sogan zari hucresinin incelenmesi deneyi - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 09, 2013

sogan zari hucresinin incelenmesi deneyi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
SOĞAN ZARI HÜCRESİNİN İNCELENMESİ DENEYİDENEY NO:2             SOĞAN ZARI HÜCRESİNİN İNCELENMESİ

DENEYİN AMACI: Soğan zarı hücresini  mikroskop yardımıyla  incelemek.
HAZIRLIK SORUSU: Mikroskopla baktığınızda soğan zarı hücresinin hangi bölümlerini görebiliriz?
TEORİK BİLGİ:
Canlıları meydana getiren, yaşama ve çoğalma yeteneğindeki en küçük yapı birimine Hücre  denir.Hücre ilk kez 1665 yılında İngiliz bilim adamı Robert Hook  tarafından keşfedilmiştir.
Mikroskobun gelişmesiyle hücre hakkındaki bilgiler gelişmiş ve Hücre Teorisi ortaya çıkmıştır.Hücre teorisine göre:
1-Canlıların temel yapı ve görev birimi, hücrelerdir.
2-Bütün canlılar bir veya birçok hücreden meydana gelmiştir.
3-Hücreler bağımsız olmakla birlikte, iş bölümüne de katılabilirler.
4-Hücrelerde canlının kalıtım maddeleri bulunur.
5-Hücreler kendilerinden önceki hücrelerin bölünmesiyle meydana gelirler.
Hücreler üç ana bölümden oluşur.  I.Hücre zarı      II. Sitoplazma      III. Çekirdek
1-mikroskop
5-metilen mavisi
9-damlalık
2-kuru soğan
6-lam
10-pens
3-bıçak
7-lamel
11- iyot çözeltisi
4-lügol çözeltisi
8-büyüteç
12- bistüri veya jilet
DENEY DÜZENEĞİ:
DENEYİN YAPILIŞI:
1-Bıçak yardımıyla soğanı birkaç parçaya bölünüz. Etli parçalardan birini büyüteçle inceleyiniz.
2-Etli yaprağın iç kısmındaki ince zarı, pens yardımıyla ayırınız. Bu zarı da Büyüteçle inceleyiniz.
3-Soğan zarından  bistüri veya jilet yardımıyla küçük bir kesit alarak, incelenecek örneği (Preparat ) lamın
 üzerine koyunuz.
4-Damlalık ile preparatın üzerine bir damla su damlatınız.
5-Lamelle,  lama 45 derece açı yapacak şekilde preparatın üzerine yavaşça hava almayacak şekilde kapatınız.
6- Hazırladığınız örneği mikroskopta inceleyerek, gördüklerinizi çiziniz.
7-Aynı deneyi su  yerine bir damla metilen mavisi (yoksa tendürdiyot) ve lügol  veya iyot çözeltisi kullanarak tekrarlayınız.
Gördüklerinizi çizerek diğer şekillerle karşılaştırın.
DENEYİN SONUCU:
Etli parçaları ve soğan zarını büyüteçle incelediğinizde hücreyi net olarak göremezsiniz. Hücre ancak mikroskop yardımıyla gözlenebilir. Hazırladığınız deneyde su yerine diğer çözeltileri kullandığınızda  farklı görüntüler elde edersiniz. Lügol çözeltisi hücrenin çekirdeğini boyar. Metilen mavisi  ise sitoplazmadaki organelleri ve çekirdeği boyar.


                                                                                                         


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder