Refakat Oluru - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 09, 2013

Refakat Oluru

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Refakat Oluru
T.C.
………………….. KAYMAKAMLIĞI
 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


            SAYI   :08.4 MEM 4.67.04.01.200/                                                            .../.06./2013
            KONU:……………..’nin Refakatli
                        İzinli sayılması

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
                                            …………….
                                  
            ………………… İlköğretim Okulu …………. öğretmeni ……………….. 1.Basamak Sağlık Kuruluşundan 23.06.2006 tarih ve ……. sayılı işlemli hasta sevk kağıdına göre Zonguldak Karaelmas Araştırma Hastanesi ……………………………..e refakatli  sevk edilen eşi …………………….’ye refakat edebilmek için 26.06.2006 tarihinden itibaren görevli sayılmak istemektedir.
            Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 05.09.1991 tarih ve 115397 sayılı emirleri ekinde gönderilen Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 21.08.1991 gün ve 19701 sayılı Harcırah Kanunun 18.maddesinde yazılı bu yerlere bir kimse refakatinde gitmesi gerektiği resmi tabip raporuyla tevsik edilenlere aile etrafında  refakat edenlerin Devlet Memuru olması halinde de hastaya 08.05.2002 refakatin 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah ödenmesi gerektirir,bir görevlendirme olarak kabul edileceği belirtilmiştir.Buna göre bakmakla yükümlü aile fertlerinin hastalanması halinde doktor raporu gereğince bu hastalara refakat edecek Devlet Memuruna ;
            İkamet mahalli dışında refakat söz konusu ise anılan Sayıştay Kararı doğrultusunda işlem yapılarak refakat süresince görevli sayılması gerekmektedir denilmektedir.Belirtilen Sayıştay Kararı gereğince …………………………. İlköğretim Okulu ………….. öğretmeni ………………….. Kdz.Ereğli 1.Basamak Sağlık Kuruluşundan 23.06.2006 tarih ve …………. sayılı işlemli hasta sevk kağıdına göre Zonguldak Karaelmas Araştırma Hastanesi ……………..ı Polikiliniğine refakatli  sevk edilen eşi …………………………ye refakat edebilmek 26.06.2006 tarihinden itibaren görevli sayılması müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
            Makamlarınızca  uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.


     …………….                                                                                             …………………      Şef                                                                                                                               Şube Müdürü 
OLUR
 ……/…../2006
…………………….
İlçe Milli Eğitim Müdürü


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder