Lale Devri nedir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Mart 28, 2017

Lale Devri nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Lale Devri nedir?
Lale Devri nedir? Dönemde yapılan yenilikler nelerdir?
Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında geçen süre Lale Devri olarak anılır.
Dönem, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir. Dönemin padişahı III. Ahmed, sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır. “Zevk ve sefa” devri olarak bilinir. Adını, o dönemde İstanbul’da yetiştirilen ve zamanla ünü dünyaya yayılan lale çiçeklerinden alır.

Lale Devri’nde yapılan yenilikler
Lale Devri aynı zamanda İstanbul’un onarılma devridir. Gerek batıda, gerek doğuda savaşların sona ermesi üzerine, iç kalkınmayla uğraşmaya biraz olsun imkan vardı. İstanbul köşklerle, konaklarla, yalılarla süsleniyordu.

Kağıthane’deki Saadabat, Hayrabat, Kasr-ı Cinan, Kasr-ı Neşat, Cisr-i Sürur, Tavanlı Köprü, Alibey Köprüsü’ndeki Hurremabat, Beşiktaş’taki Sadrazam Sarayı, Salacık’taki Şerefabat, Defterdar Burnu’ndaki Neşatabat köşkleri hep bu devirde yapıldı.

Boğaziçi, Üsküdar, Haliç köşklerle, yalılarla süslendi. Kağıthane Deresi’nin kıyılarına “cedvel-i sim” (gümüş cetveli) dedikleri mermer rıhtım yapıldı.lale devri

Bu bayındırlık işlerinin yanı sıra, bilim ve sanat alanlarında da canlılık başlamıştı.
İlk defa basımevi kurulmuş, kağıt fabrikası yapılmış, Türk çiniciliği kalkındırılmış, Doğu ve Batı dillerinden çeviri faaliyetlerine girilmiş, yeni okullar açılmıştı.


Dönemin sonu
Halkın büyük bir kısmı zor durumdayken İstanbul’da bazı devlet büyüklerinin rahat bir yaşam sürdürmeleri, eğlenceye düşkünlükleri huzursuzluklara sebep oluyordu.

İran Savaşı sırasında sultanın fethedilmiş kaleleri para karşılığı sattığı söylentisi üzerine halktan, sultanın sefere çıkması isteği gelmişti.

III. Ahmed, göstermelik bir sefer alayı düzenledi. Akşam olunca kayıklarla saraya geri döndü. Bu durumun anlaşılması bardağı taşıran son damla oldu.

Patrona Halil isimli bir yeniçeri bu durumdan memnun olmayan halkı da yanına katarak isyan çıkardı. İsyan sonucu Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idam edildi ve yakınları öldürüldü. Padişah III. Ahmed, tahttan indirildi ve yerine I. Mahmud getirildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder