İyonik Bileşiklerde Adlandırma - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Mart 16, 2017

İyonik Bileşiklerde Adlandırma

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
İyonik Bileşiklerde Adlandırma
İyonik bağlı bileşiklerde adlandırma yapılabilmesi için öncelikle bileşikteki element ve iyon kökleri tespit edilmelidir. Buna göre isimlendirme;

1) Metal- Ametal Bileşikleri; Metalin adı+ametalin adı+ür eki
(O²⁻(oksit) , S²⁻(sülfür) ve N²⁻(nitrür))
Örnek; NaF = Sodyum florür
CaI₂ = Kalsiyum iyodür
MgS= Magnezyum sülfür
KCl = Potasyum İyodür
AlCl₃=Alüminyum klorür
KF=Potasyum florür
Li₃N = Lityum nitrür
MgO = Magnezyum oksit

2) Metal-Kök bileşikleri; Metalin adı+ Kökün adı
Örnek;
NaCN=Sodyum siyanür
NaClO=Sodyum hipoklorit
K₂CO₃=Potasyum karbonat
MgSO₄=Magnezyum sülfat
Ba₃(PO₄)₂=Baryum fosfat

3) Kök-kök bileşikleri; Kökün adı+Kökün adı
Örnek;
NH₄NO₃=Amonyum nitrat
(NH₄)₂SO₄=Amonyum sülfat
NH₄CN=Amonyum siyanür
NH₄MnO₄=Amonyum permanganat

4) Kök-Ametal bileşikleri; Kök adı+Ametal adı+ür eki
Örnek;
NH₄F=Amonyum florür
NH₄Cl=Amonyum klorür
(NH₄)₂S=Amonyum sülfür
(NH₄)₃P=Amonyum fosfür

5)Bir metal birden fazla yükseltgenme basamağı alabiliyorsa isimlendirme esnasında metalin değerliği adının yanına parantez içerisinde ve romen rakamlarıyla yazılır.
Örnek;
FeI₂=Demir(II) klorür
FeO=Demir(II) oksit
FeCl₃= Demir(III) klorür
CuS=Bakır(II)sülfür
Cu₂S=Bakır(I)sülfür

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI
1.METAL-AMETAL BİL. İSİMLENDİRİLMESİ
METALİN ADI + AMETALİN ADI + ÜR
· Ametal Oksijen ise oksit şeklinde isimlendirme yapılır.
· A metal hidrojen ise hidrür, azot ise nitrür, kükürt ise sülfür diye okunur.

Not:Farklı degerlik alabilen metal bileşikleri isimlendirilirken metalin o bileşikte aldığı değerlik belirtilmelidir.

Ba+2 Br– ®BaBr2 ®Baryum bromür, Al+3 S-2 ®Al2S3 ® Aliminyum sülfür
Na+1 O-2 ®Na2O ®Sodyum oksit Fe+ 2 Cl– ®FeCl2 ® Demir (II) klorür
Fe+3 Cl- ®FeCl3 ®Demir (III) klorür Fe+2 O-2 ®FeO ® Demir (II) Oksit
Pb+2 O-2 ®PbO ®Kurşun (II) Oksit Mn+4 O-2 ®MnO2 ®Mangan(IV) oksit

ÖRNEK:
CaF2 : Kalsiyum Florür NaCl : Sodyum Klorür
AlBr3 : Alüminyum Bromür MgI2 : Magnezyum İyodür
NOT: Eğer anyon halojen değilse, isimlendirme diğer anyonların ismiyle biter.
CaH2 : Kalsiyum Hidrür Ca2C : Kalsiyum Karbür
Ca3N2 :Kalsiyum Nitrür Ca3P2 : Kalsiyum Fosfür
CaO : Kalsiyum Oksit CaS : Kalsiyum Sülfür

Eğer metal değişik değerlik alabiliyorsa;
METALİN ADI +METALİN YÜKÜ+ AMETALİN ADI + ÜR şeklinde isimlendirilir.
CuCl : Bakır –I-klorür CuCl2 : Bakır –II-klorür
FeO emir –II-oksit Fe2O3 emir –III-oksit

2.METAL-KÖK BİL. İSİMLENDİRİLMESİ
METALİN ADI + KÖKÜN ADI
ÖRNEK:
CaSO4 : Kalsiyum Sülfat NaNO3 : Sodyum Nitrat
AlPO4 : Alüminyum Fosfat Mg(ClO3)2: Magnezyum Klorat
CaCr2O7 : Kalsiyum di Kromat CaCO3 : Kalsiyum Karbonat
FeSO4 : Demir-II- Sülfat Fe2(SO4)3 : Demir-III- Sülfat

3. KÖK –KÖK BİL. İSİMLENDİRİLMESİ
KÖKÜN ADI+ KÖKÜN ADI 
ÖRNEK:
NH4NO3 : Amonyum Nitrat (NH4)3 PO4 : Amonyum Fosfat
(NH4)2SO4 : Amnyum Sülfat NH4ClO3 : Amonyum klorat

4. KÖK - AMETAL BİL. İSİMLENDİRİLMESİ
KÖKÜN ADI + AMETAL ADI 
ÖRNEK:
NH4Cl : Amonyum Klorür NH4 )2S : Amonyum Sülfür
(NH4)3N : Amonyum Nitrür (NH4)3P : Amonyum Fosfür

5. AMETAL -AMETAL BİL. İSİMLENDİRİLMESİ
SAYI EKİ + ELEMENT ADI + SAYI EKİ + ELEMENT ADI + ÜR
ÖRNEK:
NO :Azot Monoksit N2O :Di Azot Monoksit
NO2 : Azot Di Oksit N2O4 : Di Azot Tetra Oksit
N2O5 : Di Azot Penta Oksit OF2 Oksijen Di Florür:
SF6 : Kükürt Hekza Florür ClF7 : Klor Hepta Florür

1: Mono 2:Di 3:Tiri 4:Tetra 5:Penta 6:Hekza 7:Hepta 8:Okta 9: Nona 10:Deka

6.HİFDRATLI BİLEŞİKLERİN İSİMLENDİRİLMESİ:
BİLEŞİĞİN ADI+ RAKAM+HİDRAT
ÖRNEK:
Na2CO3 X 10 H2O : Sodyum karbonat deka hidrat
MgSO4 X 7 H2O : Magnezyum sülfat hapta hidrat
CuSO4 X 4 H2O : Bakır sülfat tetra hidrat


6.ÖZEL ADLANDIRMA:
Bazı bileşikler özel olarak adlandırılır.
ÖRNEK:H2O
CaCO3 : Kireç taşı CaO: Sönmemiş kireç

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder