Laboratuvar Bolumu 1.Donem Zumre Ogretmenler Kurulu Toplanti Tutanagi 1

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Laboratuvar Bölümü 1.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı 1MUSTAFA KEMAL SAĞLIK MESLEK LİSESİ

2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YI  LABORATUVAR BÖLÜMÜ                                                                       I.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


Toplantı Tarihi               : 28.09.2013
Toplantı No                     : 1
Toplantı Yeri ve saati      : Öğretmenler Odası ,Saat 12:30
Toplantıya Katılanlar   : Zümre Başkanı Orhan ULUSOY, Saadet Çimen, Sibel Can, Hikmet Yıldız,Zülfü Bulut, Aysel Çiçek,Ahmet Kemer
-Gıda Kimyası,Tıbbi Lab.Güvenliği, Trafik ve ilk Yardım dersi Öğretmeni Seval DİKMEN toplantıya katılmamıştır.

GÜNDEM  :


            1. Açılış
2.Türk Milli Eğt.nin genel,S.M.L.’nin özel amaçları doğrultusunda derslerin  iş- lenmesi,
3.Atatürk İlke ve İnkılaplarının derslere yansıtılması,
4.Müfredat programlarının gözden geçirilmesi,
5.Okutulacak ders kitaplarının ve kaynak kitapların belirlenmesi,
6.Öğrencilerin başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde izlenecek yol uygulana cak kuralların belirlenmesi,
7.Yıllık ve günlük planların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar,
8.Ödevlerin yönetmeliğe uygun verilmesi, takibi ve değerlendirilmesi,
9.İşletmelerde çalışan öğrencilere verilecek projelerin konusu,
10.İşletmelerdeki öğrencilere verilecek beceri eğitimi notları,
11.İşletme Dosyası
       12.Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
       13.Dilek ve temenniler


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR


1-AÇILIŞ

28.09.2013 tarihinde saat 12.30’da Lab.bölümü zümre öğretmenleri  Zümre Başkanı Orhan ULUSOY başkanlığında Saadet Çimen, Sibel Can, Zülfü Bulut, Hikmet Yıldız, Aysel Çiçek,Ahmet Kemer yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak için öğretmenler odasında toplanmıştır.

2. Türk Milli Eğt.nin genel, S.M.L.!nin özel amaçları doğrultusunda dersler işlenecektir.
3.Atatürk İlke ve İnkılaplarının Derslere yansıtılması (2488 sayılı T.Dergisine göre)
Öğrencileri Atatürk İlke ve İnkılaplarına sıkı sıkıya bağlı, onları bilen ve savunan,    demokratik ve laik düşünceli yetiştirmek genel hedefimiz olacaktır. Atatürk’ün belirlediği çağdaş dünya görüşü içerisinde  vatanına, milletine, kültür değerlerine bağlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğü ve refahı için çalışan gençler olarak yetiştirmek için azami gayret gösterilecektir.
4.Müfredat programlarının gözden geçirilmesi
     10.Sınıfların Patoloji,Tıbbi Hematoloji I,Tıbbi Biyokimya I,İlk Yardım, Tıbbi Mikrobiyoloji I,Tıbbi Parazitoloji derslerinin Modülleri ve Modül Bilgi sayfaları Talim Terbiye Kurulu tarafından yayınlanmadığından dolayı müfredat programlarının incelenmesi TTK.Yayımından sonra görüşülmesine karar verilmiştir. 
     Müfredat programları yıllık plan doğrultusunda işlenmeye devam edilecektir. Özel Mikrobiyoloji dersinde işlenen konular Klinik Mikrobiyoloji dersinde daha ayrıntılı bir şekilde ele alınarak işlenecektir.
5. Okutulacak ders kitaplarının ve kaynak kitapların belirlenmesi,
    11.Sınıf Klinik Mikrobiyoloji (Nermin TEMUR) ‘un kitabı kaynak kitap olarak yararlanıla-cak.         
    11.Sınıf Klinik Biyokimya (Muammer DEMİR) Ders kitabı olarak okutulacaktır.
    11.Sınıf Klinik Hematoloji (Nilgün ÖZGÜR)’ün kitabı kaynak kitap olarak yararlanılacak.
    12.Sınıf Sağlık Eğitimi (İlknur KÜÇÜKALP,Ayşe GÜNER)’in kitabı ders kitabı olarak okutulacaktır.
    12.Sınıf Klinik Parazitoloji (Kahraman SOMYÜREK)’in kitabı kaynak kitap olarak   yararlanılacaktır.
    12.Sınıf Özel Mikrobiyoloji (Şeyda POLAT)’ın kitabı kaynak olarak yararlanılacaktır.
    12.Sınıf Enfeksiyon Hastalıkları (Mustafa KURBAN)’nın kitabı ders kitabı olarak okutulacak tır.
    12.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde Yönetim(Dr.Çetin AKAR, Hüseyin ÖZALP)’in kitabı kaynak kitap olarak okutulacaktır.
    12.Sınıf İlk Yardım (Ayşen BİRLİK)’in kitabı kaynak kitap olarak yararlanılacaktır.
    9. ve 10. Sınıflarının modül bilgi sayfaları yayınlandığında öğrencilere verilecektir.           6. Öğrenci başarısını değerlendirmede izlenecek yol ve uygulanacak kurallar
     Modüler sistemde her modülün sonunda öğrenci başarısı değerlendirilecek,
    11. ve 12.sınıflar sınıf geçme ve sınav Yönetmeliğine göre değerlendirilecektir.
     Uygulaması olan dersler okul laboratuarında uygulamalı olarak işlenecektir.   
     Yazılı ve sınıf içi etkinlik notları yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda verilecek olup ortak sınavlar  idarece belirlenecek tarihte yapılacaktır.
   Başarısız olan öğrencilerin 2.dönem başarılı olmalarını sağlamak için öğrencilerin ilgisini çekecek bireysel sorumluluklar verilecektir.


7.Yıllık ve günlük planların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar;
Yıllık planlar müfredat programı doğrultusunda,modüler sisteme uygun ,günlük planlar ise yıllık plana göre yapılacaktır.
 8. Ödevlerin yönetmeliğe uygun verilmesi, takibi ve değerlendirilmesi,
     Ödevler ödev yönetmeliğine uygun olarak verilecektir.
     Ödev konuları ders öğretmenleri tarafından belirlenecek,değerlendirmesi yönetmeliğe
      uygun olarak yapılacaktır. Ödevler Nisan ayının son haftasında toplanacaktır.

 9.İşletmelerde çalışan öğrencilere verilecek projelerin konusu,
    İşletmelerin şartları göz önünde bulundurularak  projelerin buna uygun,araştırmaya yönelik olması ve vaka takipli olmasını önerilecektir.
10.İşletmelerdeki öğrencilere verilecek beceri eğitimi notları
Uygulama öğretmenleri tarafından işletmenin özelliğine göre belirlenecek işletmelerdeki beceri eğitimi notları her dönemde en az iki defa olmak üzere verilecek ve aynı zamanda zümre öğretmenleri işbirliği içerisinde olacaktır.

11. İşletme Dosyası
    İşletme dosyaları koordinatör öğretmen tarafından periyodik olarak kontrol edilecektir.

 12.Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
    Dersler diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği halinde işlenecektir.
 13.Dilek ve temennilere geçildi.

   2009 – 2010  Eğitim- Öğretim yılı I.döneminin  sağlıklı ve başarılı geçmesi dilekleriyle
toplantı bitmiştir.
Alınan bu kararların  uygulanmasına karar verilmiştir.

Zümre ÖğretmenleriOrhan ULUSOY                Saadet AKÇAY              Sibel CAN               Zülfü BULUT                
Müdür  Yard.                     Klnk.Mikrobiyoloji       Klinikk.Hemt.         Özel Mikrobiyoloji              
                                            Klink Biyokimya          Tıb.Hematol. I         Tıb.Mkrobiyoloji I            
                                      Patoloji                                                           Tıb.Parazitolozji               


                        Hikmet YILDIZ                 Aysel ÇİÇEK                       Ahmet KEMER
                        Biyokimya (Hemş.)            Enfek.Hastalıkları               Sağlık Eğitimi
                        İlk YARDIM                      İletişim                                 Tıbbi Biyokimya I
                                                              Sağlık Hiz.Yönetim              Klinik Parazitolozji

        
                                                               ……./….. /  2013
UYGUNDUR
Hüseyin HIZ
Okul Müdürü


Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.