Jacket Cooling Water Sistemi

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Jacket Cooling Water Sistemi

Silindir soğutma sistemi kapalı bir devredir. Makine çıkışındaki soğutma suyunun sıcaklığının değişmemesi� otomatik sıcaklık kontrol valfi yardımıyla sağlanır. Expansion tank silindir soğutma suyu sistemindeki statik basıncı korur ve kaybolan suyu yerine koyar. Termal expansion sisteminin suyunu telafi eder.


Hiter ana makine çalışmadan önce ön ısıtmayı sağlar ve ideal sıcaklığı geçici olarak kapatıldığı zamana kadar sağlar. Fresh Water Generator (Evaporeytır) makine silindir soğutma suyu kuleri giriş ve çıkışına yerleştirilir.

Jacket Cooling Water Sistemi
Jacket Cooling Water Sistemi

Silindir soğutma suyu sistemi kulerinde deniz suyu ve tatlı su kullanılır. Soğutmada merkezi soğutma sistemine başvurulduğunda; Yağlama yağı ile soğutulan pistonlu tip makinelerde (RTA-SULZER) deniz suyu, lubricating oil cooler ve paralel olarak dizayn edilen jacket water cooler ile charge air cooler (şarj havası kuleri) soğutma devreleri için kullanılmaktadır. Su ile soğutulan piston tipli� ana ve yardımcı makinelerde ise deniz suyu birbirine seri olan oil cooler, charge air cooler ile birlikte paralel olan jacket water cooler ve piston water cooler� soğutma devreleri için kullanılır.

Makine Silindir Soğutma Suyu� ile ilgili gerekler:

*F/W Akişkanlığı
Ana silindir soğutma pompası %90-%120 arası servis verimi, kondisyonu ve hizmet yeteneğine sahip olmalıdır.
*JCW Basıncı
Makine soğutma giriş manifoldu basıncı şu basınç� ve servis kondisyonu değerlerinde olmalıdır.
Maximum 3.0 bar(Geyç� basıncı)
Maximum� 4.3 bar(Geyç basıncı)
*JCW Sıcaklığı
Makine çıkış sıcaklığı sürekli olarak değişmemeli� sıcaklık değişmeleri değiştiği taktirde şu değerleri aşmamalıdır.
+2 ile �”2� derece� düzenli çalışmada
+4 ile �”4 derece geçici olan kondisyonlarda (örneğin manevrada)
*Makine ön ısıtması
Makine çalışmadan önce, makine soğutma suyu çıkış sıcaklığı 60 derecede ön ısıtılmış olmalıdır. (örnek 60derece)

*F/W� kalitesi
İdeal soğutma suyu doğru olması makinenin emniyetli çalışması için önemlidir. JCW korozyonu, sludge oluşumu ile tortulaşma önlenmelidir. Galvenize olmuş çelik borular fresh water� soğutma devrelerine bağlanacak özellikleri taşır nitelikte olmalıdır. Nitritler galvanize edilmiş çinko astarlı borularda sludge yol açmamalıdır.
silindir
JCW Sistemi Dizaynı İçin Genel Oneriler:

Uygun olarak JCW sistemin çalışması için aşağıdaki öneriler uygulanmalıdır:

Sistemdeki valfler sistemi korumalı ve riskleri en aza indirmelidir.
Silindir soğutma sisteminde mümkün olduğunca işlem yapılmaktan kaçınılmalıdır. Suyun akışı sistemde farklı kollar içinde kısma diskinin ortası yardımı ile JCW sisteminde hazır olmalıdır (valfleri ayarlayarak).
Silindir soğutma sistemi steam sisteminden ayrı tutulmalıdır.Bazı koşullarda steamin devreye girişi mümkündür. örneğin: f/w jeneratörde kullanılan buharın devreye zarar vermemesi gibi.)
Silindir soğutma sisteminde teçhizatlar yerleştirilmeden önce dışarıdan gelen etkenlerden dolayı silindir soğutma suyu sıcaklığı artabilir veya azalabilir. Bu yüzden teçhizat dikkatli olarak sınanıp sisteme dahil edilmelidir. Normal sıcaklıktan fazla yada az olan sıcaklıklardaki soğutma suyu devresinde su dağıtıldığında, sistemin arızalarından birincisi ısıl gerilmeler yani kavitasyondur. Bu yüzden çalışan pistonda aşınmalar meydana gelir. kavitasyondan kaçınmak için; Eklenen elemanın devreye girişinden kapatılmasına kadar soğutma suyu giriş sıcaklığı dakikada 2 dereceyi aşmamalıdır.
Silindir Soğutma Suyu Pompasının Devreye Alınması:

Silindir soğutma suyu pompası devreye alınmadan önce silindir soğutma suyu sıcaklığı bilinmelidir.Silindir soğutma suyu sıcaklığı hiterde ve kulerde ayarlanmaktadır.
Hava durumuna göre hiter devreye erken veya normal zamanda alınır .Ana makine ile jeneratör soğutma suyu ile iştirak sağlanır.Isıl gerilimlere kavitasyona� engel olmak için makine çalıştırılmadan evvel ön ısıtma yapılır.
Expansion tank su seviyesi kontrol edilir. (Enjektör soğutma� devresi ile Expansion tank devresi ortak� ise tanka yakıt gelebilir.) Expansion tank tam doldurulmamalıdır. Çünkü� makine çalışırken seviyesi tamamlanmalıdır. Devreden eksilen suyu karşılaması için yukarıda (Expansion tank) olmalıdır.Silindir soğutma suyundaki havanın çıkmasını sağlar. Silindir soğutma suyunu ısıtmak için bazı devrelerde expansion tank içine tesisat yerleştirilir. Silindir soğutma suyu içine ilaç konması için expansion tanktan yararlanılır. İlaç silindir soğutma suyunun sertlik, klor, ph, vb seviyesini ayarlar. Silindir soğutma suyu� pompası çalıştırılır. Pompa basıncı kontrol edilir. Amper göstergesi varsa pompa motorunun kaç amper çektiğine bakılır. Devrede kaçak varsa hava yapar, geyç oynar expansion tank taşar. Silindir pompası çalıştırıldıktan sonra ve kontrollerden sonra işlem tamamlanır.
airseparator

Tatlı Su Pompaları:

Ceket soğutma suyu için gerekli olacak toplam çıkış değerleri, ki bunlar GTD kitapçığında verilmiş ve bilgisayara girilmiştir. Proje aşamasında bir rehber olarak düşünülmelidir.
Toplam basınç boruların kurulumu ve düzenlenmesine göre belirlenir.
Buna ek olarak makine girişinde bulunan basıncıda kontrol etmek önemlidir.
Makine girişinde bulunan basınç devre civarındaki sürtünme kaybına bağlıdır ve istenen değer aralığında olmalıdır.
Bir santrifüj pompanın diyagramının dik olması tercih sebebidir. Çünkü dik olan basınç kapasite diyagramında basınç değişirken akış kapasite daha az değişir. Pompadaki diferansiyel basınçta,akış kapasitesi ile değişir,öyle ki pompa basınç ölçümleri en ince akış göstergesini bile verebilir.
Bir rehber olarak söylersek,� minimum önerdiğimiz diklik şu şekilde tanımlanabilir: %100’den %10’a 107’ye çıkan bir basınç artışında( H)pompa kapasitesi(Vo) %10’dan daha fazla artmamalıdır.
JCW pompa girişleri ve expension tankı arasındaki yükseklik mümkün olduğu kadar fazla olmalı. Neden?
Sisteme salmastra kapaklarından hava girişini engellemek için pompa girişindeki basınç ölçümü her zaman atmosfer basıncından yeterli ölçüde fazla olmalıdır. Mesela pompa giriş basıncı,çalışırken 0.4 bardan az olmamalıdır.
Emme bölümündeki basınç,hem pompa çalışırken ölçülmeli(ki buna dinamik basınç denir.). Dinamik ve statik basınç arasındaki fark ise 0.3 bar’dan daha az olmalıdır. Eğer basınç farkı daha fazla çıkarsa ya balans borusunun çapı çok küçüktür, ya da hava firar borusundaki kısma valfi diskleri çok büyüktür. Hiter makine çalışmadan önce ön ısıtmayı sağlar ve limanda kısa kalış ve benzeri zamanlarda soğutma suyu sıcaklığını korur bu durum ilk hareket halinde silindirdeki aşınmaları önlemek için çok önemlidir hiter ana tedarik yolu (soğutma suyu yolu) ile paralel olarak düzenlenmiştir by-pass edilmiş su akışı valf ile değil orifis pleyt vasıtası ile ayarlanır hiterin çalışması makine çıkışına yerleştirilmiş olan ayrı sıcaklık sensörleri ile kontrol edilir.
Ayrıca devrede preheating pump (ön ısıtma� pompası) bulunabilir. Ön ısıtma pompasının kapasitesi ana silindir soğutma pompasının %5’i olmadır.
Non-return valve (Geri döndürmez valf) ana silindir soğutma pompası çıkışı ile hiter� geçişini ana pompa çalışırken sağlar. Ön ısıtma pompası sadece limanlarda kullanılır. Makine çalıştırılmadan önce� ana silindir soğutma� suyu pompası çalıştırılır, ve ön ısıtma pompası stop edilir.Makine stop edilirken veya tekrar makine manevra süresince çalışırken silindir soğutma suyu pompası çalışmaya devam eder.
Ana makine soğutma suyu yardımcı makine soğutma suyu vasıtasıyla ön ısıtılmış olabilir. Bu durum makine devreleri dizayn edilirken, yerleştirilirken servis yükünde yardımcı makine veya makinelerden elde edilebilecek sıcaklık dikkate alınır. Bu dizayn istenilen sıcaklıkta ana makine ön ısıtmasını yapmak için yeterlidir. Eğer her iki sistemde direk bağlanırsa basınç ve sıcaklık seviyeleri ana makine ihtiyacına göre kontrol edilecektir.

Air Seperator:

Air seperator ana makinede mümkün olduğu kadar kısa zamanda hava gaz karışımını soğutma suyu vasıtasıyla disçarc eder.
Expansion tank havalandırma borularında throttiling disc sıkılmış bir biçimde expansion tank girişinde(tank su akış limitlerine göre) bulunmalıdır.

Fluid Flow Stabilizer:

Fluid flow stabilizer ana makinede suyun dönme hareketini throttiling disc ve air seperator yardımıyla düzeltir.

Throttiling Disc:

Throttiling disc makinede istenilen basınç ve akışı sağlamak amacıyla konur. Örnegin makinede JCW pompası çıkışına yerleştirilir.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.