10. Sınıf Biyoloji Palme Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25 - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 24, 2016

10. Sınıf Biyoloji Palme Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
10. Sınıf Biyoloji Palme Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Biyoloji, yaşayan ya da fosil canlıları, canlıların yaşam süreçlerini ve bütün fiziko-kimyasal yönleriyle yaşamı inceleyen temel bilim dalı. 10. Sınıf Biyoloji Palme Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Biyoloji, konusunun enginliği nedeniyle başlangıçtan bu yana, incelediği canlı gruplarına, konuya yaklaşma biçimine ve yaşam süreçlerini organ, doku, hücre ya da hücre bileşenleri düzeyinde ele alışına göre çeşitli dallara ve alt dallara ayrılmıştır. 10. Sınıf Biyoloji Palme Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25

10. Sınıf Biyoloji Palme Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Biyolojinin başlıca dalları Canlı gruplarına göre yapılan genel ayrımda, biyolojinin en eski iki dalı olan zooloji hayvanları, botanik ise bitkileri konu alır. Yeryüzünde toplam 2-4, 5 milyon kadar hayvan ve bitki türünün yaşadığı sanılmaktadır; bugüne değin bu türlerden ancak bir milyon kadarı saptanıp incelenebilmiştir. Paleontolojinin konusuna giren soyu tükenmiş türlerin ise 15 milyon ile 16 milyar arasında değişebileceği ileri sürülmektedir. 
10. Sınıf Biyoloji Palme Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Mikroskopik canlıların bütün bu sayıların dışında olduğunu belirtmek, biyolojinin kapsamı açısından bir ölçüt olabilir. Tür sayısının bu denli kabarık olması, biyoloji dallarını kendi içlerinde alt dallara ayırma zorunluğunu getirmiştir. Örneğin hayvanları ve bitkileri alem düzeyinde inceleyen zooloji ile botanik, genellikle sınıf düzeyindeki birtakım alt dallara ayrılır: Kuşları inceleyen ornitoloji, balıkları inceleyen ihtiyoloji, amfibyumları ve sürüngenleri inceleyen herpetoloji, böcekleri inceleyen entomoloji Entomoloji ya da böcek bilimi, böcekleri inceleyen bilim dalı. Bu bilim dalının uzmanlarına entomolog ya da böcek bilimci adı verilir.

10. Sınıf Biyoloji Palme Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Tümünü oku (yeni pencerede açılır), mantarları inceleyen mikoloji, algleri inceleyen algoloji vb. Ayrı yaklaşımla, tür düzeyinde insanın kökenini ve evrimini biyoloji yönünden inceleyen fiziksel antropoloji hem zoolojinin, hem de insanı biyolojik, toplumsal ve kültürel bir varlık olarak ele alan antropolojinin bir alt dalıdır. 17. yüzyılın ikinci yarısında, mikroskopun gelişmesinden sonra incelenip tanımlanmaya başlayan mikroorganizmalar ya da mikroskopık canlılar ise, 19. yüzyılın sonlarında ayrı bir dal olarak gelişen mikrobiyolojinin inceleme alanına girer.

10. Sınıf Biyoloji Palme Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Biyoloji Palme Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Böylesine çeşitlilik gösteren canlıları, yalnızca yapısal benzerlik ve farklılıklarına göre tanımlayıp sınıflandırmak bile yeni bir yöntembilimin gelişmesine yol açmış ve Eski Yunan'dan bu yana süren sistematik zooloji ve botanik çalışmaları taksonominin yardımıyla bilimsel bir temele oturtulabilmiştir. 10. Sınıf Biyoloji Palme Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Bugün taksonomi, eskiden olduğu gibi canlıları yalnızca görünür yapısal benzerlikleriyle değil, hücre ve molekül düzeyindeki özellikleriyle de değerlendirip, canlılar arasındaki en doğru akrabalık ilişkilerini saptamaya çalışır.

10. Sınıf Biyoloji Palme Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Biyoloji Palme Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Biyolojinin dallara ayrılmasındaki ikinci bir yaklaşım, canlıların yapısal ve işlevsel özelliklerine yönelik araştırmaların ayrı birer çalışma alanı olarak tanımlanmasıdır. İster hayvan, ister bitki olsun, tüm canlıların yapısal özelliklerini inceleyen morfoloji, biyolojinin ana dallarından biridir; bu dalı, bitki ve hayvan morfolojisi biçiminde ikiye ayırmak da geleneksel bir eğilimdir. 10. Sınıf Biyoloji Palme Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder