Kimyasal Tür Nedir?

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Kimyasal Tür Nedir?
KİMYASAL TÜRLER : Atomlar, moleküller, iyonlar ve serbest radikaller kimyasal tür olarak adlandırılır. İki ya da daha fazla kimyasal tür (aynı veya farklı olabilirler.) biraraya gelerek yeni kimyasal türler oluşturur. Bunun nedeni, kimyasal türlerin kararlı olabilmek için daha düşük enerjili durumu tercih etmesidir. Örneğin, 1H atomu tek elektrona sahip olduğu için kararsız ve 

Kimyasal tür : Bir maddenin özelliklere sahip en küçük yapısına kimyasal tür denir
Kimyasal türler 4 ' e ayrılır
1)Atom
2)Molekül
3)İyon
4)Radikal

Kimyasal türler arası etkileşimde 2'e ayrılır
1)Güçlü Etkileşimler
2)Zayıf Etkileşimler

Güçlü Etkileşimler :Kimyasal türleri ayrıştırmak için gerekli enerji 40 kJ/mol veya daha yüksek ise türler arasında bağ oluştuğu kabul edilir ve bu etkileşimlere güçlü etkileşimler denir

Zayıf Etkileşimler:  Kimyasal türleri ayrıştırmak için gerekli enerji 40 kJ/mol’den daha düşük ise bu etkileşimlere zayıf etkileşimler denir

Kimyasal Tür Nedir?
KİMYASAL TÜRLER :
Atomlar, moleküller, iyonlar ve serbest radikaller kimyasal tür olarak adlandırılır. İki ya da daha fazla kimyasal tür (aynı veya farklı olabilirler.) biraraya gelerek yeni kimyasal türler oluşturur. Bunun nedeni, kimyasal türlerin kararlı olabilmek için daha düşük enerjili durumu tercih etmesidir. Örneğin, 1H atomu tek elektrona sahip olduğu için kararsız ve yüksek enerjilidir. Başka bir 1H atomu ile H2 molekülünü oluşturarak hem kararlı hem de daha düşük enerjili duruma gelir.

a. Atomlar
Bir elementin tüm özelliklerini gösteren en küçük yapı taşına atom denir. Semboller ile gösterilirler. Örneğin, H, Na, O, Fe, He vb.

Soygazlar, en dış katmanlarında maksimum sayıda elektron bulundurdukları için kararlıdır ve doğada atom halinde bulunurlar. Soygazlar, He hariç, değerlik elektron sayıları sekiz (8)’dir. Yani son yörüngelerinde sekiz (8) elektron bulundururlar. He ise iki (2) elektron bulundurur. Atomlar bağ yapacakları zaman, elektron alış-verişi ya da elektron ortaklaşması yaparak son katmanlarındaki elektron sayılarını soygaz düzenine ulaştırmaya çalışırlar. Son katmandaki elektron sayısını ikiye (He düzeni) tamamlama isteğine dublet, sekize tamamlama isteğine oktet kuralı adı verilir.

b. Moleküller
Değerlik elektron sayıları soygaz düzeninde olmayan ametal atomları kararsızdır ve doğada tek olarak bulunmazlar. Kararlı yapıya ulaşabilmek için birbirleriyle ya da başka kimyasal türlerle etkileşirler. Bu etkileşimler sonucunda moleküller oluşur.

c. İyonlar 
Elementler birbirleri ile bileşik oluştururken elektron alış-verişi sonucu artı (+) ya da (–) yük kazanır. Yüklü atom ya da atom gruplarına iyon, artı (+) yüklü iyonlara katyon, eksi (–) yüklü iyonlara anyon denir.

d. Radikaller
Oktetini ya da dubletini tamamlamamış gibi bir veya daha fazla ortaklaşmamış elektronu bulunan kimyasal türlere serbest radikaller denir.

-Radikaller yüksek enerjili ve kararsız ara ürünlerdir.
-Serbest radikaller dimerleşerek (aynı cinsten iki taneciğin birbirine bağlanması) kararlı molekülleri oluştururlar.

Bazı moleküller ayrışarak radikal atom veya moleküller oluşturabilirler.

LEWİS ELEKTRON NOKTA GÖSTERİMİ 
Atomlar, bağ oluşturmak üzere biraraya geldikleri zaman, çekirdeklerine en uzakta bulunan elektronları etkileşirler. Dolayısıyla, bağlanma için bir atomun en dış katmanındaki elektronları önemlidir. Atomun en dış katmanındaki elektronlarına değerlik elektronları denir.

A grubu elementlerinin değerlik elektron sayısı grup numarasına eşittir.

– Lewis yapıları yazılırken element sembolünün çevresine değerlik elektron sayısı kadar nokta konur. Noktalar sembolün dört tarafına teker teker yerleştirilir. Eğer dörtten fazla değerlik elektronu varsa noktalar ikişerli olacak şekilde eşleştirilir.

KİMYASAL BAĞLARIN OLUŞUM MEKANİZMASI 
Kimyasal türler arasındaki etkileşimi, atomların çekirdeği ve bu çekirdeğe en uzakta bulunan elektronlar sağlar. Zıt yüklü tanecikler arasında elektrostatik çekme kuvveti, aynı tür yüklü tanecikler arasında ise elektrostatik itme kuvvetleri oluşur. Birbirinden çok uzakta bulunan iki bağımsız kimyasal tür, birbirlerine yaklaştığında, türlerin elektron bulutları ve çekirdekleri arasında çeşitli elektrostatik etkileşimler oluşur. Bu elektrostatik etkileşimler,

Çekme kuvvetlerinin itme kuvvetlerine aşırı baskın olduğu durumlarda güçlü etkileşim oluşur. Güçlü etkileşimlere kimyasal bağ denir. Çekme kuvvetleri ile itme kuvvetleri arasındaki farkın küçük olduğu durumlarda zayıf etkileşimler meydana gelir. Zayıf etkileşimlere fiziksel bağ denir.

KİMYASAL TÜRLER
Atom, molekül, iyon ve radikaller birbirlerinden farklı yapıda olup kimyasal türler olarak adlandırılırlar.
Atom: Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimine atom denir.
olekül: Aynı ya da farklı en az iki atomun kimyasal bağlarla bağlanarak oluşturdukları atomlar grubuna molekül denir.

İyon: Pozitif ya da negatif yüklü atom ya da atom grubuna iyon denir. Pozitif yüklü iyonlara katyon, negatif yüklü iyonlara anyon denir.

Radikal: Eşleşmemiş elektron bulunduran molekül parçacığına radikal denir. Radikaller eşleşmemiş elektrondan dolayı çok aktif özellik gösterirler. 


Bağ Enerjisi:
Kimyasal türler arasında aynı zamanda var olan itme ve çekme kuvvetleri bu türler arasında bağ oluşmasına sebep olurlar.

Çekme kuvvetlerinin aşırı baskın olduğu durumlarda güçlü etkileşimler (kimyasal bağlar) olurken, çekme ve itme arasındaki farkın küçük olduğu durumlarda daha zayıf etkileşimler (fiziksel bağlar) oluşur.

Bağ oluşurken enerji açığa çıkar, bağı kırmak için de enerjiye ihtiyaç vardır. Bağ oluşumu sırasında açığa çıkan enerji ile bağı kırmak için verilmesi gereken enerji birbirine eşittir ve bu enerjiye bağ enerjisi denir.

Bağ enerjisi ne kadar büyükse o bağ o derece sağlamdır. Bağ enerjisi 40 kj/mol veya daha büyük olan bağlar kimyasal bağ olarak kabul edilir. 

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.