Laboratuvar Bolumu 1.Donem Zumre Ogretmenler Kurulu Toplanti Tutanagi 1 - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Haziran 22, 2013

Laboratuvar Bolumu 1.Donem Zumre Ogretmenler Kurulu Toplanti Tutanagi 1

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Laboratuvar Bölümü 1.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı 1MUSTAFA KEMAL SAĞLIK MESLEK LİSESİ

2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YI  LABORATUVAR BÖLÜMÜ                                                                       I.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


Toplantı Tarihi               : 28.09.2013
Toplantı No                     : 1
Toplantı Yeri ve saati      : Öğretmenler Odası ,Saat 12:30
Toplantıya Katılanlar   : Zümre Başkanı Orhan ULUSOY, Saadet Çimen, Sibel Can, Hikmet Yıldız,Zülfü Bulut, Aysel Çiçek,Ahmet Kemer
-Gıda Kimyası,Tıbbi Lab.Güvenliği, Trafik ve ilk Yardım dersi Öğretmeni Seval DİKMEN toplantıya katılmamıştır.

GÜNDEM  :


            1. Açılış
2.Türk Milli Eğt.nin genel,S.M.L.’nin özel amaçları doğrultusunda derslerin  iş- lenmesi,
3.Atatürk İlke ve İnkılaplarının derslere yansıtılması,
4.Müfredat programlarının gözden geçirilmesi,
5.Okutulacak ders kitaplarının ve kaynak kitapların belirlenmesi,
6.Öğrencilerin başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde izlenecek yol uygulana cak kuralların belirlenmesi,
7.Yıllık ve günlük planların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar,
8.Ödevlerin yönetmeliğe uygun verilmesi, takibi ve değerlendirilmesi,
9.İşletmelerde çalışan öğrencilere verilecek projelerin konusu,
10.İşletmelerdeki öğrencilere verilecek beceri eğitimi notları,
11.İşletme Dosyası
       12.Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
       13.Dilek ve temenniler


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR


1-AÇILIŞ

28.09.2013 tarihinde saat 12.30’da Lab.bölümü zümre öğretmenleri  Zümre Başkanı Orhan ULUSOY başkanlığında Saadet Çimen, Sibel Can, Zülfü Bulut, Hikmet Yıldız, Aysel Çiçek,Ahmet Kemer yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak için öğretmenler odasında toplanmıştır.

2. Türk Milli Eğt.nin genel, S.M.L.!nin özel amaçları doğrultusunda dersler işlenecektir.
3.Atatürk İlke ve İnkılaplarının Derslere yansıtılması (2488 sayılı T.Dergisine göre)
Öğrencileri Atatürk İlke ve İnkılaplarına sıkı sıkıya bağlı, onları bilen ve savunan,    demokratik ve laik düşünceli yetiştirmek genel hedefimiz olacaktır. Atatürk’ün belirlediği çağdaş dünya görüşü içerisinde  vatanına, milletine, kültür değerlerine bağlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğü ve refahı için çalışan gençler olarak yetiştirmek için azami gayret gösterilecektir.
4.Müfredat programlarının gözden geçirilmesi
     10.Sınıfların Patoloji,Tıbbi Hematoloji I,Tıbbi Biyokimya I,İlk Yardım, Tıbbi Mikrobiyoloji I,Tıbbi Parazitoloji derslerinin Modülleri ve Modül Bilgi sayfaları Talim Terbiye Kurulu tarafından yayınlanmadığından dolayı müfredat programlarının incelenmesi TTK.Yayımından sonra görüşülmesine karar verilmiştir. 
     Müfredat programları yıllık plan doğrultusunda işlenmeye devam edilecektir. Özel Mikrobiyoloji dersinde işlenen konular Klinik Mikrobiyoloji dersinde daha ayrıntılı bir şekilde ele alınarak işlenecektir.
5. Okutulacak ders kitaplarının ve kaynak kitapların belirlenmesi,
    11.Sınıf Klinik Mikrobiyoloji (Nermin TEMUR) ‘un kitabı kaynak kitap olarak yararlanıla-cak.         
    11.Sınıf Klinik Biyokimya (Muammer DEMİR) Ders kitabı olarak okutulacaktır.
    11.Sınıf Klinik Hematoloji (Nilgün ÖZGÜR)’ün kitabı kaynak kitap olarak yararlanılacak.
    12.Sınıf Sağlık Eğitimi (İlknur KÜÇÜKALP,Ayşe GÜNER)’in kitabı ders kitabı olarak okutulacaktır.
    12.Sınıf Klinik Parazitoloji (Kahraman SOMYÜREK)’in kitabı kaynak kitap olarak   yararlanılacaktır.
    12.Sınıf Özel Mikrobiyoloji (Şeyda POLAT)’ın kitabı kaynak olarak yararlanılacaktır.
    12.Sınıf Enfeksiyon Hastalıkları (Mustafa KURBAN)’nın kitabı ders kitabı olarak okutulacak tır.
    12.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde Yönetim(Dr.Çetin AKAR, Hüseyin ÖZALP)’in kitabı kaynak kitap olarak okutulacaktır.
    12.Sınıf İlk Yardım (Ayşen BİRLİK)’in kitabı kaynak kitap olarak yararlanılacaktır.
    9. ve 10. Sınıflarının modül bilgi sayfaları yayınlandığında öğrencilere verilecektir.           6. Öğrenci başarısını değerlendirmede izlenecek yol ve uygulanacak kurallar
     Modüler sistemde her modülün sonunda öğrenci başarısı değerlendirilecek,
    11. ve 12.sınıflar sınıf geçme ve sınav Yönetmeliğine göre değerlendirilecektir.
     Uygulaması olan dersler okul laboratuarında uygulamalı olarak işlenecektir.   
     Yazılı ve sınıf içi etkinlik notları yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda verilecek olup ortak sınavlar  idarece belirlenecek tarihte yapılacaktır.
   Başarısız olan öğrencilerin 2.dönem başarılı olmalarını sağlamak için öğrencilerin ilgisini çekecek bireysel sorumluluklar verilecektir.


7.Yıllık ve günlük planların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar;
Yıllık planlar müfredat programı doğrultusunda,modüler sisteme uygun ,günlük planlar ise yıllık plana göre yapılacaktır.
 8. Ödevlerin yönetmeliğe uygun verilmesi, takibi ve değerlendirilmesi,
     Ödevler ödev yönetmeliğine uygun olarak verilecektir.
     Ödev konuları ders öğretmenleri tarafından belirlenecek,değerlendirmesi yönetmeliğe
      uygun olarak yapılacaktır. Ödevler Nisan ayının son haftasında toplanacaktır.

 9.İşletmelerde çalışan öğrencilere verilecek projelerin konusu,
    İşletmelerin şartları göz önünde bulundurularak  projelerin buna uygun,araştırmaya yönelik olması ve vaka takipli olmasını önerilecektir.
10.İşletmelerdeki öğrencilere verilecek beceri eğitimi notları
Uygulama öğretmenleri tarafından işletmenin özelliğine göre belirlenecek işletmelerdeki beceri eğitimi notları her dönemde en az iki defa olmak üzere verilecek ve aynı zamanda zümre öğretmenleri işbirliği içerisinde olacaktır.

11. İşletme Dosyası
    İşletme dosyaları koordinatör öğretmen tarafından periyodik olarak kontrol edilecektir.

 12.Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
    Dersler diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği halinde işlenecektir.
 13.Dilek ve temennilere geçildi.

   2009 – 2010  Eğitim- Öğretim yılı I.döneminin  sağlıklı ve başarılı geçmesi dilekleriyle
toplantı bitmiştir.
Alınan bu kararların  uygulanmasına karar verilmiştir.

Zümre ÖğretmenleriOrhan ULUSOY                Saadet AKÇAY              Sibel CAN               Zülfü BULUT                
Müdür  Yard.                     Klnk.Mikrobiyoloji       Klinikk.Hemt.         Özel Mikrobiyoloji              
                                            Klink Biyokimya          Tıb.Hematol. I         Tıb.Mkrobiyoloji I            
                                      Patoloji                                                           Tıb.Parazitolozji               


                        Hikmet YILDIZ                 Aysel ÇİÇEK                       Ahmet KEMER
                        Biyokimya (Hemş.)            Enfek.Hastalıkları               Sağlık Eğitimi
                        İlk YARDIM                      İletişim                                 Tıbbi Biyokimya I
                                                              Sağlık Hiz.Yönetim              Klinik Parazitolozji

        
                                                               ……./….. /  2013
UYGUNDUR
Hüseyin HIZ
Okul Müdürü


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder