Okul Ogrenci Kurulu Yonetmeligi - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 05, 2013

Okul Ogrenci Kurulu Yonetmeligi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
OKUL ÖĞRENCİ KURULU YÖNETMELİĞİOKUL ÖĞRENCİ KURULU YÖNETMELİĞİ
Madde 97:
Öğrenci kurulu, okulun 1-8 inci sınıf öğrencileri tarafından 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri arasından seçilen bir başkan; 4 ve 5 inci sınıflar arasından seçilen ikinci başkan ve 1 – 8 inci sınıf şubelerinden seçilen birer temsilciden oluşur. Bu kurula öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen rehberlik eder.

Okul öğrenci kurulu rehber öğretmeninin veya öğrenci başkanının çağrısı ile toplanır. İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar, okul müdürünün onayına sunar. Çalışma programında eğitim-öğretim ortamının daha duruma getirilmesi, verimin artırılması, öğrenci sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi çalışmalara yer verilir.

Eylül 2003 tarih ve 2552 sayılı Tebliğler Dergisinde 04 Ağustos 2003 tarih 229 karar sayısı ile yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 97. maddesi uyarınca Büyük Çekmece Özel Cihangir Okulu’nda öğrenci kurulu oluşturulmuştur. Öğretmenler toplantısında Öğrenci Kurulu rehber öğretmenliğine oy birliği ile Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ferhat Çıkrık seçilmiştir.
Öğrenci Kurulu Rehber  Öğretmeni Ferhat Çıkrık tarafından her sınıfın öğrenci temsilcisi yine o sınıf öğrencilerinin oy birliği ile seçilmiş olup ilk toplantıları yapılarak, öğrenci kurulu başkanı ve ikinci başkanı seçilmiş, hazırlanan yıllık çalışma programı ekte sunulmuştur.


ÖĞRENCİ KURULUNUN GÖREVLERİ
BAŞKANIN GÖREVLERİ:

1. Öğrenci yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
2. Öğrencilerin her türlü dileklerini dinler, bu dileklerin yerine getirilmesinde ve cevaplandırılmasında rehber öğretmenin fikirlerini de alarak ilgililerin dikkatine sunar.

BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ:

1. Başkanın olmadığı zamanlarda yönetim kuruluna başkanlık eder.
2. Bütün çalışmalarda başkanın en büyük yardımcısıdır.
3. Başkanın vereceği görevleri yerine getirir.

ÖĞRENCİ KURULUNUN AMAÇLARI:
 1. Öğrencilerin okul ve bölgeye uyumlarını sağlayacak önlemlerin alınmasına yardımcı olmak.
 2. Etkili bir eğitim ortamının oluşturulmasına, eğitim ve öğretim kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak.
 3. Öğrencilerin sorunlarını dinlemek ve bunlara çözüm yolları bulmak.
 4. Okuldaki eğitici kol başkanları ile iş birliği yaparak okul ve eğitim bölgesinde yapılacak spor ve kültürel yarışmaların, yöresel ve milli günlerin kutlanmasına vb. sosyal etkinliklerin yapılmasına yardımcı olmak.
 5. Okulun eğitim – öğretim ve yönetim kuruluşlarıyla, öğrenciler arasında iş birliği oluşturmak.
 6. Öğrencileri hayatın gerektirdiği iş bölümüne ve beraberliğine hazırlamak.
 7. Öğrencilerin hayata hazırlanmalarını ve daha iyi yetişmelerini sağlamak.
 8. Öğrencilerde milli birlik ve beraberliğin gelişmesine yardımcı olmak.
 9. Öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirici çalışmalar yapmak ve bunların sergilenmelerinde yardımcı olmak.
 10. Öğretmen – öğrenci ilişkilerini ve öğrencilerin kendi aralarındaki arkadaşlık duygularını geliştirmelerine yardımcı olmak, bunun için çalışmalar yapmak.
 11. Öğrenci istek ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunları okulun ilgili yönetim birimlerine iletmek.
 12. Milli Eğitim Bakanlığı ödül ve disiplin yönetmeliğinde belirtilen, öğrencilerden beklenen davranışların öğrencilere kazandırılmasına yardımcı olmak.

        Büyükçekmece .............  Okulu Öğrenci Kurulu,2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı 17 Eylül de  başlaması nedeni ile  Ekim ayı içerisinde iki kez toplantı yapılarak,birincisi için   aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere 02.10.2012 tarihinde okulumuz öğretmenler odasında saat 12:40’ta toplanılmış olup yapılan görüşmeler belirtilmiştir.
  

GÜNDEM MADDELERİ
      1.Açılış,Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
2.Okul Öğrenci Kurulu’nda yer alacak sınıf temsilcilerinin belirlenmesi
3.Okul Öğrenci Kurulu’nda yer alan sınıf temsilcileri ile tanışılması ve kurul hakkında bilgilendirme yapılması
4.Okul Öğrenci Kurulu başkanı ve ikinci başkanının belirlenmesi
5.Okul Öğrenci Kurulu yıllık çalışma planının hazırlanması ve Okul Müdürünün onayına sunulması
6.KapanışALINAN KARARLAR

 1. Okul Öğrenci kurulu rehber öğretmeni Ferhat Çıkrık tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından,saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
 2. Okul öğrenci kurulunda yer alacak olan sınıf temsilcileri, sınıflarda yapılan oylamalar sonucu şu şekilde belirlenmiştir:

1-A sınıfı temsilci öğrencisi       : Alanur AK

1-B sınıfı temsilci öğrencisi : Ali Batu ÇAKAL

1-C sınıfı temsilci öğrencisi : Bora BALCIOĞLU

2-A sınıfı temsilci öğrencisi       : Yasin ASLAN

2-B sınıfı temsilci öğrencisi       : Göksu GÜNEY

2-C sınıfı temsilci öğrencisi       : Hilal KARGIN

3-A sınıfı temsilci öğrencisi       :Şimal ALBAYRAY

4-A sınıfı temsilci öğrencisi       : Zeynep Dilan ÇAVUŞOĞLU

5-A sınıfı temsilci öğrencisi       :Mert BOZKURT

6-A sınıfı temsilci öğrencisi       :Asım Emir ÇUBUKCUOĞLU

6-B sınıfı temsilci öğrencisi       :Emrecan GÜL

7-A sınıfı temsilci öğrencisi       : Buğra BAŞER

8-A sınıfı temsilci öğrencisi       : Kubilay ÖZDEMİR

9-A sınıfı temsilci öğrencisi  :Taha Melih BAYRAM

 1. Okul öğrenci kurulunda yer alan sınıf temsilcileri ile tanışılmış ve onlara, ekte yer alan Öğrenci Kurulu Yönetmeliği ve görevleri ve amaçları okunarak gereken bilgilendirme yapılmıştır.
 2. Okul Öğrenci Kurulu Başkanı olarak Lise kademesinde bulunan sınıf temsilcileri arasından 9-A sınıfı,sınıf temsilci öğrencisi Taha Melih BAYRAM seçilmiştir.

Okul Öğrenci Kurulu İkinci Başkanı(başkan yardımcısı) olarak birinci kademeden bulunan sınıf temsilcileri arasından 8-A sınıfı öğrencisi Kubilay ÖZDEMİR seçilmiştir.
 1. Okul Öğrenci Kurulu’nun amaçları doğrultusunda,yıllık çalışma planı hazırlanarak,Okul Müdürü Serpil YÜCEL’in onayına sunulmuştur.

      6. 11.10.2012 tarihinde bir daha toplantı yapılacağı hatırlatılarak,öğrencilerin toplantı için hazırlıklı gelmeleri istenilmiş ve iyi dileklerle toplantıya son verilmiştir.

 .

  Ferhat ÇIKRIK                              Taha Melih BAYRAM                       Kubilay ÖZDEMİR
 Öğ.Kurulu Rehber  Öğrt.                   Öğ.Kurulu Başkanı                   Öğ.Kurulu Bşk.Yrd.

Alanur AK                                      Ali Batu ÇAKAL                                     Bora BAĞCIOĞLU
1-A sınıfı temsilcisi                     1-B sınıfı temsilcisi                                1-C sınıfı temsilcisi                                                                                                          
Yasin ASLAN                               Göksu GÜNEY                                       Hilal KARGIN
2-A Sınıfı Temsilcisi                    2-B Sınıfı Temsilcisi                            2-C Sınıfı Temsilcisi                                
  Şimal  ALBAYRAK               Zeynep D. ÇAVUŞOĞLU                       Mert BOZKURT                      
3-A sınıfı Temsilcisi                   4-A Sınıfı Temsilcisi                           5-A sınıfı Temsilcisi                      

   Asım E.ÇUBUKÇUOĞLU       Emrecan GÜL                      Buğra BAŞER

6-A sınıfı Temsilcisi            6-B Sınıfı Temsilcisi               7-A Sınıfı Temsilcisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder