11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60 - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Ekim 30, 2016

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları yayınımızda kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Etkinlikler sizi zorlayabilir ve her konunun cevaplarını yapamayabilirsiniz. Bu konu içinde sitemizden yardım olarak cevap anahtarlarına doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Soru ve cevaplarla ilgili istek ve önerilerinizi yorum bölümünden bildirebilirsiniz. Bunun yanında ders kitabında yapmış olduğunuz soruların doğruluğunu test edebilir, yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. 11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları ödevlerinin öğrencilerin okulda öğrendiklerini pekiştirmesi, atladığı bir yer kalmadan öğrenebilmesi ve kendi başına düşünen tasarlayan bir birey olarak yetişebilmesini sağlamak amacıyla verildiğini unutmayalım.  Yapmanız gereken ve verimli ders çalışmanın başında gelen hususlar bu kitapları takip etmek ve öğretmen sözlerinden çıkmayarak verimli ders çalışmaktan geçmektedir. 11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Cevaplarda hata olduğunu düşünüyorsanız yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular Yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.
Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
SORU: 1. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasal ve ekonomik durumuyla ilgili bilgi veriniz.
CEVAP: Değerli Öğrenciler bu sorunun cevabı için kitabımızın 32,33 ve 34 sayfalarını bir kez daha okumanızı tavsiye ederim. 

SORU:2. Osmanlı Devleti’nin, I. Dünya Savaşı’na Almanya yanında katılmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP: Bu sorumuzun cevabına gelince 1. Dünya savaşı hakkında Kısa Bilgi makelemizde bu sorunun tam olarak cevabını vermiştik. Birde sizler için buraya ekliyoruz.

• Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi (en önemli sebep)
• Osmanlı Devleti’nin (İttihat ve Terakki Partisi) Almanya’nın savaşı kazanacağına olan inancı.
• İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin (Enver Paşa, Ziya Paşa) Alman hayranlığı.
• Osmanlı Devleti ve Almanya arasında gizli bir anlaşmanın yapılması.
• Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi.
• İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlılara karşı düşmanca politikalar izlemesi.
• Rusya ile aynı tarafta olmanın imkânsızlığı.
• Borçlardan ve kapitülasyonlardan kurtulma isteği.

SORU:3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddeleri, Osmanlı topraklarını işgale açık hâle getirmiştir?
CEVAP:– Boğazlar tüm devletlere açık olacak ve İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
– İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek (7.madde).
– Vilâyât-ı Sitte’de (Altı il, Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Bitlis, Sivas) bir karışıklık çıkarsa, İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecek (24.Madde).
– Bütün haberleşme-ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri’nin kontrolüne verilecek. 

SORU:4. Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı topraklarının yeniden paylaşılmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP: Batı Anadolunun İtalyadan alınıp Yunanistana verilemesi sebebiyle yeniden bir paylaşım söz konusu olmuştur.

SORU 5. Müdafaa-i Hukuk derneklerinin kuruluş nedenleri nelerdir?
CEVAP: Mondros Ateşkes anlaşması sonucunda İşgale uğrayan Anadolu hakkında kurtuluş çareleri aramak için kurulmuştur. 

SORU 6. Mustafa Kemal, kuruluş nedenleri kendi düşüncesine ters düşse bile 9. Ordu Müfettişliği’ne neden atanmak istemiştir?
CEVAP: Bir türlü yolunu bularak Anadoluya geçmeyi ve burada bir mücadele başlatmayı hedeflediği için. 

SORU 7. Amasya Genelgesi’nin Kurtuluş Savaşı’nın nasıl gerçekleşeceğine ilişkin maddeleri nelerdir?
CEVAP: Milletin Bağımsızlığını yine milletin Azim ve Kararı kurtaracaktır maddesi.

SORU 8. Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını karşılaştırınız.
CEVAP: Erzurum kongresi bölgesel Sivas kongresi ise Ulusak karararlar almıştır.

SORU 9. Misakımillî’nin ilk ortaya çıkışı, hazırlanışı ve ilan edilmesiyle ilgili süreci açıklayınız.
CEVAP: Mebusan Meclisinin toplanması, Amasya Görüşmeleri’nde kabul edilmişti. Mustafa Kemal, Erzurum mebusu seçilmesine karşın tutuklanma olasılığından dolayı İstanbul’a gitmedi. Ankara’da görüştüğü milletvekillerinden mecliste bir Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturmalarını, Misakımillî’yi ilan ettirmelerini ve kendisini meclise başkan seçtirmelerini istedi. Mebusan Meclisi, 12 Ocak 1920’de açıldı. Fakat Anadolu hareketini destekleyen milletvekilleri, Mustafa Kemal’i meclis başkanlığına aday göstermediği gibi Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine Felâh-ı Vatan (Vatanın Kurtuluşu) adıyla bir grup kurdu. Osmanlı Mebusan Meclisinde 28 Ocak 1920’de Misakımillî (Millî Ant) metni kabul edildi.

SORU 10. I. TBMM’nin özellikleri ve kendisine karşı çıkarılan ayaklanmalara karşı aldığı önlemler nelerdir?
CEVAP:

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.

1. (Y) Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları’nda yitirdiği toprakları I. Dünya Savaşı sonunda geri almıştır.
2. (D) Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkesi’nden sonraki işgallere kayıtsız kalması, Kuvayımillîye’nin kurulmasında etkili olmuştur.
3. (Y) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi ve yöntemi Havza Genelgesi’nde açıklanmıştır.
4. (D) Sivas Kongresi sonrasında “İrâde-i Milliye Gazetesi” çıkarılmıştır.
5. (D) İstanbul’un resmen işgali üzerine Mustafa Kemal, TBMM’nin açılması çağrısını yapmıştır.
6. (D) İstiklal Mahkemeleri ilk kez TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar sırasında kurulmuştur.
7. (Y) Sevr Antlaşması’nı İstanbul Hükûmeti ve TBMM birlikte imzalamıştır

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti – Temsil Heyeti – Sykes-Picot – St. Jean de Maurienne – İstanbul Hükûmeti – Güçler Birliği – Meclis Hükûmeti – – Felâh-ı Vatan

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanlarını yazınız.

1. I. Dünya Savaşı sırasında Sykes-Picot adındaki gizli antlaşma ile İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmışlardır.
2. Sivas Kongresi’nde tüm Millî Cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. adı altında birleştirildi.
3. Mustafa Kemal’e halkın verdiği ilk görev Erzurum Kongresi başkanlığıdır.
4. Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin İstanbul’da toplanması kararı kesinleşince Temsil Heyeti 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelmiştir.
5. I. TBMM, Güçler Birliği anlayışına ve Meclis Hükûmeti sistemine göre çalışmıştır.

Aşağıda rakamlarla belirtilen açıklamaları, harflerle gösterilen kavramlardan uygun olanları ile eşleştirirek boş bırakılan kutulara yazınız.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerin hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesi’nde, cephe gerisinin güvenliğini sağlamak için Ermenilere yönelik çıkardığı kanundur?
A) Hıyanet-i Vataniye
B) Tehcir
C) Firariler
D) Teşkilât-ı Esasiye
E) Kanun-u Esasiye

2. 1919 Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı topraklarının yeniden paylaşılmasının gündeme gelmesinde;
I. Bolşevik Devrimi’yle birlikte Sovyet Rusya’nın İtilaf Bloku’ndan ayrılması,
II. İngiltere’nin Doğu Akdeniz’de sömürge yolları üzerinde güçlü bir İtalya’dan rahatsız olması,
III. Anadolu’da Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nın başlaması durumlarının hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

3. Erzurum Kongresi’nin;
I. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
II. Mebusan Meclisi en kısa sürede açılmalıdır.
III. Manda ve himaye kabul edilemez. kararlarının hangileri ulusal egemenlikle ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

4. Aşağıdakilerin hangisi, Balıkesir ve Bursa yöresinde Millî Mücadele’ye karşı çıkan ayaklanmalardan biridir?
A) Anzavur
B) Delibaş Mehmet
C) Çopur Musa
D) Çerkez Ethem
E) Millî Aşireti

5. Osmanlı Devleti’nin 10 Ağustos 1920’de İtilaf Devletleri’yle imzaladığı Sevr Antlaşması’nın Kanunuesasi’ye göre hukuk dışı olmasının nedeni aşağıdakilerin hangisidir?
A) TBMM’nin kabul etmemesi
B) Paris Konferansı’nda görüşülmemesi
C) Az sayıda devletin imzalaması
D) Padişahın onayından geçmemesi
E) Mebusan Meclisi’nde onaylanmaması

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları nda her kazanım 3–5 sayfalık bir kapsam içerisinde etkinlik, soru-cevap, örnekler ve görsel öğeler ile pekiştirilmekte, süreci değerlendirmeye ilişkin çalışmalarla tamamlanmaktadır. Ayrıca, ders kitaplarında öğrenciyi yönlendirici sorularla dersin işlenişi sürecinde öğrencinin aktif kılınması amaçlanmıştır. Bilgi ve beceriye odaklı olmak üzere destekleyici metinler sunulmuştur. Metinler güncel ve süreli yayınlardan da yararlanılarak zenginleştirilmiş, öğrencilerin araştırma, inceleme, tartışma ve projelendirme ile grup çalışmaları sürecine dahil olmalarına yönelik çalışma yönergelerine yer verilmiştir.

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Öğrenci çalışma kitapları öğrencinin sınıf içerisinde veya dışında işlenen kazanımları pekiştirmek, bireysel ve düzeyine uygun öğrenme ve gelişim imkânlarını edinmesini sağlayan kaynaklardır. Bu yolla öğrenilen kavramların sıralanması, karşılaştırılması, eşleştirilmesi gibi yöntemlerle öğrencinin edindiği bilgileri üst düzey bilişsel beceriler düzeyinde edinmesine imkân sağlamaktadır. bilgi, beceri ve değerlerin kalıcı ve anlamlı bir şekilde etkinlik temelli yapılandırılmasına önemli katkılar sunmaktadır.

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları yla ilgili verilen ödevler çocuklara bağımsız çalışmayı, sorumluluk almayı öğretmek için çok önemli araçlardır. Ödev yapma alışkanlığını çocuklara küçük yaslarda kazandırmak, okul başarıları için de önemlidir. Ders Kitabı Cevapları ödevinin yapmasını kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri yapmak, onlara yol göstermek ve gerektiğinde yardımcı olmak anne babaların görevidir. Ancak ödevlerin anne babanın değil çocuğun ödevi olduğunu, yardım etmenin ödevi onun yerine yapmak olmadığını unutmamak gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder