Efsane Nedir? Efsaneler Çocuklara Öğretilmeli Midir?

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Efsane Nedir? Efsaneler Çocuklara Öğretilmeli Midir?

Yunanca “mitos, mit”, Arapça “usture”, Farsça “fesane, efsane” adlarıyla karşılık bulan efsane insanların geçmişte reel olarak izah edemedikleri, fakat inandıkları ve izaha ihtiyaç duydukları konular hakkında uydurdukları veya gerçek bir olayın içine katılan olağanüstü özelliklerle oluşturulan anlatılara denir. Halkın özlemini, çaresizliğini, bazı ulu kişilere vermek, yüklemek istedikleri sıfatları özgün ve sıra dışı (ilginç) bir biçimde anlatır. Efsaneler bu yönüyle “inanış konusudur.”.Halkın inanmak istediği, ama gerçekte olmadığını bildiği durumlar üzerine ürettiği masalımsı anlatılardır.


Kültür bir milletin maddi, manevi her sahada oluşturduğu ürünlerdir. Gelenek, görenek, giyim, kuşam, yeme- içme adetleri, oturma- kalkma, konuşma vb. bütün edimler kültür kavramı içinde değerlendirilir. Kültür bu anlamda çok şümullu bir kavramdır. Efsaneler ve destanlar bir milletin ruhu, atardamarıdır. Bir insan nasıl ki ruhsuz var olamazsa milletler de efsane ve destansız olamaz. Dil, din, inançla ilgili bütün bilgileri efsanelerde bulmak mümkündü.Efsaneler içerisinde milletin kültür kodlarını barındırır. Elbette ki efsanesi olan, soylu milletler için geçerli bir durumdur bu söylediklerimiz.

Efsane Nedir? Efsaneler Çocuklara Öğretilmeli Midir?
Efsane Nedir? Efsaneler Çocuklara Öğretilmeli Midir?

Her milletin kendine ait efsaneleri vardır. Milletler bu efsaneleri kendi coğrafya, tarih, inanç, adet ve anane özellikleri doğrultusunda oluştururlarBöylece ortaya o millete ait mitler çıkar. Bu mitler(efsaneler) genellikle tabiat hadiselerinin sebepleri, insanın yaratılışı(insanın nereden gelip nereye gittiği), coğrafi hadiseler(yıldızların hareketi, denizin yükselmesi, yağmurun yağması), hayvan, dağ, bitki, toprak, ateş, maden vb. gibi hadise ve maddelerin teşekkül ve icadı onarlı hayret, korku, heyecan veya memnunluk içinde birtakım hayaller kurmaya yöneltti. Bu hayaller insanın kendi ruhunu, hayatını eşyaya, tabiata aksettirmesinden ibaret olan düşünce tarzını geliştirdi. Bu düşünce tarzı ise az önce bahsettiğimiz olayların aslı hakkında çeşitli anlatılar uydurulmasını sağladı. İşte efsaneler bu anlatılardır.

Efsanelerin az önce bahsettiğimiz konuları onun akıldışı, saçma olduğunu akla getirebilir. Ama efsane, bilindiği gibi, inanç konusu olan edebi mahsullerdir. Dolayısıyla inancın bu anlamda bilimsel bir açıklaması olamaz. Sadece bir ihtiyaçtan doğmuştur. Efsaneler, inanca dayandığı için halkın umarsızlığını, umutlarını, özlemlerini, dünyaya bakış ve dünyayı algılayış açılarını kesin bir biçimde belirtirler. Günümüzde efsaneleri bir ” inanç” kaynağı olarak değil, masallar gibi birer imge birer anlatı aracı olarak algılamak gerekir. Bu özellikleriyle resim, şiir, tiyatro , sinema , roman, öykü gibi çağdaş sanatlara kaynaklık ederler. Efsanelerde milletlerin hayat felsefeleri ve inanışları yaşar, içinde de mutlaka alınacak bir ders vardır.

Efsane ile masal arasında benzer yanlar olmasının yanında birbiriyle uyuşmayan yanlar da vardır. Bir kere masalın gerçek olmadığını anlatanlar(okuyanlar) bilir. Fakat efsane gerçek veya gerçeğe yakın bir olayın olağanüstü niteliklerle süslenmiş halidir. Yani efsaneyi bilenler bu olağanüstü yanlarına rağmen efsaneyi benimsemeseler bile kabul etme eğilimi içine girerler. Masal ile efsaneyi ayıran bir başka özellik de efsanenin sonunun genellikle acıklı bitmesine karşın masalın acıklı bir sonla bitmemesidir. Masalda son tatlıya bağlanabilir Bir de kullanım nitelikleri bakımından farklılıkları vardır. Masal vakit geçirme ihtiyacından doğmuşken efsane bir şeyleri açıklama gayreti bağlamında üretilmiştir.

Efsaneler kuru bir anlatım sergiler. Efsanelerdeki amaç sadece konudur. Bilim ve üslup kaygısı yoktur. Sadece anlatılardaki fikrin benimsetilmesi(aktarılması) amaçlanır. Basit bir anlatımı vardır. Sanat kaygısı yoktur. Başka edebi türlerin(masal,hikaye,destan,şiir) içinde yer bulabilir. Yani bazen tek başına bir edebi tür özelliği göstermez. Bu yönüyle türler-arasılık gibi bir özelliğe sahiptir.

Efsaneler konuları bakımından dörde ayrılır:

1-Teogoni: Tanrıların nereden geldiklerini anlatan efsaneler.
2-Kozmogoni:Kainatın nasıl meydana geldiğini anlatan efsaneler.
3-Antropogoni: İnsanın yaratılmasını konu alan efsaneler.
4-Eskatoloji: İnsanla dünyanın geleceğini konu alan efsaneler
Efsaneler milletlerin olaylar hakkında yürüttüğü masalımsı fikirleri içerir. Dolayısıyla bir felsefi yapıt niteliği de arz eder. Çünkü bir durumun, olayın oluşumuna(ontoloji) değin düşünceler, akıl yürütmeler efsanenin ana niteliğidir. Milletler kendi çevre şartlarına, dini inanışlarına ve sosyolojik durumlarına göre yukarıda dört ana başlıkta topladığımız konuları açıklama, bu konular üzerinde fikir yürütme gayreti içine girdikleri vakit ortaya efsaneler çıkar.Efsanelerin çocuk edebiyatı açısından yaralarına gelirsek;

1-Akıl yürütme açısından bir katkısı olabilir. Zira efsaneler az önce de belirttiğimiz gibi milletlerin bazı konular üzerine akıl yürütmelerini içerir.

2- Kendi topraklarında yaşamış milletler hakkında bilgi sahibi olur.

3-Eski devirlerde yaşamış insanların hayat karşısında ne tür tavırlar aldığını görebilir.

Efsanelerin tarihleri çok eski zamanlara dayanır. Bu yüzden duyduğumuz ya da okuduğumuz efsaneler sadece kendi tarih ve kültürümüze ait değildir. Öncelikle şu an bize ait topraklar üzerinde geçen olayları daha sonrada dünyadaki tarih ve kültür olaylarından haberdar oluruz. Bunları öğrenirken de eski zamanlarda olaylara nasıl tepkiler verildiğini, nasıl dersler alındığını görmüş oluruz.

4- Çocuklar okudukları veya dinledikleri efsaneler sayesinde bilgi ve kültür birikimine sahip olurlar.

5-Efsanelerdeki olağanüstülükler ise hayal dünyalarının gelişimini sağlar. Kendilerine model edinebilirler.


Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.