III. Murat Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

III. Murat Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Osmanlı Dönemi'nin en geniş topraklara sahip olmasını sağlayan padişah 3. Murat'tır. Yaşadığı dönemde adı genellikle sayısız çocuklarıyla anılsa da başarılı savaşlarla Osmanlı'nın sınırlarını en geniş seviyeye getirmiş bir padişahtır. Bu makalemizde sizlere, Osmanlı’nın yaklaşık 130 çocuklu padişahı olmasıyla ünlü olan 3. Murat’ın hayat hikayesini, savaş dönemlerini sunacağız.


Avcılığa merakından dolayı “Avcı Sultan” olarak adlandırılan 3. Murat, Pir Sultan Abdal’ın asılmasına ferman veren padişahtır. Aynı zamanda şair kimliğiyle de bilinen ve şiirlerini “Muradi” mahlasıyla yazan 3. Murat’ın en çok çocuğu olan Osmanlı Padişahı olduğu bilinmektedir.

III. Murat Kimdir? Hayatı ve Eserleri
III. Murat Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Aynı anda 60 farklı bebeğine Osmanlı Sarayları’nda bakıldığı rivayet edilir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 12. Padişahı, İslam Dünyası’nın ise 91. Halifesi olan 3. Murat, tahta çıktığı ilk gün, Ramazan ayı olmasına rağmen hemen 5 kardeşini birden boğdurmuştur.

Evliya Çelebi Kimdir? Hayatı ve Eserleri
Padişahlığı döneminde Kuzey Afrika Fas topraklarını Osmanlı topraklarına katan 3. Murat, cariyelerine düşkünlüğüyle nam salmıştır.  Hakkında iddialar öne sürülen 3. Murat, 21 yıl boyunca Osmanlı Padişahlığı yapmıştır.

III. Murat Kimdir?
3. Murat Kimdir?

3. Murat 4 Temmuz 1546 tarihinde Manisa’da dünyaya gelmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın torunu, 2. Selim’in oğludur. Annesi Nurbanu Hatun’dur. Arapça ve Farsça dillerine hakim olan 3. Murat, dedesi Kanuni Sultan Süleyman henüz tahttayken, babası 2. Selim’in Manisa Sancak Beyliği’nden alınarak Karaman Valiliği’ne gönderilmesinden sonra Alaşehir Sancak Beyliği’ne atanmıştır. Bu kararın arkasında dedesi vardır. Babası 2. Selim padişahlığa geçince, 3. Murat bu sefer Manisa Sancak Beyliği’ne atanmıştır.

III. Murat’ın Hayatı
3. Murat’ın Hayatı

2. Selim’in ölümünden sonra 22 Aralık 1574 tarihinde tahta geçen 3. Murat, padişah olur olmaz hemen şeyhülislamdan fetva alarak 5 kardeşini birden boğdurmuştur. Burada dikkat etmemiz gereken bir konu vardır ki hiçbir padişah, kendi kardeşinin boğazını kestirmemiştir. Bunun sebebi Osmanlı Hanedanları’nın kanının kutsal kabul edilmesi ve bu yüzden yere dökülmesinin bu kutsallığa ihanet olacağının kabul edilmesidir. Bu nedenle padişahlar, kardeşlerinin boğazını kestirmek yerine onları boğdurmayı tercih etmiştir.

III. Murat’ın Özel Hayatı
3. Murat’ın eşi Safiye Hatun’dur. Asıl adı Sophia Baffo olan Safiye Hatun, aslen Venedikli’ydi ve Korfu Valisi’nin kızıydı. Sophia Baffo büyük bir gemiyle deniz yolculuğuna çıktığı sırada, Türk korsanları tarafından gemileri yağmalanmış ve kendisi esir alınarak cariye olarak saraya satılmıştır.

Safiye Sultan, 3. Murat’la evliliği boyunca kaynanası Nurbanu Sultan ile bir türlü anlaşamamış ve tabir-i caizse “gelin – kaynana” didişmeleri ile karşı karşıya gelmiştir. Bu çekişmelerden sadrazamlar da nasibini almış, kimi sadrazamlar Nurbanu Sultan tarafından Safiye Sultan safında yer aldığı iddiasıyla görevden alınmış; kimi sadrazamlar ise Safiye Sultan tarafından, Nurbanu Sultan’a yakın oldukları gerekçesiyle görevlerinden azledilmişlerdir.

Oğlu 3. Murat’ı eşi Safiye Hatun’dan ölesiye kıskanan Nurbanu Sultan, sürekli cariyeler satın alarak 3. Murat’a sunsa da onun gönlünü Safiye Hatun’dan bir türlü ayıramamıştır. Hatta bir rivayete göre cariye pazarlarının daimi müşterisi olan Nurbanu Sultan’dan dolayı, cariyelerin ücretleri 200-300 altından, 2000-3000 altına kadar çıkmıştır.

III. Murat’ın Devlet Yönetimi
3. Murat’ın tahta geçtiği ilk yıllarda hem dedesi Kanuni Sultan Süleyman hem de babası 2. Selim döneminde devletin en kritik kararlarında imzası bulunan Sokullu Mehmet Paşa hala hükmünü sürdürmekteydi. Tam 14 yıl boyunca devlet içindeki gücünü gitgide artıran Sokullu Mehmet Paşa, bundan dolayı saray içinde pek çok düşman da kazanmıştı. Aynı zamanda 3. Murat’ın eniştesi olan Sokullu Mehmet Paşa, bir gün Divan-ı Hümayün (Kabine) Toplantısı’ndan çıktığı esnada kimi rivayetlere göre kendisine dilekçe vermek isteyen bir derviş tarafından kimi rivayetlere göre ise bir meczup tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür.

Tarihçiler, bu olayın arkasında 3. Murat’ın olduğunu iddia etmektedir. 3. Murat Dönemi’nde Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaşmıştı. O dönem Osmanlı topraklarının genişliği yaklaşık 19 milyon 900 bin kilometre kareydi. Ancak Osmanlı’nın gerileme dönemine girmesi de yine 3. Murat zamanında başlamıştır. 16 Ocak 1595 yılında henüz 49 yaşındayken hayata gözlerini yuman 3. Murat, Ayasofya Camii’ndeki türbesine gömülmüştür.

III. Murat Dönemi’nde İran Savaşı
İran Savaşı, sadece III. Murat’ın padişahlığı boyunca meydana gelen en önemli olaylardan biridir. Hatta o dönem dünyadaki en önemli olaylardan da birisidir Çünkü o dönemin en güçlü devleti Osmanlı İmparatorluğu ile Osmanlı’dan sonraki dünyanın en büyük ikinci devleti Safevi Devleti karşı karşıya gelmiştir.

Safevi Devleti, bugünkü İran topraklarında kurulmuş bir Türk Devleti’dir. 5 Nisan 1578’de başlayan savaşta, Osmanlı Ordusu’nun komutanlığını ilk önce Kıbrıs Fatihi olarak tarihe geçen Lala Mustafa Paşa yapmış, ardından onun yerine Özdemiroğlu Osman Paşa atanmıştır.

Osman Paşa yönetimindeki Osmanlı Ordusu ardı ardına büyük başarılara imza atmış, Tebriz’i Safeviler’in elinden tekrar almıştır. Ayrıca; Tiflis, Baku gibi şehirlerle birlikte, bütün Kafkasya, Dağıstan, Gürcistan, Azerbaycan, Doğu İran ve Orta İran’ın neredeyse tamamı Osmanlı Ordusu tarafından fethedilmiştir. Bu savaş sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları Hazar Denizi’ne kadar genişlemiştir.

Fas ve Lehistan’ın Ele Geçirilmesi
3. Murat döneminde 1577 yılında Avrupa’nın en güçlü devletlerinden biri olan Lehistan, Osmanlı himayesine alınmıştır. Bunun sonucunda Türk nüfusu Baltık Denizi’ne kadar uzandı ve Osmanlı’nın etkisiyle Erdel Prensi Batory, Lehistan’da devlet yönetiminin başına getirildi.

İshak Paşa Sarayı Hakkında Bilgiler; Nerededir, Mimarisi ve Tarihçesi
3. Murat aynı zamanda o dönemin güçlü devletlerinden Portekiz’in haritadan silinmesine sebep olmuştur. 4 Ağustos 1578’de tarihin en büyük meydan savaşlarından biri başlamış ve Osmanlı ordusu ile Portekiz Ordusu Vadi’s Seyl’de karşı karşıya gelmiştir. Osmanlı’nın zaferi sonucu sadece Portekiz haritadan silinmekle kalmamış aynı zamanda Portekiz yönetimi altındaki Fas Devleti de Osmanlı’nın boyunduruğu altına girmiştir. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları batıda Atlas Okyanusu’na kadar uzanmıştır.

III. Murat’ın Eserleri
3. Murat’ın Eserleri

Aynı zamanda şair olan ve “Muradi” mahlasıyla şiirlerini yazan 3. Murat; iki Türkçe, bir Arapça ve bir de Farsça eser bırakmıştır. Kaleme aldığı şiirler arasında en çok bilinen ve ilahi tarzında söylenen “Uyan Ey Gözlerim” şiiri, hem içerdiği anlam hem de verdiği mesajlarla çok önemli bir yere sahiptir. 3. Murat’ın yazdığı bu şiirin bir kısmını aşağıda sizlerle paylaştık;

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.