LİSE ZÜMRE TOPLANTI TUTANAKLARI - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 26, 2013

LİSE ZÜMRE TOPLANTI TUTANAKLARI

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
LİSE ZÜMRE TOPLANTISI Okulda aynı dersleri okutan branş öğretmenlerinin katıldığı, eğitim ve öğretimi yönlendirici, ortak kararların alındığı bir çalışma organı, Zümre Öğretmenler Kuruludur. Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin 57/d ve 77., Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 74. ve 75., İmam - Hatip Liseleri İdari Yönetmeliği 101., Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinin 78., 79., İç Hizmetler Yönetmeliğinin 77/b maddelerinde zümre toplantılarının amacı ve nasıl yapılması gerektiği hususları yeterince açıklanmıştır.

Bunlara dayalı olarak zümre toplantıları, yöneticilerin üzerinde durmaları gereken en önemli konulardan biridir. Genellikle, okullarımızda az da olsa amaca hizmet edecek şekilde ve sayıda zümre toplantıları yapılmaktadır. Fakat okullarımızın çoğunda yapılan zümre toplantılarında, alınan kararlara, istenilen amaçtan uzak, yüzeysel, yönetmelik ve genelgelerin hükümlerini tekrar eder nitelikte olduğu görülmektedir.

Lise Bilgisayar Dersi Zümre Toplantı Tutanakları
Lise Biyoloji Dersi Zümre Toplantı Tutanakları
Lise Çevre ve İnsan Dersi Zümre Toplantı Tutanakları
Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Zümre Toplantı Tutanakları
Lise Felsefe Dersi Zümre Toplantı Tutanakları
Lise Fizik Dersi Zümre Toplantı Tutanakları
Lise Görsel Sanatlar Dersi Zümre Toplantı Tutanakları
Lise İngilizce Dersi Zümre Toplantı Tutanakları
Lise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Zümre Toplantı Tutanakları
Lise İnsan İlişkileri Dersi Zümre Toplantı Tutanakları
Lise Kimya Dersi Zümre Toplantı Tutanakları
Lise Matematik Dersi Zümre Toplantı Tutanakları
Lise Tarih Dersi Zümre Toplantı Tutanakları
Lise Trafik Dersi Zümre Toplantı Tutanakları
Lise Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Zümre Toplantı Tutanakları

MESLEK LİSELERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAKLARI
İnsan İlişkileri Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
İnşaat Muhasebesi Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Kadın Giysi Kalıpları Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Kat Kliması Sistemeleri Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Ders ve Modül Belirleme Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Bilgisayarda Ofis Programları Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında Okutulacak Ders ve Modül Belirleme Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Dahiliye Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Endüstri Hijyeni Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Tanıtım ve Yönlendirme Dersi Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Erken Cocukluk Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Genel Beslenme Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Girişimcilik Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Giyim Üretim Teknolojisi Alanı ve Dal Dersleri Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Görüntü ve Ses Sistemleri Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Mesleki Gelişim Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Mobilya Yapımı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Pano Tasarım ve Montajı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Tekstil Teknolojisi Alanı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Televizyon Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Temel Elektronik ve Ölçme Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Tesisat Projeleri Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Finansal Yatırım Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Genel Muhasebe 2 Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
İşletme Yönetimi Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Kurumsal Başvurular Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Meslek Dersleri Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
İletişim Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
İş Seçimi Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
İşletim Sistemleri Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
İşletme Yönetimi Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Laboratuvar Bölümü Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Maliye Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Muhasebe ve Finansman Alanı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Müşteri İlişkileri Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Bilişim Teknolojileri Alanı Paket Programlar Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Ticari Belgeler Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Web Tasarımı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Yazışma Teknikleri Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları

EDEBİYAT
2. dönem 2. Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları

MATEMATİK
İNGİLİZCE
2. dönem 2. Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları

MÜZİK

Zümre öğretmenleri toplantıları, tecrübeli öğretmenlerin edindikleri mesleki deneyimi aynı branştaki yeni meslektaşlarına sunma fırsatı veren ve genç branş arkadaşlarıyla yeni bilgilerini tecrübeli meslek taşlarına arz etme imkanı oluşturan bir çalışma ortamı yaratır. Bu toplantılar , eğitim - öğretim birliği geliştirmeyi ve koordinasyonu sağlayan çalışmalara hizmet ettiğinden sık sık yapılmalıdır. 

Toplantılarda ele alınan konular, neden-neyi - nasıl - ne - zaman - ne ile ve nerede sorularına cevap verecek ayrıntıda ele alınmalı ve tartışma konusu yapılarak, sonuçta karara bağlanmalıdır.

Zümre Öğretmenler Kurallarının Toplanması
Zümre toplantıları, her öğretim yılında en az iki defa birinci ve ikinci kanaat dönemi başında Yönetmelik, Yönerge ve emirler doğrultusunda yapılır.

Zümre toplantısına okul müdürü yada müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, bölüm şefi veya zümrenin en kıdemli öğretmeni başkanlık eder. Zümre toplantısında her öğretmen, gündeme dayalı olarak görüş ve düşüncelerini söyler. Bu görüş ve düşüncelerin ışığı altında somut ve uygulanabilir kararlar alınır. Alınan kararlar bağlayıcı nitelikte olmalıdır. Zümrelerde, Yönetmelik maddeleri, aynen, karar diye yazılmamalıdır. Tavsiye ve temenni niteliğinde kararlar alınmamalıdır. Bu kararlar, eğitim ve öğretimi olumlu yönde geliştirecek nitelikte olmalıdır.

Öğretim yılı başında yapılacak ilk zümre toplantılarında, öğretim yılına ait eğitim - öğretim çalışmaları planlanır. Bunun için, bir yıl önceki yıllık planlar ve uygulama sonuçları incelenmeli, planların olumlu ve aksayan yönleri tespit edilmeli, gerekli değerlendirme ve düzenlemeler yapılmalıdır. Buna göre;

1. Bir önceki öğretim yılı sonunda derslere göre müfredatların bitirilmesi ile ilgili raporlar, titizlikle incelenmeli, işlenmeyen konular varsa bu konuların işlenmeme nedenleri tartışılıp yeni öğretim yılı için alınacak tedbirler karara bağlanmalıdır. 

2. Derslerin müfredatlarında yer alan konular incelenmeli, gerekli görüş birliği sağlandıktan sonra yıllık planlar zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanıp imzalanmalıdır.

3. Yıllık ders planları hazırlanırken, dersin amaçları ile konuların özel amaçları arasın-da sağlam bir bağ kurulmalı ve bu amaçlara yıllık planlarda yer verilmelidir.

4. Yönetmeliklerde belirtilen yazılı, sözlü yoklama ve ödev sayılarının dışında, gerekli görüldüğü hallerde yapılacak fazla yazılı ve sözlü yoklama sayıları zümrece tespit edilerek karara bağlamalıdır. Ayrıca yazılı yoklama zamanları kanaat dönemleri boyunca uygun bir şekilde yıllık planlarda yer almalıdır.

5.Verilecek ödevlerin konusu, şekil ve ödevlerin verilme, toplanma zamanları karara bağlanıp, yıllık planlara yazılmalı, böylece ödev ve sınavların bir arada yığılmaları önlemelidir. (2182 sayılı Tebliğler Dergisi)

6.Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ile aynı şubede dersi olan öğretmenler aralarında toplanarak işbirliği yaparlar. Ayrıca derslerde yapılacak gezi- gözlem, deney hususlarına yıllık planlarda yer verilmesi sağlanmalıdır.

7. Derslerde yararlanılacak ve öğrencilere aldırılacak araç-gereçler de okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak tespit edilmelidir.

8.Konuların işlenişinden, kullanılacak metot ve tekniklerin neler olduğu belirlenerek, mutlaka metot ve tekniklerin uygulanması sağlamalıdır. Bu konuda öğretmenlerin sürekli bir arayış içine girmeleri ve kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Konulara göre uygulanacak metotlara ve tekniklere yıllık planda yer verilecektir. 

9.Okulda stajyer öğretmen bulunması halinde; bunların yetiştirilmesi için okul müdürlüğünün hazırladığı planlama çerçevesinde çalışma yapılmalıdır.

10. Her dönemin sonunda yapılacak olan zümre toplantısında, o döneme ait başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesi yapılarak, başarısızlıkların nedenleri, bu konuda alınacak tedbirler tespit edilmeli, varılan sonuçlar o dönemin sonundaki öğretmenler kuruluna götürülerek görüşülmelidir. Böylece eğitim ve öğretimde birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.

11. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında, üretim işleri, eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanmalıdır. Ayrıca, okulu tanıtıcı faaliyetlere de yer verilmelidir. 

12. Başbakanlıkça gönderilen genelgeler ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen ve okul müdürlüğünce gerekli görülecek diğer konular üzerinde de görüşmeler yapılmalıdır.

13. Her zümre toplantısında, bir önceki zümrede alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmelidir.