iletkenlerin direncinin hangi etkenlere bagli oldugunun incelenmesi deneyi - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 09, 2013

iletkenlerin direncinin hangi etkenlere bagli oldugunun incelenmesi deneyi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
İLETKENLERİN DİRENCİNİN HANGİ ETKENLERE BAĞLI OLDUĞUNUN İNCELENMESİ DENEYİİLETKENLERİN DİRENCİNİN  HANGİ ETKENLERE BAĞLI OLDUĞUNUN İNCELENMESİ (OHM KANUNU)

DENEYİN AMACI: Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı ile meydana gelen akım şiddeti arasındaki bağıntıyı görmek.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Cadde veya sokağınızdan geçen elektrik tellerinin kalınlığı ile evinize gelen tellerin kalınlığı aynı mıdır? Nedenlerini araştırınız.
2-Elektrik tellerinde iletken tel olarak ne kullanılmaktadır? Araştırınız.
3-Reosta ne işe yarar?
KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.döküm ayak (2 adet)
4.hertz ayağı (2 adet)
7.duylu ampul
2.nikel-krom tel (0,4mm)
5.ampermetre
8.voltmetre
3.nikel-krom tel (0,2mm)
6.bağlantı kablosu
9.reosta
DENEY DÜZENEĞİ:
DENEYİN YAPILIŞI:
1-0,4mm. Kalınlıktaki nikel-krom tel kullanarak şekildeki devreyi kurunuz. Devreyi güç kaynağının doğru akım uçlarına bağlayınız.
2-Devredeki reostayı kullanarak gerilim değerlerini değiştiriniz ve her seferinde ampermetre ile voltmetredeki değerleri okuyunuz.  Bu değerleri kullanarak V / I = SABİT = R olduğunu görünüz.
3-Telin boyunu iki katına çıkararak R değerini bulunuz ve ilk bulduğunuz değerle karşılaştırınız.
4-Bu defa aynı işlemleri 0,2 mm’lik nikel – krom tel kullanarak gerçekleştiriniz. Bu deneyden elde ettiğiniz sonuçlarla önceki deney sonuçlarını karşılaştırınız.
5-Aynı boyda aynı kalınlıkta bakır tel kullanarak deneyi tekrarlayınız , sonuçları karşılaştırınız.
DENEYİN SONUCU:
Direnç iletkenin özdirenci ve boyu ile doğru, kesiti ile ters orantılıdır.
TEORİK BİLGİ:
Ohm Kanuna göre “bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının, iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir.” Bu sabit değer iletkenin direncidir ve “R” ile gösterilir.
Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere devrede iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkları devredeki voltmetreden V1, V2 ,V3 , …olarak, akım şiddetleri  devredeki ampermetreden I1 , I2 ,I3 ,… olarak okunur.
V1 / I1  = V2  / I2 = V3 / I3 = R = SABİT     olduğu görülür.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder