Franchising Nedir, Franchising Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Franchising Nedir, Franchising Türleri ve Özellikleri Nelerdir?
Franchising, bir hizmet veya ürünün imtiyaz hakkına sahip olan tarafın, belirli bir süre sınırlama ve şartlar dahilinde, ilgili işin organizasyonu ve yönetimine ilişkin bilgi elde etmek sureti ile, imtiyaz hakkını ikinci tarafa ticari işler yürütmek amacıyla verdiği imtiyazdan ortaya çıkan, devamlı ve uzun dönemli bir iş ilişkisinin tamamıdır. Franchising, iki taraf arasında birbirinden bağımsız şekilde meydana getirilen sözleşmesel ilişkidir. Franchising, ilk kez Amerika’da başlamış ve bu bu sisteme dayalı olarak çalışan yaklaşık 60 iş alanı mevcuttur. Bu iş alanları arasında; bilgisayar, araç servis ürünleri, otomobil kiralama, giyim, iş araçları, ayakkabı, iş yardım servisleri, eğitim, kozmetik, yapı dekorasyon, lokanta, kuru temizleme, ev aletleri, fast-food, otelcilik ve sağlık ürünleri gibi sektörler bulunur.

Franchising’in sözlük anlamı imtiyazdır ve İngilizceden türeyen bir sözcüktür. Franchisor, bilgi birikimine, hizmete veya ürüne ve bunlara ait olan tecrübe edilmiş, kalitesi ispat edilmiş başarılı bir markaya ve isme sahip, bunların dağıtımını yapan ya da işleme hakkını belli bir miktar karşılığı veren taraftır. Ayrıca franchisor, bireysel franchisee’lerinden ortaya çıkan franchising sisteminin koruyucusu ve kurucusudur. Franchisee, dolaylı veya doğrudan, malı belli bir bedel karşılığında Franchisor’un hizmet markasını veya ticari ismini, sistemini ve öteki fikri mülkiye haklarını kullanma zorunluluğunu, iki taraf arasında yapılan yazılı bir anlaşma kapsamı ve süresi dahilinde devamlı olarak alacağı teknik ve ticari destek ile üstlenir. Franchisee’nin Franchisor’a ödemiş olduğu bedel, marka, isim veya sistemi kullanma hakkı karşılığında verilen bir başlangıç ücretidir. Bu ücret, Franchisee Fee’den ve yıllık cirodan, anlaşmada daha önceden belirlenmiş oranlarda, yüzde şeklinde ödenen ücretlerden oluşmaktadır.

Franchising
Franchising Türleri Nelerdir?
Uygulamaları bakımından Franchising sistemi iki grupta incelenebilir. Sistemin uygulandığı ülkelere göre uluslararası ve ulusal Franchising’den söz edebiliriz. Sunulan imkanlar açısından ise; marka ve ürün franchising’i ile işletme sistemi franchising’i şeklinde bir sınıflandırma yapmamız mümkündür.

Uluslararası ve Ulusal Franchising: Belli bir ülke sınırları dahilinde, franchising sözleşmesi bölgeler ya da şehirler arasında gerçekleşiyorsa Ulusal franchising, iki ülkenin arasında gerçekleşiyorsa Uluslararası franchising’den söz edebiliriz.

Marka ve Ürün Franchising’i: Bu franchising türü Amerika’da satıcı ve üretici arasında bağımsız bir satış ilişkisi olarak başlamıştır. Satıcı olan firma, bu ilişki çerçevesinde kendini üretici firmayla özdeşleştirmeye çalışır. Benzer görünümlerdeki bağımsız işletmelerde belirli ürünlerin pazarlanması sonucunda, üretici tarafla imaj birleşmesi sağlanır. Belirli bir ticari unvanın ya da markanın kullanılması, bu tür franchising’de esas olan şeydir. İmtiyazı veren firma, ayrıca karşı taraf üzerinde idare ve sevkte dahil olmak üzere, sürekli ve geniş çaplı bir denetleme hakkına sahiptir. Basit olan bazı mevzularda, franchise’nin alan kuruluş üretim safhasına da girmesi mümkündür. Kamyon ve otomobil satıcıları, alkolsüz içki üreticileri ve benzin istasyonları bu tür franchising’e örnek verilebilir.

İşletme Sistemi Franchising’i: İşletme franchising’inde franchisor ve franchisee arasında yalnızca marka, ürün ve servis alanlarında değil, işletme sistemi içerisinde bir bütün olarak üretim ve pazarlama ile ilgili diğer bütün faaliyetler de bulunur. Basit bir ifadeyle, işletme franchising’ini “akıl satmak” şeklinde tanımlamak mümkündür. Restoranlar, danışmanlık ve kiralama hizmetleri, oteller ve perakende satış mağazaları bu tür sınıflandırma içerisinde bulunur. İşletme sistemi franchising’inin gelişme hızı, son zamanlarda diğer franchising türlerine göre daha fazladır. İşletme sistemi franchising (Business Format Franchising) sözleşmesinde bulunan 4 temel faktör şunlardır;

Franchisor, elinde bulundurduğu bir markanın veya ismin kullanımı için Franchisee’ye izin verir.

Sözleşme süresince Franchisor, Franchisee’ye belirli hizmetlerde ve yardımda bulunur.

Franchisor’un franchisee üzerinde sözleşme boyunca devam edecek olan bir denetimi vardır.

Hizmete karşılık olan bedelin ödeme şekli yani Royalty’nin miktarı, periyodik ödemeler halinde belirlenir.

Franchise Nedir
Franchisee Bakımından Franchising Sisteminin Faydaları Nelerdir?
Franchising sisteminde, daha önce tecrübe edilmiş, başarısı ispat edilmiş ve tanınmış bir markayla beraber, işletme sistemine ait olan prosedürleri ve teknikleri kullanmak mümkündür.


Marka ile beraber Uluslararası veya Ulusal kaliteye ve standarda sahip olunur.

Bilinen markalar tarafından sağlanan devamlı müşteri ve iş yapma fırsatı doğar.

Franchise veren bir işletme, Franchisee’ye uzman personel desteği ve eğitim hizmetleri sağlar.

Kalifiye personel bulma, yetiştirme ve işe alma gibi konularda franchise veren bir işletmenin tekniklerinden yararlanılır.

Personel, ticari ve mali konularda verilen desteklerle, teknik işlevlere ağırlık verilir ve başarı şansı arttırılır.

Küçük işletmelerin karşılaşabileceği işletmecilik sorunları ve riskler, franchisor ile ortak hareket edilerek minimuma indirilebilir.

Franchise veren işletmelerin hukuk ve mali danışmanlarından yararlanmak mümkündür.

Franchisor’un devamlı olarak yaptığı geliştirme ve araştırma çabalarından yararlanmak mümkündür.

İşletmenin kurulacağı yerin belirlenmesinde ve kuruluş aşamasında bilimsel tekniklerin kullanılması mümkün olur.

İşletmenin kurulum aşamasında leasing gibi kaynaklardan finansal desteğin sağlanması mümkündür.

Tanıtım ve reklam masraflarından tasarruf sağlanır.

Franchising sistemi, girişimci kişinin yalnızlığını ortadan kaldırır ve kendi işini kurmanın ortaya çıkarttığı riskleri azaltır.

İşletmelerin muhasebe, standart yönetim, stoklama ve satış gibi fonksiyonları, franchising sisteminde mümkün olmaktadır.

Franchisor’a yapılan ödemeler, ilk etapta yeni bir işin yatırımından daha çok olmasına rağmen, tecrübe edilmemiş bir iş için yapılacak hata masraflarının toplamından daha azdır.

Franchising Nedir
Franchisee Bakımından Franchising Sisteminin Sakıncaları Nelerdir?
Franchisor’un belirleyeceği bazı kısıtlamalara ve kurallara uyma zorunluluğu ortaya çıkar.

Yaratıcılık yok olur.

Sözleşme yapılırken yeteri kadar araştırma yapılmaması sonucunda, karın büyük bir kısmı franchisor’a gider.

Sözleşmeye konu olan ürünün yaygın olarak kullanılması, giriş aidatlarını yükseltir.

Franchisor’dan alınması zorunlu olan bazı hizmet ve ürünler, piyasadan daha ucuza alınabilir.

Sözleşmede boşlukların olması halinde sistemin tamamen franchisor lehine çalışması mümkündür.

Franchisee’ye olan güvensizlik, sözleşme ile belirlenen imkan ve hakların sınırlı olmasına yol açar.

Franchising’in Uygulama Aşamaları Nasıl Gerçekleşir?
Öncelikle franchisor firma tarafından franchisee’ye tanıtım dosyası hazırlanmalıdır. Bu dosya, ana şirketle ilgili formdan ve bilgi paketinden oluşmaktadır. Franchisor’un franchisee’ye vermesi gereken 3 tane el kitabı mevcuttur; bunlardan ilki ana firma için operasyonu anlatan kitap, ikincisi franchisee’nin uyması gereken kuralların bulunduğu kitap ve sonuncusu da franchisee’ye işletmeyi nasıl yapacağına dair bütün bilgileri kapsayan işletmeyle ilgili bilgilerin yer aldığı kitaptır. Franchisee, birlikte hareket edeceği franchisor’u tercih ederken çok dikkatli olmak zorundadır, ayrıca mali ve kişisel bakımdan iyi analiz etmelidir. Bununla birlikte franchisor’da franchisee için bu tarz bir araştırma yapar. Tanıma aşaması karşılıklı olarak bittikten sonra, franchisee ile franchisor görüşmelere başlar.

Franchising BilgiBaba
Bir faaliyet bölgesi belirlenir ve bu bölge dikkate alınarak fizibilite çalışması başlatılır. Bu çalışmada gereken sermaye, ödeme şartları, yatırımın ne zaman geri amorti edileceği gibi hususlar belirtilir ve franchisee’ye sunulur. Çalışmanın sonucu, franchisee açısından bir karar aşamasıdır, karar verildikten sonra sözleşme imzalanır. Sözleşmenin imzalanması ile beraber franchisee’nin ödemeleri başlamalıdır. Her firma için değişiklik gösterebilen ödeme plaı sözleşme ekibine verilir ve bütün anlaşmaların ardından franchisee’nin birim hazırlığı başlar. Bu hazırlık, franchisee ve elemanlarının eğitimi ile mağazanın dekorasyonunu kapsamaktadır. Franchisorlar bu hazırlığı üstlenir ve anahtar teslim olarak gereken her şeyi hazırlar. Bu hazırlığın avantajı, maliyetlerin minimuma indirilmesi şeklinde ana şirketin hazırlıkları gerçekleştirmesi ve franchisee’ye yol gösterilmesidir. Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra franchisee’ye yardımcı olması için firmadan bir destek elemanı sağlanır ve işe başlanır.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.