12. Sınıf Mantık Dersi Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Soruları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Kasım 01, 2013

12. Sınıf Mantık Dersi Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Soruları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
12. Sınıf Mantık Dersi Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Soruları

A – Aşağıdaki boşlukları “açık, değişken, niceleme, genel, kapalı” kelimelerinden uygun olanlarıyla tamamlayınız.      (25 puan)

İçinde her ( {C}{C}{C} ), bazı ( {C}{C}{C} ) gibi niceleyici geçen önermelere GENEL önerme denir.                                                  

 Alacağı değerlere göre önermenin doğruluk değerini etkileyebilen x, y, z gibi sembollere DEĞİŞKEN denir.

 İçerisinde x, y, z gibi değişken bulunduran önermelere AÇIK önerme denir.
 Belli bir doğruluk değeri taşıyan, yani açık olmayan önermelere KAPALI önerme denir.eokullise.com
 Belli bir doğruluk değeri olmayan açık önermeyi, belli bir doğruluk değeri olan önermeye dönüştürme işlemine NİCELEME  denir.
B – Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara  (Y)  koyunuz.  ( 25 puan ) 
Bir tümel önermenin doğru olabilmesi için evrendeki bütün elemanlarca doğrulanması; yani tümel önermenin bütün özellemelerinin doğru olması gerekir.    (D)
Bir tikel önermenin doğru olabilmesi için ise, evrendeki bazı (en az bir) elemanlarca doğrulanması; yani tikel önermenin bazı özellemelerinin doğru olması gerekir  (D)
Verilen bir tümel veya tikel önermenin E evrenindeki açılımının yapılması, o önermenin verilen evrendeki özellemelerinin alınması anlamındadır.   (D)
“x tek sayıdır” önermesi kapalı önermedir.   (Y)
{C}{C}{C}yFy” önermesi genel önermedir.   (D)
C – Aşağıdaki soruların doğru cevap seçeneğini işaretleyiniz.   ( 50 puan )

1) “Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.” önermesi tekil önermeye, “Her olayın bir nedeni vardır.” önermesi de genel önermeye örnektir.

Buna göre, bir önermenin genel önerme olarak nitelenebilmesi için aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir?
{C}A)  Birden fazla terime    B)  Önerme eklemine      C)  Doğruluk değerine                                                                      D)  Yargıya                                                                                      E)  Niceleyiciye


2) “Bazı hayvanlar memelidir.” Önermesinin sembolik karşılığı önermeler mantığında p, yüklemler mantığında  {C}{C}{C}x (Hx Λ Mx) biçimindedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi önermeler mantığına ait bir özellik değil, yüklemler mantığına ait bir özelliktir?
{C}A)  Çıkarımların geçerli olup olmadıklarını denetleyebilme                                                  
B)  Basit önermelerin iç yapılarını sembolleştirebilme                                                                        
C)  Önerme eklemi kullanma                                                                                        
D)  Bileşik önermeleri sembolleştirebilme                                                                          
E)  Önermelerin eşdeğer olup olmadıklarını saptayabilme

3) “(x bir şehirdir.) → (x başkenttir)”, “x bir bitkidir.”, “2x+6=0” önermeleri birer açık önermedir.

Buna göre, açık önermeler aşağıdakilerden hangisine sahip değildir?
{C}A)  Yüklem
B)  Değişken
C)  Terim
D)  Önerme eklemi
E)  Doğruluk değeri

4) Genel önermelerin doğruluk değeri, açık önermelerin özellenmesi yoluyla bulunur. Bunun için, önce genel önermenin açılımı yapılır. Yani değişkenin evrendeki değerlerine başvurularak açık önerme özellenir. Daha sonra bu özellemelerinin doğru olup olmadıkları araştırılır.

Buna göre genel önermenin doğruluk değerini saptayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin mutlaka bilinmesi gerekir?
{C}A)  Önerme eklemlerinin sayısının                                                
B)  Değişken sayısının                                                                  
C)  Değişkenin evreninin
D)  Açık önermenin doğruluk değerlerinin                                                              
E)  Eşdeğer önermelerinin

{C}{C}{C}5) “{C}{C}{C}x (x metaldir.)” önermesi aşağıdakilerin hangisinde verilen evrende doğrudur?
A)  {Altın, Demir, Bakır}                                                                 
B)  {Kurşun, Cıva, Plastik}                                                                
C)  {Kalay, Kum, Çimento}
D)  {Nikel, Cam, Naylon}                                                                                              
 E)  {Kağıt, Krom, Kauçuk}

6){C}{C}{C}x(Fx→Gx) önermesinin “E:{a,b}” evrenindeki açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
{C}A)  (Fa → Ga) V (Fb → Gb)                                                         
B)  (Fa → Gb) Λ (Fb → Ga)                                                          
C)  (Fa Λ Ga) → (Fb Λ Gb)
D)  (Fa → Ga) Λ (Fb → Gb)                                                               
E)  (Fa Λ Ga) → (Fa Λ Gb)

7) “Her x için, x sıfırdan büyüktür.” [{C}{C}{C}x(x > 0] açık önermesi tam sayılar evreninde yanlış; doğal sayılar evreninde doğru değerini alır.

{C}{C}{C}Buna göre bir tümel önermenin, verilen bir evrende doğru değerini alması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A)  Evrene ait tüm nesnelerce gerçeklenmesi                                          
 B)  Evrenin alt kümelerinde yanlış olması                                                    
 C)  Evrenin kapsamının dar olması
D)  Evrenin sonsuz sayıda nesnelerden oluşması                                                            
  E)  Evrende en az bir özellemesinin doğru olması

8)   I. “x tek sayıdır.”

      II. “{C}{C}{C}x(Fx → Gx)”

      III. “Bazı insanlar mavi gözlüdür.”
Yukarıdaki ifadeler sırasıyla nasıl adlandırılır?
{C}  I   ..    II    ..   III   .
A) Açık önerme      Tümel basit          Basit tekil
                              genel önerme       (çekirdek)
                                                           önerme 
B) Açık önerme      Basit tekil             Tümel basit
                               (çekirdek)            genel önerme
                                önerme        
C) Basit tekil          Açık önerme         Tümel basit
     (çekirdek)                                       genel önerme
      önerme  
D) Tekil basit            Tümel basit          Açık önerme
     genel önerme      genel önerme
E) Bileşik genel        Açık önerme        Basit tekil
     önerme                                            (çekirdek)
                                                              önerme
9)  “Her sayının sonlu olduğu doğru değildir.” (~{C}{C}{C}xSx)
önermesi aşağıdakilerden hangisine eşdeğerdir?
A)  Her sayının sonsuz olduğu doğru değildir. (~{C}{C}{C}x~Sx)
B)  Bazı sayıların sonlu olduğu doğru değildir. (~{C}{C}{C}xSx)
{C}C)  Hiçbir sayı sonlu değildir.  ({C}{C}{C}x~Sx)
D)  Bazı sayılar sonsuzdur. ({C}{C}{C}x~Sx)
E)  Bazı sayıların sonsuz olduğu doğru değildir. (~{C}{C}{C}x~Sx)


10)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
{C}A)  “{C}{C}{C}xFx” bir genel önermedir.                                                             
 B)  “x bir sayıdır.” Açık önermedir.                                                             
C)  “p→q” koşullu sembolik önermedir.
D)  “
{C}xFx Λ Fa” önermesi tümel bir önermedir.                                                             
E)  “p” önermesi basit sembolik önermedir.

2013 2014 sorumluluk sınavı soruları, 12.sınıf mantık ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı soruları, 12.sınıf mantık dersi oys soru ve cevapları, Lise 4 mantık sorumluluk sınav soru ve cevapları, Mantık 12.sınıf ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı soruları ve cevapları 2013-2014, Eokullise 12.sınıf mantık sorumluluk sınavı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder