PROJE PERFORMANS - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 28, 2013

PROJE PERFORMANS

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
 İLKOKUL PERFORMANS GÖREVLERİ
ORTAOKUL PERFORMANS GÖREVLERİ4. Sınıf Proje Konuları Listesi, Proje Konuları Listesi 4. Sınıf, 4. Sınıf Proje Konuları Listesi, Proje Konuları Listesi 4. Sınıf bul, 4. Sınıf Proje Konuları Listesi, Proje Konuları Listesi 4. Sınıf liste, 4. Sınıf Proje Konuları Listesi, Proje Konuları Listesi 4. Sınıf ara, 4. Sınıf Proje Konuları Listesi, Proje Konuları Listesi 4. Sınıf indir, 4. Sınıf Proje Konuları Listesi, Proje Konuları Listesi 4. Sınıf hazırla, 4. Sınıf Proje Konuları Listesi, Proje Konuları Listesi 4. Sınıf çiz, 4. Sınıf Proje Konuları Listesi, Proje Konuları Listesi 4. Sınıf yap, 4. Sınıf Proje Konuları Listesi, Proje Konuları Listesi 4. Sınıf araştır,


İLKÖĞRETİMDE PERFORMANS VE PROJE ÖDEVLERİ

İlköğretim okullarında ölçme-değerlendirme yönetmeliği geçen yıl değişerek, sınavların yanı sıra değerlendirmeye proje ve performansödevleri de dâhil edildi. 4. sınıftan itibaren not ortalamasına giren proje ve performans ödev notları direk ortalamayı etkilediği için önemli. O dersten yapılan sınavlar ayrı ayrı, varsa proje notu, performans ödevi notu ve ders içi performans notu toplanarak dersin ortalaması bulunuyor.Bazı bloglarda rastlıyorum. Veliler haklı olarak, bu ödevleri kendilerinin yaptığını, çocuklara bir yarar sağlamadığını söylüyorlar. Ben de bir veli olarak çocuğumun performans ödevlerini yapmasına fazlasıyla yardım ediyorum. Biliyorum ki, buradan alacağı iyi bir not ortalamayı yükseltecek. Örneğin; bu hafta sonu iki tane dersten performans ödevi yapmak için oğlumla 5–6 saat harcadık. Fen ve Tek. dersinden şekerin serüvenini araştırdık. Ben internetten bulduğum bilgileri indirdim. Oğlumun seviyesine göre sadeleştirdim. Resimleri kestim. O da benim kılavuzluğumda temiz kâğıda yazıları yazdı, resimleri yapıştırdık vs. Elimizde herhangi bir yönerge ya da değerlendirme ölçeği de yoktu. Ben öğretmen olmasam nasıl yapacağımı düşünürdüm herhalde. Çocuklara sadece ödev konuları verilip, nisan ayı sonunda teslim etmeleri istenmişti. Üstelik performans yerine de proje yazmışlardı, öğretmene sormasaydım, proje diye, bir dersten seçip yaptırıp yollayacaktım. Yani okulların çoğunda öğretmenler bu işi ciddiye almıyor.


Öncelikle velilerin şunu bilmesi gerekiyor. Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği diyor ki;


Madde 35 “4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir yarıyılda haftalık ders saati üçten az olan derslerde en az iki, üç ve üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, performans ödevi, ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilir.Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje; her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans ödevi hazırlar.Projeler ve performans ödevleri, öğretmence belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğretmenler, değerlendirme ölçütlerini belirlerken, öğrencilerin görüşlerinden de yararlanabilir. Öğrencilere performans ödevi ve proje verilirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri önceden verilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını teslim ederler. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir. “


Madde 38–“ Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans ödevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.

Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans ödevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans ödevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.”


Yani, proje ve performans ödevi getirmeyen öğrencinin notu sıfır olarak ortalamaya girer.

Şimdi gelelim okullardaki uygulamaya. Ödev verileceği zaman çoğu öğretmen, ben de dahil, internetten ödev konuları araştırır. Bizim okulda, toplanan ödev konuları, zümre öğretmenler arasında tartışılıp her dersten bir konu seçilip veriliyor. Ödev konusu ile ilgili yönergeleri ve değerlendirme ölçeğini de mutlaka öğrenciye veriyoruz. Ben, performans ödevleri grup çalışması ise, onları yönlendiriyorum, neler yapabileceklerini anlatıyorum, çalışmaları arada kontrol edip eksiklerini söylüyorum veya onlar araştırmalarını getirip gösteriyorlar. Amaç, burada iyi bir çalışma ortaya çıkarmak ve grup üyelerinin iyi not almasına yardımcı olmak. Çünkü gruplar homojen yapıda ve aralarında sınav notları düşük olan öğrenciler de var. (Bir de evde yardımcı olacak veli yok gibi bir şey. Ailelerinden dolayı çocukların düşük not almalarını istemiyorum. Merkez okullardaki velilerin (benim gibi) çocuklarıyla aynı sınava (SBS) girecekler sonuçta.) Eğer bireysel bir ödevse, sınıfta hep birlikte yapmaya başlatıyorum, kalan kısmını evde tamamlayıp getiriyorlar, bitirenleri hiç eve göndermeden alıyorum. Sonuçta çocuklar kendi becerilerini az da olsa ortaya koyuyorlar.

Proje ödevlerinde ise, yine zümre olarak her dersten bir proje konusu belirleyip, sınıf panosuna asıyoruz. Öğrenciler bu projeleri inceleyip, hangi dersten alacaklarına karar veriyorlar. Sayılar belirlendikten sonra, sayı kadar yine yönerge ve değerlendirme ölçeği çoğaltıp öğrencilere veriyoruz. Projeler yapılırken her zaman soru sorabiliyorlar, ulaşamadıkları bilgi ve kaynaklar konusunda yardım isteyebiliyorlar. Projeler için genelde 2 aydan fazla zaman veriyoruz. Teslim tarihine yakın, getirmelerini isteyip gözden geçirdiğim, eksiklerini söylediğim oluyor. Çünkü amaç yine öğrencinin iyi bir not almasını sağlamak. Bazen sınıfta çok başarılı olan öğrencilerin ya da çok gayretli öğrencilerin sınavlarda düşük puanlar alması mümkün. Sınav notlarını değiştirmek gibi bir şans olmadığı için, eskiden kanaat notu dediğimiz notu, ders içi performans notunda ve bu ödevlerde kullanıyorum. 


Sonuç olarak; proje ve performans ödevleri, öğrencinin kendi başına yapabileceği düzeyde olmalı, ödevlere okulda başlanmalı, öğretmenin rehberliğinde devam etmeli. Aksi halde evde yap getir dendiğinde, bu ödevi anne-baba hazırlıyor. Ödev de amacına ulaşmamış oluyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder