İyi niyet ve dürüstlük arasındaki farklar nelerdir?

İyi niyet ve dürüstlük arasındaki farklar nelerdir?

İYİ NİYET VE DÜRÜSTLÜK:
İyi niyet: Bir hukuki sonucun doğmasına engel olan bir durumun varlığını bilmeme ve bilmesi de gerekmeme demektir.

Hakların kazanılmasında iyi niyetin varlığı gereklidir.

Dürüstlük; 

İyi niyet ve dürüstlük arasındaki farklar nelerdir?
İyi niyet ve dürüstlük arasındaki farklar nelerdir?

ahlaki değerlere sahip ortalama bir insandan beklenebilecek nitelikte olan davranış biçimidir. Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde 

“Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.”

Dürüstlük; 

Hakların kullanılmasında, kanunların yorumlanmasında, sözleşmelerin kurulmasında, yorumlanmasında, tamamlanmasında ve değişen koşullara uyarlanmasında önem arz eder.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.