Yenilenemez (Yenilenemeyen) Enerji Nedir? Kaynakları ve Kullanım Nelerdir?

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Yenilenemez (Yenilenemeyen) Enerji Nedir? Kaynakları ve Kullanım Nelerdir?

Yeryüzünde kullanılan enerjiler, yenilenebilir ve yenilemez özelliktedirler. Yenilenebilir enerjiler yeri sürekli dolan ve tükenmeyen enerji kaynakları, yenilemez enerjiler ise zamanla tükenen ve yeri ancak uzun yıllar içerisinde dolan enerjilerdir. Bu yazıda yenilenemez enerji kaynaklarının neler olduğu ile, kullanım alanları, insanlığa ve çevreye verdiği zararlarını öğreneceksiniz.


Başta insanlar olmak üzere doğadaki birçok canlının yaşamlarını sürdürebilmeleri için bazı enerji kaynaklarına ihtiyaçları vardır. Bu enerji kaynakları kendi içerisinde yenilenemez ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak ikiye ayrılmaktadır. Yenilenemez enerji kaynakları canlılar tarafından tüketilen ve zamanla yeri doldurulamayan enerji kaynaklarıdır. Bir anlamda yapay nitelikte olan tükenebilir enerji kaynaklarının çevreye ve insan sağlığına zararlı olması gelişen teknoloji ile birlikte tercihin doğal olandan yana olmasına neden olmaktadır.

Yenilenemez (Yenilenemeyen) Enerji Nedir? Kaynakları ve Kullanım Nelerdir?
Yenilenemez (Yenilenemeyen) Enerji Nedir? Kaynakları ve Kullanım Nelerdir?

Çevreye bıraktıkları atıkların doğaya verdiği zararın telafisinin oldukça güç olması ise gelecek nesiller için ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Elde edilmesi yenilenebilir kaynaklara nazaran daha kolay olması nedeniyle, daha çok yenilenemez enerjiler tercih edilmektedir. Ancak bunların yoğun kullanımı doğanın sera etkisi altında kalmasına neden olmaktadır.

Radyasyon Nedir? Zararları ve Korunma Yolları Nelerdir?
İçeriğindeki karbon sayesinde enerji sağlayan kaynaklar aynı zamanda çevreye yaydığı karbondioksit gazı ile de insanlar üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Zararlarının dışında endüstriden sanayi alanına kadar birçok konuda bu tür enerji kaynakları üretimin ve tüketimin devamlılığını sağlamaktadır.

Yenilenemez (Yenilenemeyen) Enerji Nedir?
Doğadaki enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilemez olmak üzere iki türdür. Yenilenebilir olanlar tıpkı güneş ve rüzgar enerjisi gibi sürekli yeri dolan ve kendini yenileyen enerjiler olurken; yenilenemez enerji petrol ve doğalgaz gibi yenilenmesi çok uzun yıllar aldığından, yenilenemez enerji olarak kabul edilir. Bu doğrultuda kömür, doğalgaz ve petrol gibi ürünler için yenilenemez enerji kaynağı demek doğru olacaktır. Tüketim oranları yaklaşık %95’i bulan kaynakların bu denli aşırı kullanımları gelecek yıllar içinde enerji kaynaklarının tükenmesi konusunda kaygı yaşanmasına neden olmaktadır.

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?
Yenilemez enerji kaynaklarının bir kısmına günlük yaşantımızda rastlarken, bir kısmı da endüstriyel alanda sıklıkla tercih edilmektedir. En çok kullanılan yenilenemez enerji kaynakları; doğalgaz, kömür, linyit, taşkömürü ve petroldür.

En bilinen ve yenilenmesi oldukça zor olan kömür ısınmadan enerji üretimine kadar birçok alanda yarar sağlamaktadır. Yer altında uzun yıllar sonrasında sertleşmiş yapıda olan hayvan fosillerinden oluşan kömür kolay yanıcı özellikte olduğu için ısınma alanında daha çok olanakları bulunmaktadır. Kömür hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Doğalgaz, son yıllarda ısınma alanında daha çok yarar elde edilen enerji kaynaklarından biridir. Petrol ise ülkemizde çok nadir bulunan ve genellikle dış ülkelerden ithal edilen bir enerji kaynağıdır. Türkiye’nin zengin olduğu kaynaklardan olan bor madeni Kütahya, Bursa ve Eskişehir gibi yerlerde bol miktarda bulunmaktadır. Bor madeni hakkında bilgi almak için tıklayın.

Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Kullanım Alanları Nelerdir?
Yenilenemez enerji kaynaklarının yararları en çok endüstri ve sanayi alanında ortaya çıkmaktadır. Tam anlamıyla yenilenemeyen özellikte olmayan bu kaynakların tükenen kısmın yerinin dolması için uzun zaman geçmesi gerekmektedir. Bu durum ise enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulan alanlarda aksaklıkların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu noktada yararlarının en çok söz konusu olduğu yerler ulaşım ve inşaat alanlarıdır.

Diğer yandan ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin de önemli bir göstergesi olan enerji kaynakları sanayileşme ve teknolojinin gelişmesi için oldukça gereklidir. Ancak tükenmesi olası olan bu kaynakları insanlığın olabildiğince verimli ve tasarruflu kullanmaları kendi menfaatlerine olacaktır.

Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Zararları Nelerdir?
Bu tür enerji kaynaklarının büyük bölümünü oluşturan fosil atıkların çevreye inanılmaz zararları bulunmaktadır. Fosillerin yakılarak değerlendirilmesi doğa için zararlı pek çok gazın açığa çıkmasına neden olmaktadır. Çevreye oldukça zararlı olan karbondioksit ve metan gazları bunlar arasında en yaygın görülen gazlardır. Ayrıca kükürt, azot oksit, kurum ve partikül maddeler de yenilenemez enerji kaynaklarının yanması sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Bu zararlı gazların ısıyı bünyelerinde barındırma özelliği nedeniyle atmosferden uzaya ısı geçişi mümkün olmamaktadır. Bu da doğal döngünün zarar görmesine neden olmaktadır. Günümüzde yaşanan iklim değişikliklerinin en önemli nedenleri arasında da yenilenemez enerji kaynaklarının sıklıkla kullanılıyor olması gösterilmektedir.

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları Arasındaki Farklar Nelerdir?
Adından da anlaşılacağı üzere bu kategoriye giren enerji kaynaklarının tükenmesi söz konusudur. Petrol, doğalgaz ve kömür gibi kaynakların sonsuz olmaması insanların bu tür ihtiyaçların karşılanması için sürekli olarak arayış durumunda olmalarını kaçınılmaz kılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarında ise bu durum tam tersidir ve tükendikçe yenilenmesi mümkündür.

İnsanlığın varlığından itibaren gerekli olan bu enerji kaynaklarının azalması ya da yok olması durumunda alternatif kaynakların bulunması gerekecektir. Bunun için günümüzde yenilenebilir enerjilerin birçok alanda aktif bir şekilde kullanım araştırmaları ve çalışmaları sürdürülmektedir. Radyoaktif elementler ve fosil yakıtlardan meydana gelen yenilenemez enerjiler evrendeki tüm canlılar için hayati önem taşır niteliktedir.

Hidroelektrik Santrali (HES) Nedir? Nasıl Çalışır? Faydaları ve Zararları Nelerdir?
Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekliliğinin olması ve insanlığın geleceği için faydalı olması, yenilenemez kaynaklara nazaran daha çok benimsenmesine neden olmaktadır. Sadece %5 oranında kullanılan enerji kaynaklarının tükenen özellikteki kaynaklara nazaran daha az tercih edilmesi, yenilenemez enerji kaynaklarının geleceğini olumsuz etkilemektedir. Çünkü önümüzdeki 50-60 yıl içerisinde, yenilenemez enerji kaynaklarının tükenmesi öngörülmektedir.

Alternatif Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?
Tükenen ve yeri dolması zaman alan enerji kaynaklarına alternatif en güzel kaynaklar yenilenebilen özellikteki kaynaklardır. Ancak güneş ve rüzgar gibi tükenmeyen kaynakların tükenen ve çevreye zararlı enerji kaynaklarından ayrılan birçok özelliği nedeniyle alternatif olarak kullanılmaları zaman gerektiren alanlardan biridir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu noktadaki araştırmalar hız kazansa da nükleer enerji çağımızın başlıca enerji kaynaklarından biridir. Nükleer santral tesislerinde kullanılan nükleer enerji, en önemli alternatif yenilenemez enerji kaynağıdır.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.