Miskinler Tekkesi Kitap Ozeti - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 12, 2013

Miskinler Tekkesi Kitap Ozeti

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
496 MİSKİNLER TEKKESİ KİTAP ÖZETİ


KİTABIN ADI
MİSKİNLER TEKKESİ
KİTABIN YAZARI
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
YAYIN EVİ VE ADRESİ
İNKILAP VE AKA KİTABEVLERİ
BASIM YILI
1982

1.KİTABIN KONUSU :
Köklü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen bir adamın , dönemin şartlarından dolayı hayat çizgisinin değişmesini , onun da bu hayatı benimseyerek yaşamını bir dilenci olarak devam ettirmesini konu alıyor.

2.KİTABIN ÖZETİ :
Kahramanımız köklü bir ailenin üyesidir. Yapısı gereği kafasının vucuduna oranla büyük olmasından dolayı hicap duyar. Bu duygu gençlik çağlarında daha da artar. Rüştiye son sınıfa kadar sınıfları hat’tının çok iyi olmasından dolayı geçer. Son sınıfta da okul müdürü tarafından bir el yazması divanı çoğaltması ile görevlendirilince işi garantiye alır. Oturdukları konak yanar , fakat yanan konakta oturmaya devam ederler. Komşularının kızı Mesrure’ye aşık olur. Sırf onun için ud çalmayı öğrenir , babası olan paşanın gözüne girebilmek için meclis içinde söylenebilecek sözler ezberler. Meşruyet inkılabı ile ailesinden bazı fertler ile komşusu olan paşa sürgüne yollanır , konak dağılır 31 Mart ile İttihatçılara karşı gözüktüğü için Sinop’a sürülür. Balkan Muharebesi ile İttihatçılar düşer ve üç yıl sonra İstanbul’a geri döner. Selanik Hukuku mezunlarından Şefkati Bey’in Galatasaray Sultanisi’ne rakip olarak açtığı Nur-I İrfan okulunda öğretmenlik yapar. I nci Dünya harbi’nde Halepte yazıcı neferliği yapar. Bir levazım katırı , sağ bileğiyle kolunu birkaç yerinden kırar. Sağ kolundeki çarpıklık onun yadigarıdır. Bozgundan sonra zor bela vatana döner ve kazara dilenciliğe başlar. İzmir Temaşalık’a gelir. Dilencilik yapmasına rağmen zengin olduğu zannedilip evinin etrafı gömü var diye kazılmaya başlanınca ve asıl sebep olan tanımadığı bir kadı tarafından kendisine bırakılan İsmail’den kurtulmak için İstanbul’a gelirler. İsmail’ I Darüşşafaka’ya verirler. Neredeyse bir ömrü sadaka almak ile geçmiştir. Yine o sadakalarla büyüttüğü , okuttuğu , mimar olmuş olan İsmail’den sadakaların en muhteşemimi vefayı alır. 

3.KİTABIN ANA FİKRİ :
Hayatta her şey gelip geçer , geçenlerden geriye dönen tek şey vefadır.

4. KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Kahramanımız : Gevşek yaradılışlı , zora gelemeyen bir tip.
Mesrure : Kahramanımızın ilk aşkı , çıtı-pıtı utangaç bir kız.
İsmail : Çok zeki , hırslı ,dikbaşlı biri. 

5.KİTAP HAKKINDAKİ ŞAHSİ GÖRÜŞLER:
Zamanına göre sade bir dille yazılmış. Olayların ve mekanların üzerinde kısa durulması kötü durulması kötü olmuş.

6.KİTABIN YAZARI HAKKINDA KISA BİLGİ:
1899yılında İstanbulda doğdu. Çanakkale’de Mektep-I İptidai’yi bitirdikten sonra bir buçuk yıl Çanakkale İdadisi’nde , bir süre İzmir FrereLerde okudu. Bursa Sultanisi’nin orta kısmında Fransızca öğretmenliği , 1929-1931 yıllarında Dil Heyeti’nde görev yaptı. 19312de Maarif vekaleti ikinci sınıf maarrif müfettişi oldu. Paris Ateşeliği’nde bulundu. 1954’te emekliye ayrıldıktan sonra İstanbul Şehir Tiyatroları’nda edebi kurul üyeliği yaptı. Akciğer kanserine yakalanarak tedavi için gittiği Londra’da hayatını kaybetti. Başlıca eserleri : Çalıkuşu , Bir Kadın Düşmanı , Damga , Yeşil gece , Ateş gecesi , Son sığınak , Sönmüş yıldızlar , Leyla ile Mecnun , Olağan İşler , Tanrı Misafiri ; Başlıca oyunları : Hülleci , Balıkesir Muhasebecisi , Tanrı Dağı Ziyafeti...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder