11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37 - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Ekim 30, 2016

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları yayınımızda kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Etkinlikler sizi zorlayabilir ve her konunun cevaplarını yapamayabilirsiniz. Bu konu içinde sitemizden yardım olarak cevap anahtarlarına doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Soru ve cevaplarla ilgili istek ve önerilerinizi yorum bölümünden bildirebilirsiniz. Bunun yanında ders kitabında yapmış olduğunuz soruların doğruluğunu test edebilir, yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. 11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları ödevlerinin öğrencilerin okulda öğrendiklerini pekiştirmesi, atladığı bir yer kalmadan öğrenebilmesi ve kendi başına düşünen tasarlayan bir birey olarak yetişebilmesini sağlamak amacıyla verildiğini unutmayalım.  Yapmanız gereken ve verimli ders çalışmanın başında gelen hususlar bu kitapları takip etmek ve öğretmen sözlerinden çıkmayarak verimli ders çalışmaktan geçmektedir. 11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Cevaplarda hata olduğunu düşünüyorsanız yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular Yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.
Wilson İlkeleri
Wilson İlkeleri’nin, Osmanlı Devleti’ni ilgilendiren bazı hükümleri şunlardır:
• Gizli diplomasi terk edilmelidir.
• Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır.
• Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk olan kısımlarının egemenliği sağlanacak fakat Türk olmayan milletlere özerk gelişme imkânları verilecektir.
• Çanakkale Boğazı, uluslararası güvencelerle bütün milletlerin gemilerine açık olacaktır.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
• Karadeniz’e geçiş için Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak, Karadeniz ve Çanakkale istihkâmları müttefiklerce işgal edilecektir (Madde 1).
• Türklerin elindeki savaş esirleri ile esir ya da tutuklu Ermeniler serbest bırakılacaktır (Madde 4).
• Müttefikler, güvenliklerini tehdit edecek bir durum baş gösterdiğinde herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacaklardır (Madde 7).
• Toros Tünelleri, İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir (Madde 10).
• Hükûmet haberleşmesi dışında; bütün haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri’nin denetiminde olacaktır (Madde 12).
• Antlaşma imzalandığında Anadolu dışındaki Osmanlı askerleri, en yakın İtilaf Devleti birliğine teslim olacaktır (Madde 16).
• Vilayatısitte’de (Erzurum, Sivas, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ) karışıklık baş gösterdiğinde bu illerin herhangi bir kısmının işgal hakkını İtilaf Devletleri saklı tutarlar (Madde 24).

SORU: Mondros Ateşkes Antlaşması ile Wilson İlkeleri’ni karşılaştırıp bunların çeliştikleri yerleri belirtiniz.
CEVAP: Wilson ilkeleri ile öngörülen hiç bir hususa dikkat edilmemiştir. Yukarıda verilen maddelerin tamamen aksi yapılmıştır. Sevgili arkadaşlar maddeleri incelediğinizde bunu rahatlıkla yahyagungor.net websitesi sayesinde göreceksiniz. Örneğin toprak alaınmayacak maddesinin aksine osmanlının hemen hemen her bölgesi işgale uğramıştır. Çanakkale her alanda açık olmalıdır maddesinin aksine buralarda işgal edilmiştir.

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları nda her kazanım 3–5 sayfalık bir kapsam içerisinde etkinlik, soru-cevap, örnekler ve görsel öğeler ile pekiştirilmekte, süreci değerlendirmeye ilişkin çalışmalarla tamamlanmaktadır. Ayrıca, ders kitaplarında öğrenciyi yönlendirici sorularla dersin işlenişi sürecinde öğrencinin aktif kılınması amaçlanmıştır. Bilgi ve beceriye odaklı olmak üzere destekleyici metinler sunulmuştur. Metinler güncel ve süreli yayınlardan da yararlanılarak zenginleştirilmiş, öğrencilerin araştırma, inceleme, tartışma ve projelendirme ile grup çalışmaları sürecine dahil olmalarına yönelik çalışma yönergelerine yer verilmiştir.

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Öğrenci çalışma kitapları öğrencinin sınıf içerisinde veya dışında işlenen kazanımları pekiştirmek, bireysel ve düzeyine uygun öğrenme ve gelişim imkânlarını edinmesini sağlayan kaynaklardır. Bu yolla öğrenilen kavramların sıralanması, karşılaştırılması, eşleştirilmesi gibi yöntemlerle öğrencinin edindiği bilgileri üst düzey bilişsel beceriler düzeyinde edinmesine imkân sağlamaktadır. bilgi, beceri ve değerlerin kalıcı ve anlamlı bir şekilde etkinlik temelli yapılandırılmasına önemli katkılar sunmaktadır.

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları yla ilgili verilen ödevler çocuklara bağımsız çalışmayı, sorumluluk almayı öğretmek için çok önemli araçlardır. Ödev yapma alışkanlığını çocuklara küçük yaslarda kazandırmak, okul başarıları için de önemlidir. Ders Kitabı Cevapları ödevinin yapmasını kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri yapmak, onlara yol göstermek ve gerektiğinde yardımcı olmak anne babaların görevidir. Ancak ödevlerin anne babanın değil çocuğun ödevi olduğunu, yardım etmenin ödevi onun yerine yapmak olmadığını unutmamak gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder