Hukukun yazılı ve yazısız kaynakları nelerdir?

Hukukun yazılı ve yazısız kaynakları nelerdir?

HUKUKUN YAZILI/YAZISIZ KAYNAKLARI:
Yazılı kaynaklar: Normlar hiyerarşisini düşünürsek sırası ile anayasa, uluslar arası anlaşmalar, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve genelgedir.


Yazısız kaynak ise örf ve adet hukukudur. 

Bu kaynağa hakim hukuk yaratırken başvurur. 

Hukukun yazılı ve yazısız kaynakları nelerdir?
Hukukun yazılı ve yazısız kaynakları nelerdir?

Yazılı herhangi bir hukuk kurulanının bulunmadığı durumda örf adet hukukundan faydalanır.

Hukukun yazılı ve yazısız kaynakları nelerdir?

HUKUKUN YAZILI/YAZISIZ KAYNAKLARI:

Yazılı kaynaklar: Normlar hiyerarşisini düşünürsek sırası ile anayasa, uluslar arası anlaşmalar, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve genelgedir.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.