Din Felsefesi Nedir ? Din Felsefesinin Temel Sorunları Nelerdir ?

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Din Felsefesi Nedir ? Din Felsefesinin Temel Sorunları Nelerdir ? 

Din felsefesi,
dini, dinin temellerini ve dinle ilgili pek çok konuyu ele alan bir disiplindir. İlkel toplumlardan günümüze baktığımızda din başta politeizm (çoktanrıcılık) olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta felsefe tarihinde Antik Yunan’ın çok tanrıcılık özelliği felsefenin ortaya çıkmasında bir etken olarak görülmektedir.


Din dogmatiktir. Fakat din felsefesi dogmatik değildir. Tüm dinlere eşit olarak yaklaşır ve dinleri nesnel, tutarlı ve mantık temelinde değerlendirir.

Din Felsefesi Nedir ? Din Felsefesinin Temel Sorunları Nelerdir ?
Din Felsefesi Nedir ? Din Felsefesinin Temel Sorunları Nelerdir ? 

Din Felsefesinin Temel Soruları:

Tanrı’nın var olup olmadığı,
Evrenin yaratılışı,
Tanrı varlığının kanıtları
Vahiy mümkün müdür?
Din Felsefesinin Temel Kavramları

VAHİY: Tanrı tarafından belirtilen isteklerin bir aracı (peygamber) aracılığıyla inananlara iletme şeklidir.
TANRI: Üstün ve en yüce olan varlık.
İMAN: İnanan kişiler tarafından Tanrı’nın isteklerinin yerine getirilmesi.
PEYGAMBER: Tanrı tarafından belirlenmiş, Tanrı’nın isteklerini halka bildirdiği habercidir.
KUTSAL: Tanrı ve Tanrı’nın değer verdiği herşey.

Din Felsefesi Ve Teoloji İlişkisi

Din felsefesi ile teoloji (din bilim) birbirine karıştırılmamalıdır. İkisi arasında çok fazla fark vardır.
Teoloji:
Belli bir dini ele alır.
Dine olan inancı güçlendirmek, pekiştirmek ister.
Tanrı varlığını sorgulamaz, yalnızca Tanrı’yı var kabul ederek dini öğelerin yorumlanmasını sağlar.
Temeli inanç sistemine dayanmaktadır.
Din Felsefesi
Tüm dinlere eşit mesafededir.
Amacı dini ve dini yaptırımları sorgulamak ve akla mantığa dayalı açıklamalar yapmaktır.
Temeli merak duygusu, akıl ve mantığa dayalıdır.
Tanrı’nın var olup olmadığını sorgular.
Tanrı ile insan arasındaki iletişimi de sorgular.
Din Felsefesinde Tanrı Hakkındaki Düşünceler
Tanrı Varlığını Kabul Edenler
Tanrı varlığını kabul eder. Tanrı’nın bu evrenin yaratıcısı olduğunu savunurlar. Tanrı varlığını kabul eden görüşlerden bazıları teizm, deizm, panteizm ve panenteizmdir.
Teizm: Bu görüşe göre, Tanrı vardır ve evreni yaratmıştır. Evrende var olan tüm bu güzelliklerin yaratıcısı olan Tanrı evrene hala müdahale etmektedir. Teistlere göre Tanrı yaratılmamış yaratmıştır. Tanrı sonsuz ve sınırsız olandır. Sonsuz ve sınırsız olan Tanrı karşısında insan Tanrı’nın isteklerini yerine getirerek ona itaat etmelidir. Örneğin İslamiyet, Hristiyanlık gibi dinler bu görüşü benimsemişlerdir. Din felsefesinde teizmin en önemli temsilcileri Farabi ve Descartes’tir.

Deizm: Tanrı varlığını kabul etmekle beraber evrene müdahalesinin olmadığını savunmuştur. Deistlere göre, Tanrı evreni yarattıktan sonra insanı başıboş bırakmıştır. Tanrı evreni tüm mükemmelliğiyle var ettikten sonra, evrendeki her şey kendi halindedir. Başlıca deist filozoflar, John Locke ve Rosseau.
Panteizm (Doğatanrıcılık): Evren ve Tanrı’nın bir olduğu görüşüdür. Panteistlere göre evren, Tanrı’nın görüntüsüdür. Tanrı evrenin üstünde değil,evrene içkindir. Panteist olarak bilinen başlıca filozoflar Spinoza ve Hegel’dir.
Panenteizm (Diyalektik Teizm): Panteizmle çok benzer olan panenteizmin en büyük farkı Tanrı’nın evrene aşkın olduğu görüşüdür. Panenteiszme göre, Tanrı evrenin daha üstündedir. Tanrı hem içkin hem aşkın olma özelliği gösterir.Tanrı Varlığını Reddedenler

Ateizm: Tanrıtanımazlık olarak adlandırılır. Ateizme göre, evren öncesiz ve sonrasızdır. Her şey maddeden evrimi olarak karşımıza çıkmaktadır. K.Marx, Nietzsche, Sartre Tanrı varlığını reddeder.
Tanrı Varlığının Bilinmezliği
Agnostisizm (Bilinmezcilik): Tanrı ne vardır ne de yoktur düşüncesini savunur. Agnostiklere göre bunun bilgisine ulaşamayız. İlk Agnostik filozof ise Protagoras’tır.
Tanrı Varlığı Kanıtlarına Dair Görüşler
Ontolojik Kanıt:
Tanrı varlığının mükemmelliği zihnimizde vardır. Hatta bu dünyanın ve insanın yaratılışında da bu mükemmellik söz konusu olduğundan, Tanrı varlığı sadece zihinle sınırlı olmayıp, gerçekte de var olduğu bilinir.

Kozmolojik Kanıt:

Her durumun bir nedeni vardır. Arkhe probleminde tartışılan ilk nedenin ise Tanrı olduğu yani asıl yaratan ve hareket ettirici unsurun Tanrı olduğu bilinmektedir.
Teolojik Kanıt:
Her şeyin bir amacı vardır. Bu mükemmelliğin asıl amacı ise bir tesadüf değildir.
Tanrı varlığını ahlaksal kanıt ve dini tecrübe kanıtıyla ele alan teolojiye göre, Tanrı varlığı zaten apaçık ortadadır.
Tanrı Yokluğuna Dair Kanıtlar
Kötülük Kanıtı: Tanrı varlığını reddedenler evrendeki kötülükleri kanıt olarak gösterirler. Eğer Tanrı olsaydı, evrende bu kadar kötülük olmazdı görüşünü savunurlar.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.