Varlığa dayalı menkul kıymet nedir?

Düzenle

Varlığa dayalı menkul kıymet nedir?

VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET: Ticari işlemlerden doğan alacaklar karşılığında SPK’ dan izin alınarak çıkarılan kıymetli evraka ‘varlığa dayalı menkul kıymet’ denir. VDMK’ lere konu olan alacaklar şunlardır:


Konut kredileri

Tüketici kredileri

Varlığa dayalı menkul kıymet nedir?
Varlığa dayalı menkul kıymet nedir?

İhracattan doğan alacaklar

Finansal kiralamadan doğan alacaklar

Diğer alacaklar

Varlığa dayalı menkul kıymet çıkarabilecekler:

Bankalar

Finansman şirketleri

Finansal kiralama şirketleri

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları

SPK mevzuatına göre varlığa dayalı menkul kıymetlere konu olan alacaklar başka amaçla kullanılamaz, teminat gösterilemez, rehnedilemez ve haczedilemez.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.