6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Temmuz 15, 2017

6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

6. Sınıf Dikey Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları, ulaşılması ve kullanılması en kolay materyal olarak dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi bizde de eğitim araçları içerisindeki öncelikli konumunu muhafaza etmektedir. 6. Sınıf Dikey Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Ders kitapları, aynı zamanda yenilenen öğretim programlarında öngörülen temel öğretim stratejilerinin uygulamaya konulması bakımından öğretmen için de rehber niteliği taşımaktadır. Ders kitapları öğrenci merkezli olarak yazılmalıdır. Kitapların yazımında program geliştirme ilkelerine uyulmalı, kitaplar her açıdan estetik değerler taşımalıdır. Kitaplardaki bilgi ve yöntemler güncel olmalı, yeni araştırmalara yer verilmelidir. Hz Muhammedin Hayatı 6. Sınıf  Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları Kitaplar toplumun gerçek sorunlarını yansıtmalı, öğretim yöntemi öğrenci odaklı olmalı, bireye kendini tanıma olanağı vermelidir.


Dikey Yayınları 6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Öğrencilerin günlük yaşamından, deneyimlerinden örnekler verilmeli, kitaplarda dil olarak günümüz Türkçesi kullanılmalıdır. Ders kitaplarında etnosantrik (kendi kültürünü diğerlerinden üstün görme anlayışı) unsurlar yer almamalıdır. Tarih ünitelerinde savaş tarihinden ziyade toplumsal tarih işlenmeli, bilgiler yanlı ve mutlak doğrular olarak sunulmamalıdır (Bilimsellik ve görelik ilkelerine uyulmalıdır). Bunlar yanında kitaplarda neden-sonuç ilişkisi net olarak vurgulanmalıdır. 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Hz Muhammedin Hayatı Dikey Yayınları Ders kitapları, bütün öğrencilerin ilgi alanları ve zihinsel gelişimlerinin farklı olduğu gerçeği göz ardı edilmeden, okul türlerine ve bölgesel özelliklere göre çeşitlendirilmelidir. Ders kitapları için geliştirilecek ölçütler şu başlıklar altında incelenebilir.

Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 12
Sayfa 13
Sayfa 14
Sayfa 15
Sayfa 16
Sayfa 17
Sayfa 18
Sayfa 19
Sayfa 20
Sayfa 21
Sayfa 22
Sayfa 23
Sayfa 24
Sayfa 25
Sayfa 26
Sayfa 27
Sayfa 28
Sayfa 29
Sayfa 30
Sayfa 31
Sayfa 32
Sayfa 33
Sayfa 34
Sayfa 35
Sayfa 36
Sayfa 37
Sayfa 38
Sayfa 39
Sayfa 40
Sayfa 41
Sayfa 42
Sayfa 43
Sayfa 44
Sayfa 45
Sayfa 46
Sayfa 47
Sayfa 48
Sayfa 49
Sayfa 50
Sayfa 51
Sayfa 52
Sayfa 53
Sayfa 54
Sayfa 55
Sayfa 56
Sayfa 57
Sayfa 58
Sayfa 59
Sayfa 60
Sayfa 61
Sayfa 62
Sayfa 63
Sayfa 64
Sayfa 65
Sayfa 66
Sayfa 67
Sayfa 68
Sayfa 69
Sayfa 70
Sayfa 71
Sayfa 72
Sayfa 73
Sayfa 74
Sayfa 75
Sayfa 76
Sayfa 77
Sayfa 78
Sayfa 79
Sayfa 80
Sayfa 81
Sayfa 82
Sayfa 83
Sayfa 84
Sayfa 85
Sayfa 86
Sayfa 87
Sayfa 88
Sayfa 89
Sayfa 90
Sayfa 91
Sayfa 92
Sayfa 93
Sayfa 94
Sayfa 95
Sayfa 96
Sayfa 97
Sayfa 98
Sayfa 99
Sayfa 100
Sayfa 101
Sayfa 102
Sayfa 103
Sayfa 104
Sayfa 105
Sayfa 106
Sayfa 107
Sayfa 108
Sayfa 109
Sayfa 110
Sayfa 111
Sayfa 112
Sayfa 113
Sayfa 114
Sayfa 115
Sayfa 116
Sayfa 117
Sayfa 118
Sayfa 119
Sayfa 120
Sayfa 121
Sayfa 122
Sayfa 123
Sayfa 124
Sayfa 125
Sayfa 126
Sayfa 127
Sayfa 128
Sayfa 129
Sayfa 130
Sayfa 131
Sayfa 132
Sayfa 133
Sayfa 134
Sayfa 135
Sayfa 136
Sayfa 137
Sayfa 138
Sayfa 139
Sayfa 140
Sayfa 141
Sayfa 142
Sayfa 143
Sayfa 144
Sayfa 145
Sayfa 146
Sayfa 147
Sayfa 148
Sayfa 149
Sayfa 150
Sayfa 151
Sayfa 152
Sayfa 153
Sayfa 154
Sayfa 155
Sayfa 156
Sayfa 157
Sayfa 158
Sayfa 159
Sayfa 160
Sayfa 161
Sayfa 162
Sayfa 163
Sayfa 164
Sayfa 165
Sayfa 166
Sayfa 167
Sayfa 168
Sayfa 169
Sayfa 170
Sayfa 171
Sayfa 172
Sayfa 173

6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları
6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları nın Fiziksel Özellikleri Görünüş, Renk, Ders Kitabında Bulunması Gereken Bilgiler, Boyut, Yazı Büyüklüğü, Ders Kitabında Eğitsel Tasarım, Kazanımlar (Amaçlar) Açısından, Muhteva (İçerik) Açısından, Öğretme-Öğrenme Süreci, Ölçme ve Değerlendirme Açısından, Ders Kitabında Görsel Tasarım, Ders Kitabında Dil ve Anlatım. Ders kitaplarında farklı renklerin kullanımı motive edicidir. Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları 6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı  Kitap kapağı hariç tutulursa ders kitabında ünite sayfalarının farklı renklerde olması yanında diğer sayfalarda, şekil, resim, tablo ve haritalarda farklı renklerin kullanımı isabetli bir karardır. Ders kitaplarının arka kapağında; basımevi veya firmanın adı, varsa tescilli markası, adresi yer almalıdır. Ayrıca, kitabın basıldığı yıl ay ve baskı adedi yer almalıdır. Ancak incelenen ders kitabının arka kapağında bu bilgiler yer almamaktadır. 

6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları
6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları


6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Hz Muhammedin Hayatı Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları 6. Sınıf Davranışçı ekolün izlerini taşıyan eski ders kitaplarımızda bazı eksikler vardı. Şekil ve muhteva bakımından çok zengin değillerdi. (5 N 1 K) sorularından yoksun, öğrencilerin eleştirel becerilerinin gelişimine yeterince katkı sunmayan, çocuklarımızın daha çok bilgi düzeylerini ölçen bir kitap hüviyetindeydi. 


6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları
Bu kitaplar, Benjamin Bloom’un “Eğitsel Hedeflerin Taksonomisi”ndeki bilişsel düzey piramidinin en altındaki bilgi düzeyinde kalmış, yerine göre ezberletilmiş, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme gibi becerilere ise yeterince yer verilmemişti. Hz Muhammedin Hayatı 6. Sınıf Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları Fakat 2005 yılından itibaren uygulanan yapılandırmacı eğitimle birlikte ders kitapları şekil ve muhteva bakımından önemli değişikler göstermiştir. Özellikle çalışma kitaplarında bilginin kavrama dönüştürülmesi yönünde özetleme, yorumlama, karşılaştırma, dönüştürme, tahmin etme, kanıtlama, açıklama, öğrenilen bilgileri başka bir yere transfer etme gibi birtakım becerileri geliştirecek etkinlikler bulunmaktadır. Bununla birlikte analiz ve sentez yapabilecekleri etkinlik örnekleri de oldukça fazladır.

Bu dünyaya gelen en büyük insan Hz. Muhammed (s.a.v)’tir. Yüceh Allah onu alemlere rahmet olsun diye göndermiştir. Zaten sadece müslümanlar için değil, tüm dünya açısından Peygamber Efendimiz tüm zamanların en etkili kişisidir. Bugün dünyada 1.5 milyar müslüman yaşıyorsa, bu Hz. Muhammed’in başarısıdır. Hal böyle olunca yerli ve yabancı ünlüler Peygamber Efendimiz ile ilgili güzel sözler söylemişlerdir. Bu sayfada hem peygamberimizi öven bu güzel sözlere, hem de Peygamber Efendimiz’in en güzel özlü sözlerine yer veriyoruz.
Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.
Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya Suresi 107)
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), saçtığı nur ve kitabımız Kur’an-ı Kerim’in muhteşem ve evrensel mesajları ile karanlıkları dağıtmış, insanlığın yeniden kendini ve Yaradan’ını bulmasını sağlamıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder