11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları yayınımızda kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Etkinlikler sizi zorlayabilir ve her konunun cevaplarını yapamayabilirsiniz. Bu konu içinde sitemizden yardım olarak cevap anahtarlarına doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Soru ve cevaplarla ilgili istek ve önerilerinizi yorum bölümünden bildirebilirsiniz. Bunun yanında ders kitabında yapmış olduğunuz soruların doğruluğunu test edebilir, yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. 11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları ödevlerinin öğrencilerin okulda öğrendiklerini pekiştirmesi, atladığı bir yer kalmadan öğrenebilmesi ve kendi başına düşünen tasarlayan bir birey olarak yetişebilmesini sağlamak amacıyla verildiğini unutmayalım.  Yapmanız gereken ve verimli ders çalışmanın başında gelen hususlar bu kitapları takip etmek ve öğretmen sözlerinden çıkmayarak verimli ders çalışmaktan geçmektedir. 11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Cevaplarda hata olduğunu düşünüyorsanız yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular Yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.
Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
SORU: 1. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasal ve ekonomik durumuyla ilgili bilgi veriniz.
CEVAP: Değerli Öğrenciler bu sorunun cevabı için kitabımızın 32,33 ve 34 sayfalarını bir kez daha okumanızı tavsiye ederim. 

SORU:2. Osmanlı Devleti’nin, I. Dünya Savaşı’na Almanya yanında katılmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP: Bu sorumuzun cevabına gelince 1. Dünya savaşı hakkında Kısa Bilgi makelemizde bu sorunun tam olarak cevabını vermiştik. Birde sizler için buraya ekliyoruz.

• Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi (en önemli sebep)
• Osmanlı Devleti’nin (İttihat ve Terakki Partisi) Almanya’nın savaşı kazanacağına olan inancı.
• İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin (Enver Paşa, Ziya Paşa) Alman hayranlığı.
• Osmanlı Devleti ve Almanya arasında gizli bir anlaşmanın yapılması.
• Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi.
• İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlılara karşı düşmanca politikalar izlemesi.
• Rusya ile aynı tarafta olmanın imkânsızlığı.
• Borçlardan ve kapitülasyonlardan kurtulma isteği.

SORU:3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddeleri, Osmanlı topraklarını işgale açık hâle getirmiştir?
CEVAP:– Boğazlar tüm devletlere açık olacak ve İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
– İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek (7.madde).
– Vilâyât-ı Sitte’de (Altı il, Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Bitlis, Sivas) bir karışıklık çıkarsa, İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecek (24.Madde).
– Bütün haberleşme-ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri’nin kontrolüne verilecek. 

SORU:4. Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı topraklarının yeniden paylaşılmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP: Batı Anadolunun İtalyadan alınıp Yunanistana verilemesi sebebiyle yeniden bir paylaşım söz konusu olmuştur.

SORU 5. Müdafaa-i Hukuk derneklerinin kuruluş nedenleri nelerdir?
CEVAP: Mondros Ateşkes anlaşması sonucunda İşgale uğrayan Anadolu hakkında kurtuluş çareleri aramak için kurulmuştur. 

SORU 6. Mustafa Kemal, kuruluş nedenleri kendi düşüncesine ters düşse bile 9. Ordu Müfettişliği’ne neden atanmak istemiştir?
CEVAP: Bir türlü yolunu bularak Anadoluya geçmeyi ve burada bir mücadele başlatmayı hedeflediği için. 

SORU 7. Amasya Genelgesi’nin Kurtuluş Savaşı’nın nasıl gerçekleşeceğine ilişkin maddeleri nelerdir?
CEVAP: Milletin Bağımsızlığını yine milletin Azim ve Kararı kurtaracaktır maddesi.

SORU 8. Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını karşılaştırınız.
CEVAP: Erzurum kongresi bölgesel Sivas kongresi ise Ulusak karararlar almıştır.

SORU 9. Misakımillî’nin ilk ortaya çıkışı, hazırlanışı ve ilan edilmesiyle ilgili süreci açıklayınız.
CEVAP: Mebusan Meclisinin toplanması, Amasya Görüşmeleri’nde kabul edilmişti. Mustafa Kemal, Erzurum mebusu seçilmesine karşın tutuklanma olasılığından dolayı İstanbul’a gitmedi. Ankara’da görüştüğü milletvekillerinden mecliste bir Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturmalarını, Misakımillî’yi ilan ettirmelerini ve kendisini meclise başkan seçtirmelerini istedi. Mebusan Meclisi, 12 Ocak 1920’de açıldı. Fakat Anadolu hareketini destekleyen milletvekilleri, Mustafa Kemal’i meclis başkanlığına aday göstermediği gibi Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine Felâh-ı Vatan (Vatanın Kurtuluşu) adıyla bir grup kurdu. Osmanlı Mebusan Meclisinde 28 Ocak 1920’de Misakımillî (Millî Ant) metni kabul edildi.

SORU 10. I. TBMM’nin özellikleri ve kendisine karşı çıkarılan ayaklanmalara karşı aldığı önlemler nelerdir?
CEVAP:

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.

1. (Y) Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları’nda yitirdiği toprakları I. Dünya Savaşı sonunda geri almıştır.
2. (D) Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkesi’nden sonraki işgallere kayıtsız kalması, Kuvayımillîye’nin kurulmasında etkili olmuştur.
3. (Y) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi ve yöntemi Havza Genelgesi’nde açıklanmıştır.
4. (D) Sivas Kongresi sonrasında “İrâde-i Milliye Gazetesi” çıkarılmıştır.
5. (D) İstanbul’un resmen işgali üzerine Mustafa Kemal, TBMM’nin açılması çağrısını yapmıştır.
6. (D) İstiklal Mahkemeleri ilk kez TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar sırasında kurulmuştur.
7. (Y) Sevr Antlaşması’nı İstanbul Hükûmeti ve TBMM birlikte imzalamıştır

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti – Temsil Heyeti – Sykes-Picot – St. Jean de Maurienne – İstanbul Hükûmeti – Güçler Birliği – Meclis Hükûmeti – – Felâh-ı Vatan

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanlarını yazınız.

1. I. Dünya Savaşı sırasında Sykes-Picot adındaki gizli antlaşma ile İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmışlardır.
2. Sivas Kongresi’nde tüm Millî Cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. adı altında birleştirildi.
3. Mustafa Kemal’e halkın verdiği ilk görev Erzurum Kongresi başkanlığıdır.
4. Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin İstanbul’da toplanması kararı kesinleşince Temsil Heyeti 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelmiştir.
5. I. TBMM, Güçler Birliği anlayışına ve Meclis Hükûmeti sistemine göre çalışmıştır.

Aşağıda rakamlarla belirtilen açıklamaları, harflerle gösterilen kavramlardan uygun olanları ile eşleştirirek boş bırakılan kutulara yazınız.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerin hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesi’nde, cephe gerisinin güvenliğini sağlamak için Ermenilere yönelik çıkardığı kanundur?
A) Hıyanet-i Vataniye
B) Tehcir
C) Firariler
D) Teşkilât-ı Esasiye
E) Kanun-u Esasiye

2. 1919 Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı topraklarının yeniden paylaşılmasının gündeme gelmesinde;
I. Bolşevik Devrimi’yle birlikte Sovyet Rusya’nın İtilaf Bloku’ndan ayrılması,
II. İngiltere’nin Doğu Akdeniz’de sömürge yolları üzerinde güçlü bir İtalya’dan rahatsız olması,
III. Anadolu’da Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nın başlaması durumlarının hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

3. Erzurum Kongresi’nin;
I. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
II. Mebusan Meclisi en kısa sürede açılmalıdır.
III. Manda ve himaye kabul edilemez. kararlarının hangileri ulusal egemenlikle ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

4. Aşağıdakilerin hangisi, Balıkesir ve Bursa yöresinde Millî Mücadele’ye karşı çıkan ayaklanmalardan biridir?
A) Anzavur
B) Delibaş Mehmet
C) Çopur Musa
D) Çerkez Ethem
E) Millî Aşireti

5. Osmanlı Devleti’nin 10 Ağustos 1920’de İtilaf Devletleri’yle imzaladığı Sevr Antlaşması’nın Kanunuesasi’ye göre hukuk dışı olmasının nedeni aşağıdakilerin hangisidir?
A) TBMM’nin kabul etmemesi
B) Paris Konferansı’nda görüşülmemesi
C) Az sayıda devletin imzalaması
D) Padişahın onayından geçmemesi
E) Mebusan Meclisi’nde onaylanmaması

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları nda her kazanım 3–5 sayfalık bir kapsam içerisinde etkinlik, soru-cevap, örnekler ve görsel öğeler ile pekiştirilmekte, süreci değerlendirmeye ilişkin çalışmalarla tamamlanmaktadır. Ayrıca, ders kitaplarında öğrenciyi yönlendirici sorularla dersin işlenişi sürecinde öğrencinin aktif kılınması amaçlanmıştır. Bilgi ve beceriye odaklı olmak üzere destekleyici metinler sunulmuştur. Metinler güncel ve süreli yayınlardan da yararlanılarak zenginleştirilmiş, öğrencilerin araştırma, inceleme, tartışma ve projelendirme ile grup çalışmaları sürecine dahil olmalarına yönelik çalışma yönergelerine yer verilmiştir.

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Öğrenci çalışma kitapları öğrencinin sınıf içerisinde veya dışında işlenen kazanımları pekiştirmek, bireysel ve düzeyine uygun öğrenme ve gelişim imkânlarını edinmesini sağlayan kaynaklardır. Bu yolla öğrenilen kavramların sıralanması, karşılaştırılması, eşleştirilmesi gibi yöntemlerle öğrencinin edindiği bilgileri üst düzey bilişsel beceriler düzeyinde edinmesine imkân sağlamaktadır. bilgi, beceri ve değerlerin kalıcı ve anlamlı bir şekilde etkinlik temelli yapılandırılmasına önemli katkılar sunmaktadır.

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları yla ilgili verilen ödevler çocuklara bağımsız çalışmayı, sorumluluk almayı öğretmek için çok önemli araçlardır. Ödev yapma alışkanlığını çocuklara küçük yaslarda kazandırmak, okul başarıları için de önemlidir. Ders Kitabı Cevapları ödevinin yapmasını kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri yapmak, onlara yol göstermek ve gerektiğinde yardımcı olmak anne babaların görevidir. Ancak ödevlerin anne babanın değil çocuğun ödevi olduğunu, yardım etmenin ödevi onun yerine yapmak olmadığını unutmamak gerekir.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.