aylikla odullendirme - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 10, 2013

aylikla odullendirme

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Aylıkla Ödüllendirme

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDAKİ PERSONELİN AYLIKLA ÖDÜLLENDİRİLMESİNDE DİKKATE ALINACAK DEĞERLENDİRME ESASLARI


A) Kimlik Bilgileri                                               :

T.C. Kimlik No                                                     :

Adı ve Soyadı                                                     :

Doğum Yeri ve Yılı                                             :

Kurum Sicil ve Arşiv Numarası                        :

Kadro Unvanı ve Görevi                                   :

Görev Yeri ve Okulu                                           :

   EK-2
B) GENEL NİTELİKLER
Azami Puan Değeri
Takdir edilen puan
1. Sicil Amiri
İlçe D.Komis
Ortalama Puan
İl Değ.
Esas Puan
Görevini benimseme ve sorumluluk alma özelliği
5

X

X

Ciddilik, dürüstlük ve güvenirlik
5

X

X

Cesaret azim ve sebatkarlığı
5

X

X

Görevine bağlılığı tertip ve düzen
5

X

X

Verilen emirlere uyma görevin gerektirdiği sır saklama ve gizliliğe riayet
5

X

X

Müstakilen iş görme kabiliyeti teşebbüs fikri
5

Araştırma ve inceleme kabiliyeti ve bunu ortaya koyma başarısı
5

Maiyetine, iş arkadaşlarına ve üstlerine tavır ve davranışı
5

Meslek şeref ve hasiyetini zedeleyici kötü alışkanlıklara düşkün olmaması
5

Genel kültür bilgisi
5

TOPLAM
50

C) MESLEKİ TECRÜBE VE YETERLİLİK

Hizmetin gerektirdiği faaliyetleri gerçekleştirmesi
5

X

X

Görevini tam ve zamanında yapmadaki başarısı
5

X

X

Görevini yapmadaki hevesi ve kendini geliştirme gayreti
5

X

X

Sorumluluğa verilen ara-gereçleri zamanında ve yerinde kullanması
5

X

X

Kullandığı eşyanın bakımı koruma tertip ve düzeni sağlama
5

X

X

Çalışma sırasında ortaya çıkan problemleri pratik ve akıcı bir şekilde çözümlemedeki başarısı
5

İş birliği yapmada ve değişen şartlara görevlere uymada gösterdiği başarı
5

Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere bağlılığı ve uygulama özelliği
5

Uzun süreli çalışmalarda fikri ve bedeni dayanıklılığı
5

Mesleki bilgi ve tecrübesi
5

TOPLAM
50

Not: (x) işaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

EK-2
D) YIL İÇİNDE MESLEĞİ İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ OLAĞAN ÜSTÜ GAYRET VE ÇALIŞMAARI İLE DİĞER HUSUSLAR
Azami Puan Değeri
Takdir edilen puan
1. Sicil Amiri
İlçe D.Komis
Ortalama Puan
İl Değ.
Esas Puan
Aldığı takdirnamelerin her birinden:
 1. Bakanlık makamınca verilen için
 2. Valilikler tarafından verilen için
 3. Kaymakam tarafından verilen için

12
8
5

Aldığı teşekkürlerden her birinden:
 1. Bakanlık makamınca verilen için
 2. Müsteşar, müsteşar yardımcıları ve valiler tarafından verilenler için
 3. Diğerleri tarafından verilenler için

6

4
2

Gazete ve dergilerde yayımlanmış bilimsel ve mesleki inceleme, araştırma ve makaleler için
8


Yazmış olduğu ve Bakanlıkça kabul edilmiş kitapları için
10

Türkiye genelinde yapılan yarışmalarda:
 1. Birinci olanlara
 2. İkinci olanlara
 3. Üçüncü olanlara
 4. Mansiyon alanlara

10
8
5
3

Yurt dışı yarışmaların her birinden:
 1. Birinci olanlara
 2. İkinci olanlara
 3. Üçüncü olanlara
 4. Mansiyon alanlara

12
10
8
6

Genel bir zarar, felaket veya tehlikenin önlenmesinde yahut genel bir faydanın sağlanmasında üstün başarı göstermek

15

Üstün bir teknik bilgiye dayanarak ferdi gayreti ile üretim, gelir ve verimliliğin arttırılmasında yahut hizmetin yürütülmesinde dikkate değer çalışmalar yapmak

15

Mesleği ile ilgili bir buluş yapmak veya mevcut usullerde yararlı yenilikler meydana getirmek
15

TOPLAM
162

ÖDÜLLENDİRMEYE ESAS TOPLAM PUANI

Not: (x) işaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

                                                                                                                                                                                            …../…../2005
                                                                                                                                                                                 Değerlendirmeyi yapanın

                                                                                                                                                                             Adı Soyadı, Unvanı ve İmzası


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder