Kimyasal Tür Nedir?

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Kimyasal Tür Nedir?
KİMYASAL TÜRLER : Atomlar, moleküller, iyonlar ve serbest radikaller kimyasal tür olarak adlandırılır. İki ya da daha fazla kimyasal tür (aynı veya farklı olabilirler.) biraraya gelerek yeni kimyasal türler oluşturur. Bunun nedeni, kimyasal türlerin kararlı olabilmek için daha düşük enerjili durumu tercih etmesidir. Örneğin, 1H atomu tek elektrona sahip olduğu için kararsız ve 

Kimyasal tür : Bir maddenin özelliklere sahip en küçük yapısına kimyasal tür denir
Kimyasal türler 4 ' e ayrılır
1)Atom
2)Molekül
3)İyon
4)Radikal

Kimyasal türler arası etkileşimde 2'e ayrılır
1)Güçlü Etkileşimler
2)Zayıf Etkileşimler

Güçlü Etkileşimler :Kimyasal türleri ayrıştırmak için gerekli enerji 40 kJ/mol veya daha yüksek ise türler arasında bağ oluştuğu kabul edilir ve bu etkileşimlere güçlü etkileşimler denir

Zayıf Etkileşimler:  Kimyasal türleri ayrıştırmak için gerekli enerji 40 kJ/mol’den daha düşük ise bu etkileşimlere zayıf etkileşimler denir

Kimyasal Tür Nedir?
KİMYASAL TÜRLER :
Atomlar, moleküller, iyonlar ve serbest radikaller kimyasal tür olarak adlandırılır. İki ya da daha fazla kimyasal tür (aynı veya farklı olabilirler.) biraraya gelerek yeni kimyasal türler oluşturur. Bunun nedeni, kimyasal türlerin kararlı olabilmek için daha düşük enerjili durumu tercih etmesidir. Örneğin, 1H atomu tek elektrona sahip olduğu için kararsız ve yüksek enerjilidir. Başka bir 1H atomu ile H2 molekülünü oluşturarak hem kararlı hem de daha düşük enerjili duruma gelir.

a. Atomlar
Bir elementin tüm özelliklerini gösteren en küçük yapı taşına atom denir. Semboller ile gösterilirler. Örneğin, H, Na, O, Fe, He vb.

Soygazlar, en dış katmanlarında maksimum sayıda elektron bulundurdukları için kararlıdır ve doğada atom halinde bulunurlar. Soygazlar, He hariç, değerlik elektron sayıları sekiz (8)’dir. Yani son yörüngelerinde sekiz (8) elektron bulundururlar. He ise iki (2) elektron bulundurur. Atomlar bağ yapacakları zaman, elektron alış-verişi ya da elektron ortaklaşması yaparak son katmanlarındaki elektron sayılarını soygaz düzenine ulaştırmaya çalışırlar. Son katmandaki elektron sayısını ikiye (He düzeni) tamamlama isteğine dublet, sekize tamamlama isteğine oktet kuralı adı verilir.

b. Moleküller
Değerlik elektron sayıları soygaz düzeninde olmayan ametal atomları kararsızdır ve doğada tek olarak bulunmazlar. Kararlı yapıya ulaşabilmek için birbirleriyle ya da başka kimyasal türlerle etkileşirler. Bu etkileşimler sonucunda moleküller oluşur.

c. İyonlar 
Elementler birbirleri ile bileşik oluştururken elektron alış-verişi sonucu artı (+) ya da (–) yük kazanır. Yüklü atom ya da atom gruplarına iyon, artı (+) yüklü iyonlara katyon, eksi (–) yüklü iyonlara anyon denir.

d. Radikaller
Oktetini ya da dubletini tamamlamamış gibi bir veya daha fazla ortaklaşmamış elektronu bulunan kimyasal türlere serbest radikaller denir.

-Radikaller yüksek enerjili ve kararsız ara ürünlerdir.
-Serbest radikaller dimerleşerek (aynı cinsten iki taneciğin birbirine bağlanması) kararlı molekülleri oluştururlar.

Bazı moleküller ayrışarak radikal atom veya moleküller oluşturabilirler.

LEWİS ELEKTRON NOKTA GÖSTERİMİ 
Atomlar, bağ oluşturmak üzere biraraya geldikleri zaman, çekirdeklerine en uzakta bulunan elektronları etkileşirler. Dolayısıyla, bağlanma için bir atomun en dış katmanındaki elektronları önemlidir. Atomun en dış katmanındaki elektronlarına değerlik elektronları denir.

A grubu elementlerinin değerlik elektron sayısı grup numarasına eşittir.

– Lewis yapıları yazılırken element sembolünün çevresine değerlik elektron sayısı kadar nokta konur. Noktalar sembolün dört tarafına teker teker yerleştirilir. Eğer dörtten fazla değerlik elektronu varsa noktalar ikişerli olacak şekilde eşleştirilir.

KİMYASAL BAĞLARIN OLUŞUM MEKANİZMASI 
Kimyasal türler arasındaki etkileşimi, atomların çekirdeği ve bu çekirdeğe en uzakta bulunan elektronlar sağlar. Zıt yüklü tanecikler arasında elektrostatik çekme kuvveti, aynı tür yüklü tanecikler arasında ise elektrostatik itme kuvvetleri oluşur. Birbirinden çok uzakta bulunan iki bağımsız kimyasal tür, birbirlerine yaklaştığında, türlerin elektron bulutları ve çekirdekleri arasında çeşitli elektrostatik etkileşimler oluşur. Bu elektrostatik etkileşimler,

Çekme kuvvetlerinin itme kuvvetlerine aşırı baskın olduğu durumlarda güçlü etkileşim oluşur. Güçlü etkileşimlere kimyasal bağ denir. Çekme kuvvetleri ile itme kuvvetleri arasındaki farkın küçük olduğu durumlarda zayıf etkileşimler meydana gelir. Zayıf etkileşimlere fiziksel bağ denir.

KİMYASAL TÜRLER
Atom, molekül, iyon ve radikaller birbirlerinden farklı yapıda olup kimyasal türler olarak adlandırılırlar.
Atom: Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimine atom denir.
olekül: Aynı ya da farklı en az iki atomun kimyasal bağlarla bağlanarak oluşturdukları atomlar grubuna molekül denir.

İyon: Pozitif ya da negatif yüklü atom ya da atom grubuna iyon denir. Pozitif yüklü iyonlara katyon, negatif yüklü iyonlara anyon denir.

Radikal: Eşleşmemiş elektron bulunduran molekül parçacığına radikal denir. Radikaller eşleşmemiş elektrondan dolayı çok aktif özellik gösterirler. 


Bağ Enerjisi:
Kimyasal türler arasında aynı zamanda var olan itme ve çekme kuvvetleri bu türler arasında bağ oluşmasına sebep olurlar.

Çekme kuvvetlerinin aşırı baskın olduğu durumlarda güçlü etkileşimler (kimyasal bağlar) olurken, çekme ve itme arasındaki farkın küçük olduğu durumlarda daha zayıf etkileşimler (fiziksel bağlar) oluşur.

Bağ oluşurken enerji açığa çıkar, bağı kırmak için de enerjiye ihtiyaç vardır. Bağ oluşumu sırasında açığa çıkan enerji ile bağı kırmak için verilmesi gereken enerji birbirine eşittir ve bu enerjiye bağ enerjisi denir.

Bağ enerjisi ne kadar büyükse o bağ o derece sağlamdır. Bağ enerjisi 40 kj/mol veya daha büyük olan bağlar kimyasal bağ olarak kabul edilir. 

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.