Zeka Oyunları 2. Dönem Zümre Toplantısı - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 25, 2016

Zeka Oyunları 2. Dönem Zümre Toplantısı

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Zeka Oyunları 2. Dönem Zümre Toplantısı 

Zeka Oyunları Dersi 2. Dönem 1. Zümre Toplantısı 

Zeka Oyunları Dersi 2. Dönem 1. Zümre Toplantılarında, programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, lâboratuvar, derslik, kütüphane ve işliklerden plânlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, yazılı sınav sayısı, ders içi etkinlik notlarının sayısı, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler, proje ödevleri ve değerlendirme kriterleri ile benzeri konularda kararlar alınır. Aşağıda 2015-2016 yılı 2. Dönemine ait en yeni ve en güncel Zeka Oyunları 2. Dönem Zümre Toplantısına ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken okul, öğretmen adı vb. bilgileri değiştirmektir. Ardından zümre toplantısını çıktı alıp imzaya sunabilir ve okul idaresine teslim edebilirsiniz.

Zeka Oyunları Dersi 2. Dönem Zümre Toplantısı 
Kontrol ederek iyi günlerde kullanın.Zeka Oyunları 2. Dönem 1. Zümre Toplantısı 2015-2016 dosyası. Zeka Oyunları 2. Dönem 1. Zümre Toplantısı 2015-2016, 5. Sınıf Seçmeli Zeka Oyunları 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları, 6. Sınıf Seçmeli Zeka Oyunları Dersi 2. Dönem Zümre Toplantısı 7. Sınıf Seçmeli Zeka Oyunları Dersi, 8. Sınıf Seçmeli Zeka Oyunları 2. Dönem 1. Zümre Toplantısı 2015-2016, Zeka Oyunları Dersi Zümre Toplantısı (2. Dönem). 


Ortaokul Zeka Oyunları Zümre Öğretmenler Kurulu Ne Zaman Toplanır?

Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır. Zeka Oyunları Dersi 2. Dönem 1. Zümre Toplantısı 2015-2016

5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Seçmeli Zeka Oyunları Toplantıda hangi konular görüşülmeli? Hangi kararlar alınmalıdır?

Bu toplantılarda, öğretim programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçları, laboratuvar, kütüphane, spor salonu, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planlı bir şekilde yararlanılması ile proje ve performans görevi konuları belirlenir. Dersin özelliğine göre etkinlik örnekleri ve materyaller hazırlanarak ortak bir anlayış oluşturulur.

Zeka Oyunları Zümre Öğretmenler Kurulu Kimlerden Oluşur?

Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda branş öğretmenlerinden oluşur.

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARI

Okulda aynı dersleri okutan branş öğretmenlerinin katıldığı, eğitim ve öğretimi yönlendirici, ortak kararların alındığı bir çalışma organı, Zümre Öğretmenler Kuruludur.

Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin 57/d ve 77., Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 74. ve 75., İmam - Hatip Liseleri İdari Yönetmeliği 101., Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinin 78., 79., İç Hizmetler Yönetmeliğinin 77/b maddelerinde zümre toplantılarının amacı ve nasıl yapılması gerektiği hususları yeterince açıklanmıştır.

Bunlara dayalı olarak zümre toplantıları, yöneticilerin üzerinde durmaları gereken en önemli konulardan biridir. Genellikle, okullarımızda az da olsa amaca hizmet edecek şekilde ve sayıda zümre toplantıları yapılmaktadır. Fakat okullarımızın çoğunda yapılan zümre toplantılarında, alınan kararlara, istenilen amaçtan uzak, yüzeysel, yönetmelik ve genelgelerin hükümlerini tekrar eder nitelikte olduğu görülmektedir. Zümre öğretmenleri toplantıları, tecrübeli öğretmenlerin edindikleri mesleki deneyimi aynı branştaki yeni meslektaşlarına sunma fırsatı veren ve genç branş arkadaşlarıyla yeni bilgilerini tecrübeli meslek taşlarına arz etme imkanı oluşturan bir çalışma ortamı yaratır. Bu toplantılar , eğitim - öğretim birliği geliştirmeyi ve koordinasyonu sağlayan çalışmalara hizmet ettiğinden sık sık yapılmalıdır. Toplantılarda ele alınan konular, neden-neyi - nasıl - ne - zaman - ne ile ve nerede sorularına cevap verecek ayrıntıda ele alınmalı ve tartışma konusu yapılarak, sonuçta karara bağlanmalıdır.

Zümre Öğretmenler Kurallarının Toplanması

Zümre toplantıları, her öğretim yılında en az iki defa birinci ve ikinci kanaat dönemi başında Yönetmelik, Yönerge ve emirler doğrultusunda yapılır.

Zümre toplantısına okul müdürü yada müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, bölüm şefi veya zümrenin en kıdemli öğretmeni başkanlık eder. Zümre toplantısında her öğretmen, gündeme dayalı olarak görüş ve düşüncelerini söyler. Bu görüş ve düşüncelerin ışığı altında somut ve uygulanabilir kararlar alınır. Alınan kararlar bağlayıcı nitelikte olmalıdır. Zümrelerde, Yönetmelik maddeleri, aynen, karar diye yazılmamalıdır. Tavsiye ve temenni niteliğinde kararlar alınmamalıdır. Bu kararlar, eğitim ve öğretimi olumlu yönde geliştirecek nitelikte olmalıdır. Zeka Oyunları Dersi 2. Dönem Zümre Toplantısı 2015-2016

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder