yatay gecis dilekcesi - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 09, 2013

yatay gecis dilekcesi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Yatay Gecis DilekçesiAKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE


…………… Üniversitesi…………………. Meslek Yüksekokulu  …………….  Bölümü Normal/İkinci Öğretim Programı …………… sınıf ……………. numaralı öğrencisiyim.
Yüksekokulunuz……………..................... Bölümü……….. sınıfına yatay geçiş yapmak istiyorum.
İstenilen belgeler ilişikte sunulmuş olup, bulunduğum Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilecek belgelerle uyumsuzluğun söz konusu olması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağımı ve hakkımda yasal işlemin yapılmasını kabul ve taahhüt ederim.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
         
                          ../../20     İmza
         
                          Adı-Soyadı

ADRES:


TEL:


Ekler:
1) Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
2) Not değerlendirme sistemi harfli ya da dörtlük sisteme tabi olan öğrencilerin kurumlarından alacakları, eşdeğer olduğunu gösterir belge. (onaylı)        
3) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Aslı)
4) ÖSYS Sonuç Belgesi. (onaylı)
5) Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesinin onaylı fotokopisi.( Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü)
6) İkinci Öğretimden Örgün Öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge.

Not:
Üniversitemizin tüm Fakülte ve Yüksekokullarına yatay geçiş başvurularının kabulünde öğrencilerin yerleştirildiği yıldaki ilgili bölümün/programın ÖSYM taban puanı (lise birincisinin puanı dikkate alınmayacaktır); başvurduğu Fakültenin/Yüksekokulun ilgili Bölüm ve Programın o yıldaki taban puanının 10 puan altına eşit veya fazla olması koşulu aranır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder