Kütlenin Korunumu Kanunu - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Mart 17, 2017

Kütlenin Korunumu Kanunu

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Kütlenin Korunumu Kanunu
Kütlenin korunumu yasası nedir? Örnek sorular ve çözümleri hakkında bilgi
Kimya dersinin konularından olan kütlenin korunumu konusunda bu sayfamızda kısa öz bilgiler vereceğiz. Kütlenin korunumu yasası olarak bilinen kimya dersi konusunda önemli bilgileri ve yine kütlenin korunumu kanunu ile ilgili çözümlü örnekler de sizlerle bu sayfada paylaşılacaktır.

Kütlenin korunumu yasası nedir? Örnek sorular ve çözümleri hakkında bilgi
Kütlenin korunumu yasası nedir örneksorular ve çözümleri Kimya dersinin konularından olan kütlenin korunumu konusunda bu sayfamızda kısa öz bilgiler vereceğiz. Kütlenin korunumu yasası olarak bilinen kimya dersi konusunda önemli bilgileri ve yine kütlenin korunumu kanunu ile ilgili çözümlü örnekler de sizlerle bu sayfada paylaşılacaktır.

Değerli öğrenciler kütlenin korunumu yasası ile ilgili çözemediğiniz soru olursa veya merak ettiğiniz bir bilgi olursa bu sayfanın altındaki yorum kısmından yada iletişim kısmından bize ulaştırabilirsiniz.

Şimdi kütlenin korunumu yasası kanunu ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz.
Kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütlesi kadar kütlede çıkan ürün olmasına kütlenin korunumu kanunu denir. Fiziksel tepkimeler sonucunda da Kimyasal tepkimeler sonucunda da kütlenin korunumu yasası geçerlidir. (Erime, donma, buharlaşma vb.)

Örnek Sorular ve Çözümleri

ÖRNEK 1
Magnezyumun tümü 100 gr sülfürik asit ile tepkimeye giriyor.Oluşan magnezyum sülfatın kütlesi 122 gr ve açığa çıkan hidrojenin kütlesi ise 4 gr olduğuna göre kullanılan magnezyum kaç gramdır.

Magnezyumun kütlesi+Sülfürik Asidin kütlesi=Magnezyumun sülfatın kütlesi+Hidrojenin kütlesi

? + 100 gr = 122 gr + 4 gr ?

Kütlenin korunumu kanununa göre;
Magnezyumun kütlesi+100=122+4
Magnezyumun kütlesi=26 gr dır.

ÖRNEK 2
1,2 Gr Magnezyumun Oksijen İle Birleşmesinden 2 Gr Magnezyum Oksit Oluşuyor. Buna Göre, Magnezyum Oksit Bileşiğinde Magnezyumun Oksijene Kütlece Oranı Nedir ?

Kütlenin Korunumu İlkesine Göre ,
1,2 + Oksijenin Kütlesi = 2
Oksijenin Kütlesi = 0,8 Gramdır
Buna Göre :
Mg / O = 1,2 / 0,8 = 3/2

ÖRNEK 3
Kalsiyum Bromürün Kütlece 1/5'i Kalsiyumdur. 80 Gr Bromla Kaç Gram Kalsiyum Tepkimeye Girer ?
Bileşiğin 1/5 ' i Kalsiyum İse 4/5' i Brom Olmalıdır.Öyleyse ;
4 Gram Brom İle 1 Gram Kalsiyum Birleşirse
80 Gram Brom İle X Gram Kalsiyum Birleşir
X = 20 Gram Kalsiyum

ÖRNEK 4
Fe3O4 Bileşiğinde Kütlece Birleşme Fe / O Oranı 21 / 8 Dir. Buna Göre 4.2 Gram Fe Yeterli Miktarda Oksijen İle Kaç Gram Fe3O4 Oluşur?
21 Gram Fe Nin 8 Gram Oksijenle Artansız Tepkimesinden 29 Gr Fe3O4 Bileşiği Elde Edilir.
21 Gram F'den 29 Gram Fe3O4 Elde Edilirse
4.2 Gram F'den X Gram Fe3O4 Elde Edilir
X = 5,8 Gram Fe3O4 Elde Edilir

ÖRNEK 5
Bakır Ve Oksijenden Oluşan Bir Bileşiğin %20 Si Oksijendir.Buna Göre
Bu Bileşiği Oluşturmak Üzere 40 Gram Bakır İle 30 Gram Oksijen Reaksiyona Sokulduğunda Hangi Maddeden Kaç Gram Artar ?
Bileşiğin %20 Si Yani 1/5 İ Oksijen 4/5 i Cu Dur. Yani Kütlece Birleşme Oranı 1/4 Dür.
4 Gram Cu İle 1 Gram Oksijen Artansız Tepkime Vermektedir. 40 Gram Cu İçin Gerekli Olan Oksijen Bulunmaktadır.
4 Gram Cu İle 1 Gram O Birleşirse
40 Gram Cu İl x Gram O Birleşir
X = 10 Gram O İle Birleşir
Oksijen Başta 30 Gram Alındığından 20 Gram Oksijen Artar .

ÖRNEK 6
XY3 Gazının 6.8 Gramının Tamamı Ayrıştığında 1,2 Gran Y2 Gazı Elde Ediliyor. Buna Göre , XY3 Bileşiğinin Kütlece Birleşme Oranı Nedir ?
XY3 Bileşiği X Ve Y Elementlerinden Oluşmaktadır. 6,8 Gram XY3 Ayrıştığında 1,2 Gram Y2 Gazı Elde Edilirse 5,6 Gramda X Elde Edilir.
6,8 Gram XY3 Bileşiğinde 5,6 X ve 1.2 Gram Y Vardır. Elementlerin Kütlece Birleşme Oranları ;
X/Y = 5,6 / 1,2 = 14 /3
Kütlenin Korunumu Konu Anlatımı, Kütlenin Korunumu Kanunu, Lavoisier Kanunu nedir, Mol Kütleleri nedir

Kütlenin Korunumu
Bir kimyasal tepkimede pratik olarak tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Ancak gerçekte tepkime sonunda bir miktar kütle enerjiye dönüşür. Fakat bu kütle oldukça az olduğundan ihmal edilir.

Ca + Br2= CaBr2
40g + 160g= 200g
20g + 80g= 100g
10g + 40g= 50g
5g + 20g= 25g
1g + 4g= 5g
2g + 8g= 10g

Bir kimyasal tepkimede atom cinsi ve sayısı kesinlikle korunur. Elementlerin mol - atom sayıları kesinlikle korunur. Kütle kesinlikle korunur. Enerji kesinlikle korunmaz. Kimyasal özellikler kesinlikle korunmaz. Mol sayısı korunabilirde korunmayabilirde. Molekül sayısı, basınç ve hacim tepkimenin cinsine maddelerin yapısına ve ortamın şartlarına göre korunabilir de korunmayabilirde

N2(gaz)+3H2(gaz)
2NH3(gaz) + ısı
Atom Cinsi ve Sayısı
2 tane N atomu + 6 tane H atomu
Kütle
28g. + 6 gram= 34g.
Mol – atom sayısı
2 mol-atom
Azot + 6 mol-atom
hidrojen
2 mol-atom N
6 mol-atom H
Enerji + 22 Kkal
Mol sayısı 1 mol N2 + 3 mol H2= 2 mol NH3

Molekül sayısı
1 tane N2 molekülü + 3 tane H2 molekülü= 2 tane NH3 molekülü
Basınç (V,Tsabit) P atm + 3 P atm= 2P atm
Hacim (P,Tsabit) 1 Litre + 3 Litre= 2 Litre
H2 (gaz) + I2 (gaz)= 2 HI (gaz)
Atom cinsi ve sayısı: 2 tane H atomu + 2 tane I atomu= 2 tane H atomu
Kütle: 2 gram + 254 gram= 256 gram
Mol – atom sayısı: 2 mol-atom hidrojen + 2 mol-atom İyot= 2 mol-atom Hidrojen, 2 mol-atom İyot
Mol sayısı: 1 mol H2 + 1 mol I2= 2 mol HI
Molekül sayısı: 1 tane H2 molekülü + 1 tane I2 molekülü= 2 tane HI molekülü
Basınç (V,Tsabit): 1 atm + 1 atm= 2 atm
Hacim (P,Tsabit): 1 litre + 1 litre= 2 litre
C (katı) + O2 (gaz)= CO2 (gaz)
Atom cinsi ve sayısı= 1 tane C atomu + 2 tane O atomu= 1 tane C atomu, 2 tane O atomu

Kütle 12 gram + 32 gram= 44 gram
Mol – atom sayısı= 1 mol atom C + 2 mol atom O, 1 mol atom C, 2 mol atom O
Enerji= Mol sayısı 1 mol + 1 mol= 1 mol
Molekül sayısı= + 1 tane O2 molekülü= 1 tane CO2 molekülü, Basınç (V,Tsabit) + P atm= P atm, Hacim (P,Tsabit) + V Litre= V Litre

SABİT ORANLAR YASASI (PROUST YASASI)
Bir bileşikteki elementlerin, kütlelerinin oranı, kütlece yüzde bileşimi sabittir.

Örn; Al=27, S=32 olduğuna göre Al2S3 bileşiğinde:
Mol sayıları oranı : nAl = 2 Kütleleri oranı : mAl = 2.27 = 9 ‘dır.
nS = 3 mS = 3.32 16
9 gram Al + 16 gram S = 25 gram bileşik oluşturur.
25 gram bileşikte 9 gram Al, 16 gram S vardır.
100 gram bileşikte 36 gram Al, 644 gram S vardır.
Bileşikte kütlece %36 Al, %64 S vardır.

KATLI ORANLAR YASASI (DALTON YASASI)
İki element aralarında iki bileşik oluşturuyorsa, bu elementlerden birinin sabit miktarları ile birleşen diğer elementin değişen miktarları arasında basit bir oran vardır.

Örn; NO2 – N2O4 bileşik çiftinde:
Aynı miktar N ile birleşen O kütleleri arasında.
2/ NO2 = N2O4 = 4
1/ N2O5 = N2O5 5
Aynı miktar O ile birleşen N kütleleri arasında

HACİM ORANLARI YASASI (GAY – LUSSAC YASASI)
a) Kimyasal bir tepkimeye giren gazlarla, tepkimede oluşan gaz halindeki ürünlerin aynı koşullarda (aynı sıcaklık ve basınç) hacimleri arasında sabit bir oran vardır.
b) Aynı koşullarda gazların hacimleri mol sayıları ile doğru orantılıdır.

Örn; H2(g) + Cl2(g) ® 2HCl(g) tepkimesine göre, 1 mol H2 1 mol Cl2 ile birleşerek 2 mol HCl oluşturur.Hacimler mol sayıları ile doğru orantılı olduğundan, aynı olayı anlatmak için “1 hacim H2 gazı, 1 hacim Cl2 gazı ile birleşerek eşit koşullarda 2 hacim HCl gazı oluşturur.” İfadesi de kullanılabilir.

Aynı şekilde, N2(g) + 3H2(g) ® 2NH3(g) tepkimesine göre 1 hacim azot gazı 3 hacim hidrojen gazı ile birleşerek eşit koşullarda 2 hacim NH3 gazını oluşturur diyebiliriz.

İyonlaşma enerjisi
Bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli olan enerjidir.bu enerji her atomda aynı değildir.örneğin helyum atomundan bir elektron koparmak için en büyük enerjiyi vermeniz gerekir(helyum iyonlaşma enerjisi en büyük olan atomdur.).bir atomun iyonlaşma enerjisi demek onun kimyasal tepkimeye girme isteği demektir.Bu nedenle soygazlar çok nadir tepkime yaparlar.Eğer bir atomun iyonlaşma enerjisi büyükse o atomu kimtasal tepkimeye sokmak da o kadar zordur.zaten atomlar değerlik orbitallerini doldurmak için kimyasal tepkimeye girerler.Değerlik orbitalleri dolu olan bir atomu kimyasal tepkimeye sokmak demek ondan elektron koparmak demektir bu nedenle değerlik elktronları dolu olan atomlar çok nadir tepkimeye girerler.

Molar Hacim (Gazlar İçin)
0°C derecede 1 atm basınç altında deniz seviyesindeki koşula normal şartlar denir.Normal şartlar altında 1 mol gazın hacmi 22,4 lt dir.yani 6,02*1023 atomdur.

Mol Kütleleri
Her atom belli sayıda proton ve belli sayıda nötron içerir. Nötron ve proton kütleleri birbirrine yakın olduğu için her elementin mol kütlesi bulunur.


İzotop atomlar nedeniyle her atomun mol kütlesi sabit değildir(ama bu fark o kadar küçüktür ki dikate alınmaz.). Örneğin C yani karbon atomunun 1 molü 12g gelmektedir.hidrojen atomunun 1 molü 1g gelmektedir.Nerdeyse her atomda nötron ve proton sayısı eşittir. Ama kütlelere baktığımızda bunun eşit olmadığını görüyoruz.Örneğin bildiğimiz demir (Fe)simgeli elementin atom numarası 26 dır.Yani 26 tane proton içerir.Ama nötron sayısı her demir atomu için sabit değildir. Fakat demir atomunun kütle numarası 55,85 dir.26 nın iki katı 52 dir.Burda 3,85 likbir fak oluşur.Buda bazı atomların 1 yane fazla nötron içerdiğini gösterir.Bunların yüzdeliğiyle atomun doğadaki kütlesi yani ortalama kütlesi bulunur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder