Titan nedir? Titanlar kimlerdir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Mart 28, 2017

Titan nedir? Titanlar kimlerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Titan nedir? Titanlar kimlerdir?
Titanlar, Yunan mitolojisine göre dünyayı Altın Çağ’da yönetmiş güçlü tanrı ırkıdır. Titanların mitolojik hikayelerine birlikte göz atalım…

Yunan mitolojisinde önemli bir yeri olan Titanları tanımaya başlamadan önce, mitoloji hakkında çok kısa bilgi paylaşalım. Mitoloji, en geniş tanımıyla bir din veya bir halkın kültüründe tanrılar, kahramanlar, evren ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikimleridir. Mısır mitolojisi, Türk mitolojisi, Yunan mitolojisinde farklı ve benzer efsaneler vardır. Mitolojiler sonradan yazılı hale getirilmiştir.

Şimdi güçlü Titanlara gelelim.
Titan efsaneleri birçok kitaba, filme ve bilgisayar oyununa konu olmuştur.

Yunan mitolojisine göre, evreni oluşturan ilk varlıklar Titanların atalarıdır. Titanların evreni yönettiği çağ ise “altın çağ” olarak adlandırılır.

Yunan mitolojisine göre ilk başta Khaos vardı. Khaos’tan Gaia (toprak) çıktı, topraktan da gökyüzü, yani Uranus doğdu. Dolayısıyla Gaia toprağı, Uranus ise gökyüzünü temsil etmektedir.

Daha sonra Gaia ile Uranus evlenmiş, evliliklerinden ise 12 Titan doğmuştur. Bunların 6’sı dişi, 6’sı erkektir. Titanların en küçüğünün adı Kronos’tur.

On iki Titan vardır:

Kronos (Zaman):
Cronos ya da Kronos, Yunan mitolojisinde titanların başıdır. Babası Uranus ve annesi Gaia’dır.
Annesi Gaia’nın yardımıyla, babasını alt ederek Tartarus’un derinliklerine hapsetmiş ve kendisi başa geçmiştir. Kronus’un başta olduğu bu çağa Altın Çağ denir.
Kronus, babasını alt ettiği için aynı kaderi paylaşmaktan korkar ve doğar doğmaz çocuklarını yutar. Bunun tek istisnası Zeus’tur.
Eşi Rheia, çocukları Zeus’u korumak için Kronus’a Zeus yerine bir taş yedirir. Zeus büyüyene kadar İda Dağı’nda saklanır. Büyüdüğünde babasını yenmiş ve evreni yönetmeye başlamıştır.


Okeanos ( Okyanus):
Tüm tuzlu suları temsil eder.

Tethys (Yeraltı suları):
Deniz tanrıçası olan Tethys, Uranus ile Gaia’nın kızıdır. Okeanos’dan birçok çocuğu olmuştur. Antik çağda onun dünyadaki büyük nehirlerin (Nil nehri vb) annesi olduğuna inanılırdı.

Hyperion (Güneş): 
Işıktan sorumlu titan.

Theia (Görüntü ve değerli taşlar): 
Thia veya Thea diye de anılır. Altın, gümüş ve mücevherlerden sorumludur. Bir diğer sorumluluğu da aydınlıktır.

Koios: 
Zeka tanrısı. Kuzey kutbundan sorumludur.

Phoebe:
Ay ile ilişkilendirilen tanrıça. Karanlık ve gizem tanrıçası.

Bereket ve dağlık bölgeler tanrıçası. Üçüncü kuşak olimpos tanrıları Rhea’nın çocuklarıdır.

Mnemosyne:
Hafızadan sorumlu tanrıça, ayrıca ilham tanrıçalarının da annesi.

Themis: 
Yağmur tanrıçası. Adalet ve düzenden sorumludur. Ona yeteri kadar saygı gösterilmediğinde veya adaletsizlik yapıldığında, o sessiz kalır ve onun yerine Nemesis ceza verir.

Kriyus:
İsminden başka hakkında herhangi bir bilgi bulunmaz.

Lapetos:
Lapetos dikkati temsil eder.

Gaia:
Yeryüzü tanrıçasıdır. Doğayı temsil eder. Herşeyin kendisinden meydana geldiği “toprak ana”dır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder