8.Sinif Vatandaslık ve Demokrasi Egitimi Dersi insani degerleri yasamak yasatmak - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 28, 2013

8.Sinif Vatandaslık ve Demokrasi Egitimi Dersi insani degerleri yasamak yasatmak

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
D-İNSANİ DEĞERLERİ YAŞAMAK, YAŞATMAK
İnsani Değerler
“İnsanlık”, insan yapan değerleri içerir. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve dayanışma insana özgü ve bütün insanlar için ortak sayılabilecek üstün değerlerdir.

İnsan her şeye bu değerlerin penceresinden bakar. İnsanın tavır ve davranışlarında kendini gösteren bu güzel ve doğru nitelikler herkes tarafından kabul görür. Medenileşmiş demokratik tüm toplumlarda bu tür üstün değerler onaylanır ve erdem olarak kabul edilir. Örneğin bir insanın hayatını kurtarmak için organ bağışında bulunmak erdemli bir davranış olur.

Özgürlük: Verilen hakkı, başkasının özgürlük alanında girmeden dilediğince kullanma serbestisidir. Özgür irade insan onurunun önemli bir parçasıdır. İrademiz dışında bir şeyi yapmaya zorlanmak insan ruhunu zedeler, alçaltır.
Saygı: İnsanın bireyselliğine ve özünde taşıdığı onura değer verilmesidir.
Ayrımcılık yapmamak: İnsan onuru bakımından eşitliği esas alır; diğer insanlar hakkında fiziksel, inançsal veya diğer özelliklere dayalı ayrımcılık yapmamayı gerektirir.
Hoşgörü: Farklılıklara saygıdır.
Adalet: Haksızlık yapmamak, adil olmaktır. Eşitlik adalete engel değildir.
Eşitlik: İnsanların birbirleriyle, aynı insan doğasına sahip olmak bakımından, aynı konum ve değerde olmaları halidir.
Dayanışma: Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanmasıdır. Toplumsal dayanışma ise toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir. Kurtuluş Savaşı olağanüstü bir toplumsal dayanışma örneğidir.
Kardeşlik: Yeryüzünün neresinde yaşıyor olursa olsun, hangi dil konuşuyor olursa olsun, hangi millete mensup olursa olsun veya hangi renge sahip olursa olsun, sevinçte ve kaderde beraber olmayı göze almak demektir.
Sevgi: Bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygudur. Sevgi, sevdiğine saygı duymak, varlığından mutluluk duymaktır.
Dostluk: Sadece hüznü, üzüntüyü paylaşmak değil; sevinci, mutluluğu içtenlikle paylaşabilmektir. Dostluk vefalı olmayı, paylaşmayı, güvenmeyi, fedakârlığı gerektirir.
Bu değerler, insanların toplum olarak bir arada yaşanmasını, birlikte hareket etmesini olanaklı yapar; birlik ve beraberliği güçlendirir.
Değerli bilgi
İnsani değerler herkesin mutluluğu için vazgeçilmez değerlerdir. İnsani değerlerin olmadığı bir dünya veya toplum bütünüyle savaş, terör ortamıdır. Barış içinde yaşamak için söz konusu insani değerlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve korunması gerekmektedir. Bu konuda aile, okul, kitle iletişim araçları, siyasi partiler ve sivil toplum kurtuluşlarının mücadele etmesi gerekmektedir. İnsani değerlerin zedelendiği toplumlarda çocuk kaçırma, organ mafyası, insan kaçakçılığı kapkaç, hırsızlık, araç kundaklama gibi daha birçok suçlar ortalığı kaplar. Arabası bozulan kişiye yardım etme bahanesiyle soygunculuk yapan, deprem girip hırsızlık yapan insanlar türer.
İNSANLIK HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ (10 ARALIK 1948)
Madde 1: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır. Birbirine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.
İnsan hakları düşüncesinin özünde iki temel değer vardır. Bunlar; insan “onuru” ve “eşitlik” tir. Bu iki değer insan haklarının temelini oluşturur. Bu değerler benimsendiği her kültür, her yönetim ve inanç tarafından destek görür.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder