Biryay 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 120 - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Ocak 14, 2014

Biryay 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 120

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Biryay 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 120

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Ders Kitabı Cevapları Sayfa 120, 10.Sınıf Türk Edebiyatı ders Kitabı Cevap Anahtarı Biryay Yayınları sayfa 120, 10.Sınıf Biryay Türk Edebiyat Ders Kitabı Cevapları sayfa 120, 10. Sınıf Biryay Yayıncılık Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul sayfa 120, 10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115, 10.Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Ders Kitabı Cevap Anahtarı  çöz sayfa 120, Biryay 10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev sayfa 120, Biryay Yayınları 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları sayfa 120, Biryay 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı sayaf 120, 10. Sınıf Biryay Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları sayaf 120, Biryay 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul sayfa 120, 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları sayfa 120, Biryay Yayınları 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz sayfa 120, 10.Sınıf Biryay Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı  ödev sayfa 120

Biryay 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer Çalışma Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

  14. Sayfa         15. Sayfa        16. Sayfa        17. Sayfa
  18. Sayfa         19. Sayfa        20. Sayfa        21. Sayfa
  22. Sayfa         23. Sayfa       >>ileri

* Not: Cevap Kağıtları, Çözdüğünüz Soruları Kontrol Etmeniz Amacıyla Eklenmiştir.


Cevapların Tümüne Buradan Ulaşabilirsiniz.....!!!

Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 120
Cevaplar hazırlanıyor takipte kalın.
Değerlendirme
1.   Aşağıdaki cümlelerde estonline.blogcu.comboş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız..estonline.blogcu.com
•   XIII - XIV yüzyıl öğretici metinlerinde cümleler............................ açıktır. Dil....................ve anlaşılır özelliktedir.
•   XIII -XIV yüzyıl öğretici metinleri....................... ve........................ şeklinde kaleme alınmıştır.
•   Malâkât......................... bir eseridir.
2.   Aşağıdakilerdenestonline.blogcu.com hangisi XIV yüzyıl öğretici metinlerinden biri değildir?
A.Hamzanâme
B.  Makâlât
C.  Müntehab-ıŞifa.estonline.blogcu.com
D.Yüz Hadis
E.  Kâbusnâme
3.   Aşağıdakilerden hangisi XIII - XIV yüzyıl öğretici metinlerinin işlediği konulardan biri değildir?
A.Din
B.  Tasavvuf
C.  Tıp
D.  Sanat
E.  Tabiat
4.   Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız..estonline.blogcu.com
(...)  XIII-XIV yüzyıl öğretici metinleri nazım ve nesir karışık şekilde kaleme alınmıştır.
(...)  XIV yüzyılda İslam medeniyetinin etkisiyle nesir diline yeni kavramlar ve söyleyişler girmiştir. Böylece dil zenginleşmiştir.
(...)   Mantıku't Tayr, Gülşehri'nin tasavvuf konulu bir eseridir.
5.   İslamiyetin, XIII-XIV yüzyıl eserlerine hangi özellikleriyle yansıtıldığını açıklayınız.
Araştırma
1.    Osmanlı Devleti'nin XV, XVI, XVII ve XVIII. yüzyıldaki siyasi, sosyal ve kültürel durumu hakkında araştırma yapınız.
2.    Bakî, Fuzulî, Neşatî, İvaz Paşazade Ataî, Ahmet Paşa, Nedim ve Rühî-i Bağdadî (Bağdath Ruhifnin hayatı ve sanat anlayışları hakkında bilgi edininiz.
3.    "Yek ahenk üe yek avaz gazel" hakkında bilgi edininiz.
4.    "Gazel, kaside, tuyuğ, rubai, murabba, terkibibent ve şarkı" nazım şekilleri hakkında bilgi edininiz.
5.    Derste kullanmak üzere bir "Osmanlıca" sözlük bulup sınıfa getiriniz.
6.    Bir kişiyi öven günümüz şiirlerinden bir örnek bulunuz.
7.  Aşk temalı günümüz şiirlerinden bir örneği sınıfa getiriniz.
8.    "Geda, Elest, Necef' hakkında bilgi edininiz.
9.    Sosyal eleştiri temasını işleyen günümüz şiirlerinden birini sınıfa getiriniz.

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Ders Kitabı Cevapları Sayfa 120, 10.Sınıf Türk Edebiyatı ders Kitabı Cevap Anahtarı Biryay Yayınları sayfa 120, 10.Sınıf Biryay Türk Edebiyat Ders Kitabı Cevapları sayfa 120, 10. Sınıf Biryay Yayıncılık Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul sayfa 120, 10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115, 10.Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Ders Kitabı Cevap Anahtarı  çöz sayfa 120, Biryay 10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev sayfa 120, Biryay Yayınları 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları sayfa 120, Biryay 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı sayaf 120, 10. Sınıf Biryay Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları sayaf 120, Biryay 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul sayfa 120, 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları sayfa 120, Biryay Yayınları 10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz sayfa 120, 10.Sınıf Biryay Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı  ödev sayfa 120

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder