Orhan Gazi Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgi

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Orhan Gazi Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgi

Orhan Gazi, Osmanlı sultanlarının ikincisi olup en uzun süre yaşayan padişahtır. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin oğludur. Bu makalemizde Orhan Gazi’nin yaşamı, fetihleri, yenilikleri, özel yaşantısı ve Osmanlı Devleti’ne kazandırdıkları hakkında detaylı bilgi vereceğiz.


Orhan Gazi Osmanlı Beyliği’ni kuran babası Osman Gazi’nin yolundan giderek büyük askeri, siyasi, ticari, hukuksal başarılar kazanmış ve adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmıştır. Özellikle kişisel özellikleriyle halk arasında çok sevilen Orhan Gazi, merhametli ve saygılı tutumuyla da her zaman sevilen bir lider olmuştur. 4 evlilik yapan Orhan Gazi’nin toplamda 8 çocuğu olmuştur. 

Orhan Gazi Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgi
Orhan Gazi Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgi

Orhan Gazi, getirdiği yenilikler ve yaptığı düzenlemelerle Osmanlı’yı düz bir beylik olmaktan çıkarmış ve devlet sistemine geçirmiş ardından da ilk düzenli Osmanlı ordusunu kurmuştur. Ticaret, devlet teşkilatı ve askeriye gibi pek çok alanda da yenilikler yapan Orhan Gazi sayısız fetih yaparak devletin sınırlarını genişletmiştir.

Ertuğrul Gazi Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgi
Osmanoğulları soyundan gelen hükümdarlar içinde en uzun ömürlüsü olarak bilinen Orhan Gazi 81 yıl yaşamış ve son yıllarında devlet yönetimini oğlu I. Murad’a bırakmıştır. Tarih sayfalarında Orhan Bey olarak da geçen, Orhan Gazi’nin hayatını gelin daha yakından öğrenelim.

Orhan Gazi Kimdir?
Orhan Gazi Kimdir?

Orhan Gazi Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in oğlu olup Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci padişahı ünvanına sahiptir. 1326 yılında devletin başına geçen Orhan Gazi Şücaeddin, Seyfeddin ve İhtiyareddin adlarıyla da anılmaktadır.

Orhan Gazi’nin Hayatı
Orhan Gazi’nin Hayatı

Orhan Gazi 1281 yılında Osmanlı Devleti’nin merkezi olan Söğüt’de dünyaya gelmiştir. Babası Osman Bey, annesi ise Malhun Hatun’dur. Orhan Gazi’nin ilk yaşamına ilişkin pek fazla bilgi olmamakla birlikte Türk ve yabancı kaynaklarda farklı anlatımlar yer almaktadır.

Ünlü Türk tarihçilerden bazıları Orhan Bey’in babası ölünce ahilerin verdiği karara göre bey olduğunu iddia etmiş, bazıları ise Orhan Bey’in ağabeyi Alaaddin’in bey olmak istemediği ve Orhan Gazi’nin pek çok konuda ondan daha yetenekli olduğunu söylediğini belirtmişlerdir. Kısacası Orhan Gazi’nin hiçbir taht mücadelesi olmadığı söylenmektedir. Fakat yabancı bir tarihçi olan  Laonikos Halkokondiles bu konuda Orhan Gazi’nin babası ölünce Uludağ’a bir yere geçtiğini ve oradan gönderdiği askerler vasıtasıyla diğer kardeşlerini yendiğini iddia etmektedir.

Orhan Bey hakkındaki bir diğer tartışma konusu ise Orhan Bey’in babası ölmeden önce mi yoksa sonra mı tahta geçtiği hakkındaki farklı görüşlerdir. Orhan Gazi, bey olduktan sonra adına tuğra çekilen ilk Osmanlı padişahı olmuştur. Orhan Gazi’nin en belirgin özelliği halk tarafından çok sevilmesi, halkın arasına girip onların dertlerini dinlemesi ve devletin ileri gelenlerine olan saygısıdır. 33 yıl hüküm süren Orhan Bey, devletin sınırlarını da büyük oranda genişletmiştir.

Orhan Gazi’nin adına kesilen ilk sikke olan Rebievvel’de Şubat 1324 tarihi yazmaktadır. Orhan Bey ile ilgili tarihsel bilgilere kanıt oluşturması açısından bu sikke oldukça büyük bir önem taşımaktadır.  

İyi bir asker olan Orhan Gazi hükümdarlığı boyunca babasının ona öğrettiği doğrulardan şaşmamış, hem askeri hem de kişisel olarak pek çok başarı elde etmiştir. Babası Orhan Bey ile birlikte tüm askeri seferlere katılmış olması ona hükümdarlığı sırasında da tecrübe kazandırmıştır.

Orhan Gazi’nin Fetihleri
Orhan Gazi devletin başına geçtiğinde büyük bir hızla fetihlere başlamış ve önemli toprakları ele geçirmiştir. Marmara, Ankara, Bursa ve Rumeli’yi kısa sürede Osmanlı topraklarına katmıştır. Orhan Gazi devletin başkentini Yenişehir’den Bursa’ya taşımıştır.

Orhan Gazi 1329 yılında Pelakanon’da Bizans’ı yenmiş ve 1330 yılında İznik’i fethetmiştir. İznik Bizans için çok önemli bir merkez olup Asya ve Anadolu’ya olan bağlantılarının yok olmasına neden olmuştur. Sonrasında Orhan Bey fetihlerine devam etmiş ve 1337 yılında İzmit’i fethetmiştir. Kocaeli yarımadası Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir.

Hızla devam eden fetihlere Orhan Bey, Hereke, Armutlu ve Yalova’yı da Bizans’tan alarak devam etmiştir. Sonuçta Bizans’ın topraklarının büyük çoğunluğu Osmanlı Devleti’nin eline geçmiş ve Bizans barış istemek zorunda kalmıştır. Öte andan Karasi (Karesi) Beyliği’nin topraklarını da ele geçirerek Biga yarımadası ve Balıkesir’i fethetmiştir. Bu toprak Orhan Gazi’nin Ege kıyısındaki ilk toprağı olmuştur.

1353 yılında Süleyman Paşa yönetimindeki ordu ile sefer çıkan Orhan Gazi, Sırp ve Bulgarlar’a karşı Dimetoka’da başarı kazanmış ve 1353 yılında Çimpe Kalesi Osmanlılar’a bırakılmıştır. Öte yandan Kadıköy ve Marmara adaları da Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir.

Orhan Gazi’nin Aile Yaşantısı
Orhan Gazi dört evlilik yapmış ve bu evliliklerden altısı kız, ikisi erkek olmak üzere sekiz çocuğu olmuştur. Eşleri; Asporça Hatun, Nilüfer Hatun, Teodora Kantakuzini ve Eftandise Hatun’dur. Aralarından Nilüfer Hatun; I.Murat, Süleyman Gazi ve Şehzade Kasım’ın annesidir. Teodora Hatun ise Şehzade Halil’in annesidir.

Orhan Gazi’nin kız çocukları Fatma ve Hatice Hatun’dur. Erkek çocukları ise Şehzade Eyüp, Şehzade Kasım, Şehzade Halil, Şehzade İbrahim, Şehzade Murad ve Süleyman Paşa’dır.

Orhan Gazi’nin Ölümü
Orhan Bey Osmanoğulları soyundan gelen hükümdarlar arasında en uzun ömürlüsü olarak bilinmektedir. 81 yaşına geldiği 1362 yılının Mart ayında vefat etmiştir. Ölmeden önce devlet yönetimini oğlu Murat’a bırakmış ve son yıllarını Bursa’da geçirmiştir. Tıpkı babası gibi Bursa Gümüşlü Kümbet’e defnedilmiştir.

Orhan Gazi’nin Getirdiği Yenilikler
Orhan Gazi’nin Getirdiği Yenilikler

Askeri disiplinle küçük yaşlarda tanışan Orhan Bey askeri alanda büyük bir yenilik yapmış ve ilk düzenli orduyu kurmuştur. Bu orduda yaya ve müsellem adında iki grup bulunurdu ve sıkı bir disiplinle çalışırdı.

Osmanlı, Osman Bey öldüğünde beylikler halinde yönetilirken, Orhan Gazi tarafından devlet haline dönüştürülmeye çalışılmıştır. Günümüz meclis sisteminin temellerini atan Orhan Bey, Divan Örgütünü kurmuştur. Ayrıca vezir, kadı, subaşı vb. devlet kademelerine ilk kez atama yapmıştır.

3. Murat Kimdir? Hayatı ve Eserleri
Hukuk sisteminde de yeniliğe gidilmesi gerektiğini düşünen Orhan Gazi her sancağa bir kadı atamıştır. Ayrıca ticari alanda İhtisab Kanunnamesini çıkarmıştır. 21 maddeden oluşan bu kanunnamede dükkan kira miktarları, kalaycılar, hamamcılar ve pek çok işletmenin üretim standartlarına yönelik düzenlemeye gidilmiştir. İznik’te ilk medrese bu dönemde açılmış ve ilk gümüş para da basılmıştır.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.