9.Sınıf Kimya Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 99 - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mart 22, 2014

9.Sınıf Kimya Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 99

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Kimya bilimi doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalıdır, tüm madde-enerji ilişikleri baz alındığında Kimya, en genel tanımda "küçük cisimlerin hareketini inceleyen bir mekaniktir". Kimya'da büyük (yığınla) maddenin makroskopik incelenmesi yalnızca Termodinamik ve Akışkanlar Mekaniği alt dallarında söz konusudur; geriye kalan tüm Kimya bir çeşit mikrofiziktir. Fizik ile Kimya arasında asla bir sınır yoktur, özünde iki bilim dalı aynı şeydir; 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 99

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Fizik Kimya'ya ek olarak büyük cisimlerin hareketleriyle de ilgilenir, örneğin Dünya-Güneş-Ay üçlüsünün birbirine göre yaptığı bağıl hareketin mekaniği Kimya biliminin dışındadır ve bu da Fizik biliminden mevcut tek farkıdır. Yaklaşık 3,5 milyon organik, 2 milyon kadar da anorganik bileşik olduğu düşünülürse, Kimya bilimi yaklaşık 6 milyon bileşiğin incelenmesini kapsar, bu konudaki bilgi ve etkinlikleri sistemli hale getirmek, bir sistematik geliştirmek amacıyla birbiriyle ilgili bileşikleri, sistemleri, yöntemleri ve amaçlarını gruplayan birçok alt dala ayrılır:

9. Sınıf Kimya MEB Yayınevi Cevapları Sayfa 99
3. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere tabloda verilen kelimelerden uygun olanları yerleştiriniz:
(a) ikinci
(b)en dış
(c) en iç
(d) proton
(e) elektron
(f) metal
(g) katyon
(h) kaybedince
(i) oktet
(j)alınca

Sodyum elementi bir............metal........... , klor elementi ise bir ametal olduğundan NaCI bileşiği iyonik yapıdadır. Bu
bileşikte Na+ ve Cl" iyonlarının nasıl oluştuğu, ilgili atomların katman ............en dış................. dizilimleri ile açıklanabilir.
Na atomunda 11 elektron vardır ve elektron dizilimi 2-8-1 şeklinde gösterilebilir, yani bu atomun........elektron...........
katmanında sadece bir elektron vardır. Bu atom bir elektron ....kaybedince............. en dış katman ortadan kalkacağı için, 8 elektronlu.....ikinci............. katman dış katman hâline gelir, yani oktet tamam olur. Klor atomunda ise
17 elektron vardır ve elektron dizilimi 2-8-7 şeklindedir. Bu atom bir elektron .......alınca........... dış katmanda
..........oktet.............. tamamlanır.

4. Aşağıdaki kutucuklarda yer alan kelimeleri hikâye metni içerisinde yer alan boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.

(c), (b), (d), (k), (f), (l), (g), (a), (i), (h), (j), (e)
(a) çekirdek
(b) Kütlenin korunumu
(c) Dalton
(d)Thomson
(e) Elektronlar
(f) Rutherford
(g) nötron
(h) Atom numarası
(i) Kütle numarası
(j) Bohr Atom Modeli
(k) Negatif yüklü
(1) Proton

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Analitik kimya, Biyokimya, (İnorganik kimya) Anorganik kimya, Organik kimya, Fizikokimya, Kuantum Mekaniği, İstatistik Mekanik, Kuantum kimyası, Nükleer kimya, Katı hal kimyası, Sıvı hal kimyası, Plazma kimyası, Parçacık kimyası (Yüksek enerji kimyası) başlıca Kimya dallardır. Kimya denilince ilk önce aklımıza bütün maddeleri inceleyen bilim dalı gelmelidir.

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları


9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Özellikle maddelerin yapı taşlarını inceler. Kimya Mühendisliği (isminden yola çıkılarak) Kimya sektörü olarak değerlendirilmemelidir. Kimya'nın bir sektörü yoktur, olamaz; Kimya Mühendisliği kimyasal maddelerin sanayide üretimi, kontrolü ve üretim şemalarının dizaynı ile ilgilenir, Kimya mühendisinin kimyager ile yaptıkları iş bazında hiçbir ilgisi yoktur. Kimya mühendisliği daha ziyade bir tür sanayi mühendisliği olarak değerlendirilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder