dna modelinin incelenmesi deneyi - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 09, 2013

dna modelinin incelenmesi deneyi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
DNA(DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT) MODELİNİN İNCELENMESİ DENEYİ DENEY NO:6    DNA(DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT) MODELİNİN İNCELENMESİ

DENEYİN AMACI:DNA modeli üzerinde DNA’nın yapısını kavramak ve özellikleri hakkında bilgi edinmek.
KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
DNA molekül modeli

DENEY DÜZENEĞİ:

DENEYİN YAPILIŞI:
1-DNA molekül modeli üzerindeki plastik şeritleri birbirinden ayırınız.
2-Plastik şeritleri doğru bir şekilde karşılıklı yerleştiriniz. DNA bazlarını karşılıklı dizerken A karşısında T, G karşısında C olmasına dikkat ediniz.
DENEYİN SONUCU:
Plastik şeritleri karşılıklı doğru bir şekilde yerleştirdiğinizde  bir DNA molekül modeli ortaya çıkar.
TEORİK BİLGİ:
Hücrelerdeki hayatsal olayları ve reaksiyonları yöneten, kontrol eden, kalıtsal özellikleri kuşaktan kuşağa ileterek kalıtsal devamlılığı sağlayan moleküllere nükleik asitler veya yönetici moleküller denir. Nükleik asitler 2 çeşittir.
1-DNA (Deoksiribo nükleik asit)
2-RNA (Ribo nükleik asit)
Biz bu bölümde sadece DNA ‘yı inceleyeceğiz.
DNA, gelişmiş canlılarda hücre çekirdeğinde, mitokondrilerde ve kloroplastlarda bulunur. DNA hücrenin kromozomlarını meydana getirir. Kromozomlar üzerindeki kalıtım birimi gendir. Genler DNA ‘nın anlamlı en küçük birimleridir.
DNA ‘nın görevleri:
a.Hücredeki canlılık olaylarını yönetir. ( Protein sentezi )
b.Kalıtsal karakterlerin ortaya çıkmasını ve taşınmasını sağlar.
c.Kalıtsal karakterlerin oğul döllere aktarılmasını sağlar.
( Üreme olayı )
Fosfat (Fosforik asit )
Şeker: Deoksiriboz
Organik Bazlar:Adenin, Guanin, Sitozin ve Timin.
Baz, şeker ve fosfat birleşerek nükleotidleri, nükleotidlerde birleşerek DNA zincirini oluşturur.
DNA ‘nın yapısı, 1953 yılında James Watson ve Francis Crick tarafından belirlenmiş olup, günümüzde Watson- Crick olarak adlandırılan DNA modeli kabul edilmektedir.
DNA birbiri üzerine kıvrılmış merdiven basamağı şeklindeki iki iplikten oluşur.Şekilde görüldüğü gibi iplik kısmında şeker olan deoksiriboz ve Fosfatlar bulunur. Basamak kısmıysa organik bazlardan oluşur.DNA ‘da bulunan bazlar;Adenin (A), Guanin(G), Sitozin (C) ve Timin(T)’dir.
Bir DNA molekülünde daima adenin- timinle, guanin- sitozinle eşleşir ve moleküldeki sayıları birbirine eşittir.
( A = T , G = C ). Moleküldeki organik bazlar hidrojen bağlarıyla birbirini çekerler.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder