyon, telefon, internet, gazete, mektup ve radyo insanların gündelik hayatlarında vazgeçemedikleri ………..iletişim………… araçlarıdır.
5) Bilim; varlıkların, nesnelerin ve olayların ………….neden-sonuç…………. ilişkisini araştırır.
6) "Çekirdek, kalıtımda görevlidir." bilgisi …………bilimsel……….. bir bilgidir.


9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer Çalışma Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları 9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı ve cevapları. Öğrencilerimizin derslerine yardımcı olmaya devam ediyoruz. Bu sayfamızda 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı ve cevapları 2013 2014 çözümlerine göz atabilirsiniz. 9. Sınıf  Proje Hazırlama Ders Kitabı sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. İşte sayfa sayfa 9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı cevapları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder