12.Sınıf Dil ve Anlatım Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Soruları - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Kasım 01, 2013

12.Sınıf Dil ve Anlatım Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Soruları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
12.Sınıf Dil ve Anlatım Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Soruları

{C}1)     1) “Bugün, Ahmet bize gelecek.” Bu cümlenin öğelerini bulunuz.
Zarf tümleci, özne, dolaylı tümleç, yüklem
{C}2)     2) Seni uzun zamandan beri arıyorum.” Bu cümlede altı çizili sözcüğün türü nedir?
Zamir
{C}3)    3)  “ Kendini neden üzüyorsun?” Bu cümlenin yüklemini sözcük türü bakımından inceleyiniz.
Üz- fiil kökü
{C}4)    4)  Sırrımı kimseye açıklayamadım.” Altı çizili sözcükte hangi ses olayı vardır?
Ünsüz türemesi
{C}5)    5)  “Arkadaşını, sessizce bekledi.” Bu cümlenin fiilini çatı yönünden inceleyiniz.
Öznesine göre; etken,  nesnesine göre; geçişli
{C}6)     6) “Sokaktan geçerken annesini gördü.” Bu cümlede hangi tür fiilimsi kullanılmıştır?
-ken; zarf fiil
   7) “Yaşamın kıyısında seni bekledim hep.” Bu cümledeki kelime gruplarını bulunuz.
                Yaşamın kıyısında: Belirtili isim tamlaması
{C}8)     8) “Sokakta yürürken yere düştü.” Bu cümleyi anlamına göre inceleyiniz.
               Olumlu cümle
{C}9)    9)  Anlatmaya bağlı metinleri yazınız.
Roman ,hikaye, masal, destan, halk hikayesi, mesnevi
{C}1     10)   Aşağıdakilerden hangisi öğretici metindir?
{C}A)     Makale
{C}B)      Roman
{C}C)      Masal
{C}D)     Şiir
{C}E)      Hikaye

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder