Güncellenen Öğretim Programları Sosyal Bilgiler

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Güncellenen Öğretim Programları Sosyal Bilgiler
Ortaokul Sosyal Bilgiler Yeni Müfredat Taslağı 
SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
(İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar)

Güncellenen Öğretim Programları Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin ?ben? ve ?biz? olma süreçlerini yapılandıran birey-toplum-çevre-teknoloji etkileşimini kavramaları; kendi kültürel ögelerini benimsemeleri; yerelden evrensele hareketle evrendeki kültürel çeşitliliğin farkına varmaları ve bu çeşitliliğe saygı duymaları amaçlanmıştır. Öğrencilerin içinde yaşadıkları yerel, ulusal ve küresel toplulukları daha iyi anlamaları, bu topluluklara aktif olarak katılmaları ve katkı sağlamaları için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri geliştirmeleri; böylelikle bilinçli birer yurttaş olmaları öğretim programının hedefleri arasındadır. 

Öğretim programları bireysel, toplumsal, ekonomik ve bilimsel alanlarda yaşanmakta olan değişim ve gelişime bağlı olarak belirli aralıklarla güncellenmektedir. Bireyin var olan deneyimlerini dikkate alan, yaşama etkin katılımını, doğru karar vermesini, sorun çözmesini destekleyici ve geliştirici bir bakış doğrultusunda öğrenci merkezli yaklaşımlar ön plana çıkarmaktır. Geçen süre zarfında program uygulamaları ve sonuçları ile bu uygulamalara yönelik yapılan araştırmalar Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında güncelleme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Güncellenen Öğretim Programları Sosyal Bilgiler

Sosyal bilgiler müfredat değerlendirme raporu, sosyal dersi müfredat değerlendirme raporu indir, müfredat değerlendirme raporu indir, 2017 sosyal bilgiler müfredat değerlendirme, sosyal bilgiler öğretim programı değerlendirme raporu

Sosyal bilgiler müfredat değerlendirme raporu, sosyal dersi müfredat değerlendirme raporu indir, müfredat değerlendirme raporu indir, 

2017 sosyal bilgiler müfredat değerlendirme, sosyal bilgiler öğretim programı değerlendirme raporu
Sosyal bilgiler müfredat değerlendirme raporu, sosyal dersi müfredat değerlendirme raporu indir, müfredat değerlendirme raporu indir, 2017 sosyal bilgiler müfredat değerlendirme, sosyal bilgiler öğretim programı değerlendirme raporu


Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarını güncelleme çalışması kapsamında, öğretmenlerden taslak müfredatı değerlendirme ve raporlama çalışmasını resmi yazı ile duyurdu

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.