9.Sınıf Kimya Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Mart 22, 2014

9.Sınıf Kimya Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Kimya bilimi doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalıdır, tüm madde-enerji ilişikleri baz alındığında Kimya, en genel tanımda "küçük cisimlerin hareketini inceleyen bir mekaniktir". Kimya'da büyük (yığınla) maddenin makroskopik incelenmesi yalnızca Termodinamik ve Akışkanlar Mekaniği alt dallarında söz konusudur; geriye kalan tüm Kimya bir çeşit mikrofiziktir. Fizik ile Kimya arasında asla bir sınır yoktur, özünde iki bilim dalı aynı şeydir; 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 38

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Fizik Kimya'ya ek olarak büyük cisimlerin hareketleriyle de ilgilenir, örneğin Dünya-Güneş-Ay üçlüsünün birbirine göre yaptığı bağıl hareketin mekaniği Kimya biliminin dışındadır ve bu da Fizik biliminden mevcut tek farkıdır. Yaklaşık 3,5 milyon organik, 2 milyon kadar da anorganik bileşik olduğu düşünülürse, Kimya bilimi yaklaşık 6 milyon bileşiğin incelenmesini kapsar, bu konudaki bilgi ve etkinlikleri sistemli hale getirmek, bir sistematik geliştirmek amacıyla birbiriyle ilgili bileşikleri, sistemleri, yöntemleri ve amaçlarını gruplayan birçok alt dala ayrılır:

9. Sınıf Kimya MEB Yayınevi Cevapları Sayfa 38

 6. Aşağıdakilerden hangisinde CaO bileşiğinin sistematik ve geleneksel adları doğru olarak verilmiştir?

Sistematik Adı
Geleneksel Adı
A)
Karbon monoksit
Sönmüş kireç
testonline.blogcu.com
B)
Kalsiyum karbonat
Tuz ruhu
C)
Kalsiyum monoksit
Sirke ruhu
D)
Karbon oksit
Zaçyağı
E)

Kalsiyum oksit
Sönmemiş kireç
7. Kimya biliminin gelişmesinde önemli sayılan,
I.   Laboratuvar araç gereçlerinin geliştirilmesi
II.  Mikro yapı ile makro özelliklerin ilişkilendirilmesi III.Yeni bileşiklerin sentezlenmesi
adımlarından hangilerinde simya çalışmalarının önemli katkısı vardır?

A)Yalnız l

B)Yalnız ll

C) I ve I

D) I ve II

E) I, II ve I

8. Bir ürünün etiketin de yandaki işaret varsa aşağıdaki güvenlik önlemlerin hangisi gereksizdir?
A)  Karanlıkta muhafaza etmek
B)  Açık alev ve ısı kaynağından uzak tutmak
C)El ve yüze bulaştırmamak
D)Kullanırken gözlük ve eldiven takmak

E)  Olabildiğince az miktarda kullanmak

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Analitik kimya, Biyokimya, (İnorganik kimya) Anorganik kimya, Organik kimya, Fizikokimya, Kuantum Mekaniği, İstatistik Mekanik, Kuantum kimyası, Nükleer kimya, Katı hal kimyası, Sıvı hal kimyası, Plazma kimyası, Parçacık kimyası (Yüksek enerji kimyası) başlıca Kimya dallardır. Kimya denilince ilk önce aklımıza bütün maddeleri inceleyen bilim dalı gelmelidir.

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları


9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Özellikle maddelerin yapı taşlarını inceler. Kimya Mühendisliği (isminden yola çıkılarak) Kimya sektörü olarak değerlendirilmemelidir. Kimya'nın bir sektörü yoktur, olamaz; Kimya Mühendisliği kimyasal maddelerin sanayide üretimi, kontrolü ve üretim şemalarının dizaynı ile ilgilenir, Kimya mühendisinin kimyager ile yaptıkları iş bazında hiçbir ilgisi yoktur. Kimya mühendisliği daha ziyade bir tür sanayi mühendisliği olarak değerlendirilmelidir.

3 yorum: