İyonlaşma Enerjisi - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Mart 19, 2017

İyonlaşma Enerjisi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
İyonlaşma Enerjisi
İyonlaşma enerjisi, gaz halindeki bir atomun son temel enerji seviyesindeki çekirdek tarafından en az kuvvetle çekilen bir elektronu koparmak için verilmesi gereken en az enerji miktarıdır. Elementlerin elektron alış verişi sonucu oluşturdukları katyon ve anyonların oluşturduğu tepkimelerdir.Asitlerin iyonlaşması demek, kendini oluşturan (+) ve (-) yüklü iyonlarına ayrışması demektir.Asitler, saf haldeyken elektrik akımını iletemeyip sadece suda çözündüklerinde elektrik akımını iletebilirler. (Asitlerin elektrik akımını iletebilmesi için iyonlaşması gerekir. Çünkü çözeltilerde elektrik akımının iletilmesini (+) ve (-) yüklü iyonlar sağlar.) Mesela;

• HCl (suda)(aq) → H+ + Cl-
HCl + H2O → (H3O)+ + Cl- gibi
Bazların iyonlaşması demek, kendini oluşturan (+) ve (�) yüklü iyonlarına ayrışması demektir
1. iyonlaşma enerjisi, 2. iyonlaşma enerjisinden daima daha azdır. Yani bir sonraki elektronu koparmak için daha fazla enerji gerekir. Nötr hâldeki bir atomun son katmanındaki bir elektronu koparmak için harcanan enerji, 1. iyonlaşma enerjisidir. İlk elektron koparıldıktan sonra ikinci elektron için, yani +1 iyonunu +2 yapmak için gereken enerji ise 2. iyonlaşma enerjisidir.

İyonlaşma enerjisine etki eden faktörler[değiştir | kaynağı değiştir]

Değerlilik elektron sayısı

Temel enerji seviye sayısı

Elektron alışverişi

Elektron ilgisi

Gaz halde bulunan nötr bir atomdan bir elektron uzaklaştırmak için gereken enerjiye iyonlaşma enerjisi denir.

Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerji birinci iyonlaşma enerjisidir.(İE1)

+1 yüklü iyondan ikinci elektronu koparmak için gereken enerji ikinci iyonlaşma enerjisidir.(İE2)

Bir sonraki iyonlaşma enerjisi her zaman öncekinden daha büyüktür

Aynı grupta, yörünge sayıları arttıkça, elektronun çekirdek tarafından çekimi azalacağından, iyonlaşma enerjileri azalır.

Element Atom yarıçapı(pm) IE1(kj/mol)

Li 152 520,2

Na 186 495,8

K 227 418,8

Rb 248 403

Cs 265 375,7


Periyodik çizelgede bir periyot boyunca, soldan sağa doğru gidildiğinde elementlerin birinci iyonlaşma enerjileri genel olarak artar.

Metal atomları, ametal atomlarına kıyasla, daha düşük iyonlaşma enerjisine sahiptirler.

3A grubunun 1.iyonlaşma enerjisi 2A grubundan küçüktür.

4Be 1s2 2s2

dolu orbital (kararlı)

5B 1s2 2s2 2p1

yarı dolu orbital (yarı kararlı)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder