8.Sinif Vatandaslık ve Demokrasi Egitimi Dersi Her insan ozeldir ders notu - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 28, 2013

8.Sinif Vatandaslık ve Demokrasi Egitimi Dersi Her insan ozeldir ders notu

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

B-HER İNSAN(BİREY) ÖZELDİR
İnsan sadece biyolojik bir varlık değil, inançları, duyguları, sosyal ve ahlaki yönleri olan çok yönlü varlıktır. İnsanları benzer ve eşit yapan yönleri kadar, benzersiz ve farklı yapan yönleri de vardır.

İnsanın Benzer Yönleri:İnsan olması, beslenmesi, yaşaması, bir aileye ait olması, düşünce üretmesi, temel ihtiyaçlarının olması, kültürel ortamı vb.
İnsanı Farklı Yönleri
Fiziksel görünümü(boyu, kilosu, rengi, cinsiyeti, parmak izi vb)
Kişilik Özellikleri(Girişkenliği, karamsarlığı, tez canlılığı, utangaçlığı, özgüveni vb)
Zekâ Düzeyi ve Özel Yetenekleri
İlgi alanları(hobileri, beğenileri, giyim tarzı, yürüyüşü, sevdiği yiyecekler, hayalleri vb)
Sosyal Koşulları(aile ortamı, mesleği, statüleri, gelir düzeyi, arkadaş çevresi, inançları vb)
Değerli bilgi:
İnsanın diğer canlılar arasında özel bir yeri vardır. Bu özel yeri sağlayan, onu diğer canlılardan ayıran kendine özgü nitelikleridir. Her birey farklı ve özeldir; bu nedenle kendini farklı ve özel görebilmelidir; aynı zamanda başkalarının da farklı ve özel olduğunu kabul etmelidir.
İnsanlar ekonomik düzey, sosyal statü, fiziksel görünüş, duygusal, zihinsel, kültürel yapı, din, ırk vb. bakımlardan farklı olabilmektedirler. Bireyler bu niteliklerinin her biri ile özeldirler ve saygıyı hak ederler. Bu niteliklerden her hangi biri nedeniyle bireylerin ayrımcılığa tabi tutulması insanlık açısından kabul edilemez; ayrımcılık, insan haklarına, demokrasiye ve ahlaka aykırıdır.
Farklılıklarımız Zenginliğimizdir
İnsanlar kendilerine özgü nitelikler bakımından farklılıklar taşısa da ,kültürel nitelikler bakımından benzerlik gösterirler.Çünkü toplumsallaşma sürecinde birbirlerini etkileyerek toplumsal yaşama uyumlu hale gelirler.Aynı dili konuşurlar,benzer tarzda giyinirler.Saygı görmek,onurlu yaşamak,yeteneklerini sergilemek,kendilerini gerçekleştirmek isterler. Bu benzerlikleri onların bir arada, işbirliği ve dayanışma içinde yaşamalarını olanaklı yapar.
Demokrasinin özünde, herkesi kendi konumunda kabul etmek vardır. Demokrasinin gereği olarak insanın, birlikte yaşamaya engel olan önyargılarından arınması, yaşadığı toplum ve dünyanın insanları arasında ayrımcılık yapmaktan kaçınması gerekir.
Geleceğin etkin ve demokratik vatandaşının;
-Herkesi olduğu gibi kabul etmesi
-Birlikte yaşama isteğine engel olan ön yargılardan kaçınması
-Başkalarına bire bir benzemeye çalışmaması
–Kendini toplumun veya dünyanın insanlarından soyutlamaması gerekir.
.İnsan Hakları,insanlar arasındaki farklılıklar ne olursa olsun,ahlaki değer bakımından onları eşit görür.Zengin ve yoksul,yaşlı ve genç,siyah ve beyaz,büyük ve küçük kim olursa olsun,saygıyla yaklaşır.Bizim de başkasına saygıyla yaklaşmamızı ister.
Kendimizi Tanıyalım
Her birimiz kendimize özgü bir bireyiz.Bu nedenle kendi kişiliklerimizi tanıyıp kabullenmemiz,bütün özelliklerimizi,güçlerimizi ve yeteneklerimizi değerlendirerek gelişebilmemiz önemlidir.Kendi özelliklerimizin farkına varmamız,onlara pozitif açıdan bakabilmemizin önüne geçer.
Değerli bilgi
Özdeşim Kurma
Özellikle bireyin kendi özelliklerini beğenmediği durumlarda, istediği özelliklere sahip olan başkalarına benzemeye çalışmasıdır. Bu, bireyin kendisini yetersiz hissetmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin bir öğrenci saç modelini, giyim tarzını okulda popüler olan öğrencinin saç modeline veya giyim tarzına benzetmeye çalıştığında özdeşim kurmuş olur. Modayı takip etmenin temelinde de özdeşim kurma mekanizması vardır. Dolayısıyla özdeşim kuran kişi kendi olmayı değil, başkalarına benzemeyi tercih etmektedir.
Bir yandan kendi özelliklerimizin farkına varıp kendimizi kabullenirken, diğer yandan başkalarının da birbirinden ne kadar farklı olduklarını görebiliriz. Kişilerin bambaşka beklentilerinin olmasını anlayabiliriz.
Kendimizi tanımak, başkalarını da anlamamıza, kabullenmemize yardımcı olur.
Başka birinin davranışlarının yanlış değil de, kendince doğru olduğunu düşündüğümüz zaman, herkesin davranışlarına, farklılıklarına daha hoşgörülü bakmaya başlarız. Anlarız ki karşımızdakinin tarzı, değerleri ve eğilimleri kendincedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder