Anit Agaclar Kitap ozeti - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 15, 2013

Anit Agaclar Kitap ozeti

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
769 ANIT AĞAÇLAR KİTAP ÖZETİ

              
ANIT AĞAÇLAR 
Çağımmızda doğal dengenin bozulması pahasına gerçekleştirilen endüstrileşme süreci,neden olduğu çevre sorunları ile günümüz insanında yeşili koruma tutkusunu ön plana çıkarmış bulunuyor.Teknolojinin getirdiği çevre sorunları nedeniyle,yeşil dokusu ve doğal yapısı henüz bozulmamış alanların mevcut halleriyle korunması ve gelecek kuşaklar için saklanması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.Anıtsal niteliğe sahip ağaçlar ve orman parçaları nda bu anlamda korunacak doğal mirasın en güzide öğelerini oluşturuyorlar.Otsu ve odunsu bitki olarak dokuz binin üzerinde tür,Anaolu topraklarında doğal olrak yetişir.Bu bitki zenginliği,Türkiye’nin dünya üzerindeki coğrafi konumu ve morfolojik yapısının ortaya çıkardığı iklimçeşitliliğinden kaynaklanır.Anadolunun değişik yerlerinde yinede kimi mistik kimi folklorik kimi tarihsel zarar görmeden günümüze kadar gelmiş çok sayıda anıy aağç bulunmaktadır.Ülkemizde büyük çap ve boylara ulaşmış tarihi olylarda adı geçmiş ulu çınarlardan söz edilir.bunlardan birisi Büyükdere çınarı.Altı gövdenin birleşmesinden oluşmuştur.Kaynaklarda ikibin yaşında olduğu söylenmektedir.

Anıt ağaçlar ulusların folklorunda mitolojilerinde önemli yer tutar.Eski Türk destanlarında bunları görmek mümkündür.Anıt ağaçların ğüç,kudret ve zafer simgesi olarak algılandığına osmanl imparotorluğunun kuruluş destanın’da şahit oluyoruz.

Anıt ağaçların günümüze kadar gelmesinde bunların kutsal ve mistik mekanlarda yer almalarından kaynaklanmaktadır.

Ünal ASAN’ın (1995) da belirtiği gibi ülkemizde arazi yapısı ve ulaşım yetersizliği nedeniyle henüz keşfedilmemiş pek çok orman bulunuyor.Genellikle sarp yerlerde ve orman yayılış sınırlarına yakın olan yerlerde bulunan bu alanlar içerisinde ulaştıkları yaş çap ve boylar bakımıdan doğal anıt olabilecek pek çokorman ve ağaç bulunmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder