İyonik Bileşiklerde Adlandırma

Düzenle
İyonik Bileşiklerde Adlandırma
İyonik bağlı bileşiklerde adlandırma yapılabilmesi için öncelikle bileşikteki element ve iyon kökleri tespit edilmelidir. Buna göre isimlendirme;

1) Metal- Ametal Bileşikleri; Metalin adı+ametalin adı+ür eki
(O²⁻(oksit) , S²⁻(sülfür) ve N²⁻(nitrür))
Örnek; NaF = Sodyum florür
CaI₂ = Kalsiyum iyodür
MgS= Magnezyum sülfür
KCl = Potasyum İyodür
AlCl₃=Alüminyum klorür
KF=Potasyum florür
Li₃N = Lityum nitrür
MgO = Magnezyum oksit

2) Metal-Kök bileşikleri; Metalin adı+ Kökün adı
Örnek;
NaCN=Sodyum siyanür
NaClO=Sodyum hipoklorit
K₂CO₃=Potasyum karbonat
MgSO₄=Magnezyum sülfat
Ba₃(PO₄)₂=Baryum fosfat

3) Kök-kök bileşikleri; Kökün adı+Kökün adı
Örnek;
NH₄NO₃=Amonyum nitrat
(NH₄)₂SO₄=Amonyum sülfat
NH₄CN=Amonyum siyanür
NH₄MnO₄=Amonyum permanganat

4) Kök-Ametal bileşikleri; Kök adı+Ametal adı+ür eki
Örnek;
NH₄F=Amonyum florür
NH₄Cl=Amonyum klorür
(NH₄)₂S=Amonyum sülfür
(NH₄)₃P=Amonyum fosfür

5)Bir metal birden fazla yükseltgenme basamağı alabiliyorsa isimlendirme esnasında metalin değerliği adının yanına parantez içerisinde ve romen rakamlarıyla yazılır.
Örnek;
FeI₂=Demir(II) klorür
FeO=Demir(II) oksit
FeCl₃= Demir(III) klorür
CuS=Bakır(II)sülfür
Cu₂S=Bakır(I)sülfür

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI
1.METAL-AMETAL BİL. İSİMLENDİRİLMESİ
METALİN ADI + AMETALİN ADI + ÜR
· Ametal Oksijen ise oksit şeklinde isimlendirme yapılır.
· A metal hidrojen ise hidrür, azot ise nitrür, kükürt ise sülfür diye okunur.

Not:Farklı degerlik alabilen metal bileşikleri isimlendirilirken metalin o bileşikte aldığı değerlik belirtilmelidir.

Ba+2 Br– ®BaBr2 ®Baryum bromür, Al+3 S-2 ®Al2S3 ® Aliminyum sülfür
Na+1 O-2 ®Na2O ®Sodyum oksit Fe+ 2 Cl– ®FeCl2 ® Demir (II) klorür
Fe+3 Cl- ®FeCl3 ®Demir (III) klorür Fe+2 O-2 ®FeO ® Demir (II) Oksit
Pb+2 O-2 ®PbO ®Kurşun (II) Oksit Mn+4 O-2 ®MnO2 ®Mangan(IV) oksit

ÖRNEK:
CaF2 : Kalsiyum Florür NaCl : Sodyum Klorür
AlBr3 : Alüminyum Bromür MgI2 : Magnezyum İyodür
NOT: Eğer anyon halojen değilse, isimlendirme diğer anyonların ismiyle biter.
CaH2 : Kalsiyum Hidrür Ca2C : Kalsiyum Karbür
Ca3N2 :Kalsiyum Nitrür Ca3P2 : Kalsiyum Fosfür
CaO : Kalsiyum Oksit CaS : Kalsiyum Sülfür

Eğer metal değişik değerlik alabiliyorsa;
METALİN ADI +METALİN YÜKÜ+ AMETALİN ADI + ÜR şeklinde isimlendirilir.
CuCl : Bakır –I-klorür CuCl2 : Bakır –II-klorür
FeO emir –II-oksit Fe2O3 emir –III-oksit

2.METAL-KÖK BİL. İSİMLENDİRİLMESİ
METALİN ADI + KÖKÜN ADI
ÖRNEK:
CaSO4 : Kalsiyum Sülfat NaNO3 : Sodyum Nitrat
AlPO4 : Alüminyum Fosfat Mg(ClO3)2: Magnezyum Klorat
CaCr2O7 : Kalsiyum di Kromat CaCO3 : Kalsiyum Karbonat
FeSO4 : Demir-II- Sülfat Fe2(SO4)3 : Demir-III- Sülfat

3. KÖK –KÖK BİL. İSİMLENDİRİLMESİ
KÖKÜN ADI+ KÖKÜN ADI 
ÖRNEK:
NH4NO3 : Amonyum Nitrat (NH4)3 PO4 : Amonyum Fosfat
(NH4)2SO4 : Amnyum Sülfat NH4ClO3 : Amonyum klorat

4. KÖK - AMETAL BİL. İSİMLENDİRİLMESİ
KÖKÜN ADI + AMETAL ADI 
ÖRNEK:
NH4Cl : Amonyum Klorür NH4 )2S : Amonyum Sülfür
(NH4)3N : Amonyum Nitrür (NH4)3P : Amonyum Fosfür

5. AMETAL -AMETAL BİL. İSİMLENDİRİLMESİ
SAYI EKİ + ELEMENT ADI + SAYI EKİ + ELEMENT ADI + ÜR
ÖRNEK:
NO :Azot Monoksit N2O :Di Azot Monoksit
NO2 : Azot Di Oksit N2O4 : Di Azot Tetra Oksit
N2O5 : Di Azot Penta Oksit OF2 Oksijen Di Florür:
SF6 : Kükürt Hekza Florür ClF7 : Klor Hepta Florür

1: Mono 2:Di 3:Tiri 4:Tetra 5:Penta 6:Hekza 7:Hepta 8:Okta 9: Nona 10:Deka

6.HİFDRATLI BİLEŞİKLERİN İSİMLENDİRİLMESİ:
BİLEŞİĞİN ADI+ RAKAM+HİDRAT
ÖRNEK:
Na2CO3 X 10 H2O : Sodyum karbonat deka hidrat
MgSO4 X 7 H2O : Magnezyum sülfat hapta hidrat
CuSO4 X 4 H2O : Bakır sülfat tetra hidrat


6.ÖZEL ADLANDIRMA:
Bazı bileşikler özel olarak adlandırılır.
ÖRNEK:H2O
CaCO3 : Kireç taşı CaO: Sönmemiş kireç

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.